آخرین شماره فصلنامه مطالعات انتخابات   •  آرشیو
  
شناسنامه فصلنامه مطالعات انتخابات

شماره فصلنامه: 4
عنوان: 3 فصلنامه مطالعات انتخابات
سال: دوم
فصل: تابستان
صاحب امتیاز: مرکز تحقيقات صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران اداره کل مطالعات رسانه و ارتباطات
مدیر مسئول:  دکتر مجيد ملکي تبار
سردبیر: دکتر اکبر حبيب اللّهي
اعضای هیئت تحریریه:  حبيب اللّهي دکتر محمود احمدی افزادی، دکتر عباسعلی حاجی پروانه، دکتر علی دارابی، علی عنایتی شبکلائی، جعفر عبدالملکی، دکترغلامرضا غلامی ابرستانی، دکتر علی اصغر غلامرضایی، دکتر ایوب کریمی، محمد مهدی منصف پور
مدیر داخلی:  عارف دانيالي
صفحه آرا:  زهرا سادات مرعشی


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.