اقتصاد، جامعه و فرهنگ (دوره سه جلدي) the rise of the network socitey
 شناسنامه
نوشته: مانوئل كاستلز [کتابها]
ناشر: طرح نو[کتابها]
ترجمه: احد عليقليان [کتابها] ؛ افشين خاكباز[کتابها]
شابک: 964-7134-28-2
تعداد صفحات: 1668
كد كتاب در بخوان: 1102538
اطلاعات چاپ: قطع وزیری / سه جلد - 1384
قیمت پشت جلد: 170000 ريال
قیمت خرید از سایت: 170000 ريال
                           
چکیده
معرفي كتاب:


«ما امروزه در دوره ای از تغییر و تحول پرشتاب و سرسام آور زندگی می کنیم که شاید نشانه حرکت به فراسوی دوره صنعتی باشد. اما کجایند آثار جامه شناختی بزرگی که این گذار را ترسیم کنند؟ اثر چند حلدی مانوئل کاستلز که در آن او در صدد ترسیم پویشهای اجتماعی نو اقتصادی عصر اطلاعات بر آمده است، به همین اعتبار حائز اهمیت است ... [اين اثر ] قطعا یکی از منابع و مراجع عمده سالهای آتی خواهد بود. » آنتونی گیدنز، ضمیمه دانشگاهی تایمز
«آدام اسمیت چگونگی کارآیی سرمایه داری و کارل مارکس چرایی عدم کارآیی سرمایه داری را تبیین کردند و اکنون، مانوئل کاستلز روابط اقتصادی و اجتماعی عصر اطلاعات را توضیح می دهد.» جیوپی. زاخاری، وال استریت جورنال
«خواندنش مطلقا ضروری است» وایرد
«کتابی دوران ساز» لوموند
«این کتاب کمک شایان توجهی است تا اقتصاد اطلاعاتی جهانی امروز و نیز جای خود را در آن، درک کنیم.» فایننشیال تایمز
مانوئل کاستلز، متول 1942 در اسپانیا و استاد جامعه شناسی و برنامه ریزی در دانشکاه کالیفرنیای برکلی است. وی پس از 12 سال تدریس در دانشگاه پاریس بدین سمت منصوب شد.
کاستلز همچنین درد انشگاههای مادرید، شیلی، مونترال، کامپیناس، کاراکاس، مککزیکو، ژنو، کپنهاک، ویسکانسین، بوستون، کالیفرنیای جنوبی، هنک کنگ، سنکاپور، تایوان، آمسرتردام، مسکو، نووسیبیرسک، هیتوتسوباشی و بارسلونا، به تدریس و تحقیق پرداخته است. او تا به حال 20 کتاب منتشر کرده است که شهر اطلاعاتی (1998) از آن جمله است. او به افتخار دریافت بورس کوگن هایم، جایزه سی.رايت میلز و جایزه روبرت و هلن لیند، نایل آمده است. کاستلز از اعضای آکادمی اروپایی است.
عصر اطلاعات، به بیش از 10 زبان زنده دنیا ترجمه شده است.
فهرست مطالب:

یادداشت ویراستار ارشد
مقدمه: شبکه و فرد
تکنولوژی، جامعه و تحول تاریخی
اطلاعات گرایی، صنعت گرایی، سرمایه داری، دولت سالاری، شیوه های توسعه و شیوه های تولید اطلاعات گرایی و پروسترویکای سرمایه داری
فرد در جامعه اطلاعاتی
نکاتی درباره روش
یادداشتها
1- انقلاب تکنولوژی اطلاعات
کدام انقلاب؟
درسهایی از انقلای صنعتی
توالی تاریخی انقلاب تکنولوژی اطلاعات
مهندسی خرد، تحولات کلان: الکترونیک و اطلاعات
نقطه عطف تکنولوژیک در دهه 1970
تکنولوژیهای حیات
بافت اجتماعی و پویه شناسی تحول تکنولوژیک
مدلها، کنشگران و پایگاه های انقلاب تکنولوژی اطلاعات
پارادایم تکنولوژی اطلاعات
یادداشتها
2- اقتصاد اطلاعاتی و روند جهانی شدن
مقدمه
بهره وری، توان رقابت و اقتصاد اطلاعاتی
آیا بهره وری متکی به دانش، خاص اقتصاد اطلاعاتی است؟
اطلاعات گرایی و سرمایه داری، بهره وری و سود آوری
سیاسی کردن مجدد سرمایه داری اطلاعاتی
تشخص تاریخی اطلاعات گرایی
اقتصاد جهانی: پیدیش، ساختار و الگوی تحول
محدودیتهای جهانی شدن
تمایز منطقه ای اقتصاد جهانی
تقسیم بندی اقتصاد جهانی
منابع (ايجاد کننده) توانایی رقابت در اقتصاد جهانی
جدیدترین تقسیم کار بین المللی
الگوهای متغیر تقسیم کار بین المللی در اقتصاد اطلاعاتی - جهانی: قدرت سه گا نه، پیدایش حوزه اقیانوس آرام و پایان جهان سوم
منابع رشد و رکود در تقسیم کار بین المللی: سرنوشت دگرگون شونده امریکای لاتین
سازوکار حذف از اقتصاد نوین جهانی: سرنوشت افریقا؟
آخرین جبهه اقتصاد جهانی: پیوستن بخشی از روسیه و جمهوریهای شوروی سابق
معماری و هندسه اقتصاد اطلاعاتی - جهانی
ضمیمه: برخی ملاحظات روش شناسانه در باب سیاستهای تعدیل در افریقا و ارزیاب آنها
یادداشتها
3- بنگاه شبکه ای: فرهنگ، نهادها و سازمانهای اقتصاد اطلاعاتی
مقدمه
روندهای سازمانی در تجدید ساختار سرمایه داری و انتقال از صنعت گرایی به اطلاعات گرایی از تولید انبوه تا تولید انعطاف پذیر
شرکتهای کوچک و بحران شرکتهای بزرگ: افسانه و واقعیت
«تویوتیسم»: همکاری مدیریت - کارگر، نیروی کار چند پیشه، کنترل کامل کیفیت و کاهش عدم قطعیت
شبکه سازی بین شرکتها
اتحادهای استراتژیک شرکتها
شرکت دارای ساختار افقی و شبکه های تجارت جهانی
بحران مدل شرکت های دارای ساختار عمومی و پیدایش شبکه های تجاری
تکنولوژی اطلاعاتی و بنگاه شبکه ای
فرهنگ، نهادها و سازمان اقتصادی: شبکه های تجاری شرق آسیا
تبار شناسی شبکه های تجاری شرق آسیا
ژاپن
کره
چین
فرهنگ، سازمانها و نهادها: شبکه های تجاری آسیا و دولت توسعه گرا
شرکتهای چند ملیتی، شرکتهای فرا - ملیتی و شبکه های بین المللی
روح اطلاعات گرایی
یادداشتها
4-دگرگونی کار و اشتغال: کارکنان شبکه ها، بیکاران و کارکنان پاره وقت
تحول تاریخی اشتغال و ساختار شغلی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری گروه هفت، از 1920 تا 2005
جامعه فرا - صنعتی، اقتصاد خدماتی، و جامعه اطلاعاتی
دگرگونی ساختار اشتغال، از 1920 تا 1970 و 1970 تا 1990
ساختار شغلی نوین
بلوغ جامعه اطلاعاتی: پیش بینی اشتغال در قرن بیست و یکم
خلاصه: دگرگونی ساختار اشتغال و تاثیرات آن بر تحلیل مقایسه ای جامعه اطلاعاتی
آیا نیروی کار جهانی وجود دارد؟
فرایند کار در پارادایم اطلاعاتی
تاثیرات تکنولوژی اطلاعات بر اشتغال: به سوی جامعه ای بدون شغل؟
کار و تقسیم بندی اطلاعاتی: کارگران گه گاهی
تکنولوژی اطلاعات و تجدید ساختار روابط سرمایه - نیرو کار: دوگانگی اجتماعی یا جوامع از هم گسیخته؟
ضمیمه الف: جداول آماری فصل 4
ضميمه ب: نکات روش شناسانه و مراجع آماری برای تحلیل اشتغال و ساختار اشتغال در کشورهای گروه هفت 363
كانادا
فرانسه
آلمان
ایتالیا
ژاپن
بریتانیای کبیر
ایالات متحده
آمار اشتغال بر حسب صنعت
آمار اشتغال بر حسب نوع کار
کانادا
فرانسه
آلمان
ژاپن
بریتانیای کبیر
ایالات متحده
توزیع جاگاه های شغلی
کانادا
فرانسه
آلمان
ایتالیا
ژاپن
بریتانیای کبیر
ایالات متحده
یادداشتها
5- فرهنگ مجاز واقعی: یکپارچگی ارتباطات الکترونیک، پایان عصر مخاطبان گسترده و ظهور شبکه های تعاملی
مقدمه
از جهان گوتنبرگ تا جهان مک لوهان: ظهور فرهنگ رسانه های جمعی
رسانه های جدید و تنوع مخاطبان انبوه
ارتباط کامپروتری، کنترل صنعتی، شبکه های اجتماعی و جوامع مجازی
داستان مینیتل: دولت و عشق
منظومه اینترنت
جامعه تعاملی
ادغام بزرگ: سیستم چند رسانه ای به عنوان محیط نمادین
فرهنگ مجاز واقعی
یادداشتها
6- فضای جریانها
مقدمه
خدمات پیشرفته، جریانهای اطلاعات و شهر جهانی
فضای صنعتی جدید
زندگی روزمره در کلیه الکترونیکی: پایان کار شهر؟
دگرگونی شکل شهری: شهر اطلاعاتی
آخرین جبهه حاشیه شهری امریکا
جاذبه رو به زوال شهرهای اروپایی
شهرسازی در هزاره سوم: ابرشهرها
نظریه اجتماعی مکان و نظریه فضای جریانها
معماری آخر زمان
فضای جریانها و فضای مکانها
یادداشتها
7- مرز ابدیت: زمان بی زمان
مقدمه
زمان، تاریخ و جامعه
زمان به عنوان منبع ارزش: قمارخانه جهانی
زمان انعطاف پذیر و بنگاه شبکه ای
کوچک و فشرده شدن عمر کاری
در هم ریختن چرخه زندگی: به سوی بی نظمی اجتماعی؟
انکار مرگ
جنگهای آنی
زمانی مجازی
زمان، فضا، و جامعه: مرز بی نهایت
یادداشتها
نتیجه: جامعه شبکه ای
یاداشتها
کتابشناسی
نمایه
 

  
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
پژوهشها  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
اصطلاحات  
احاديث  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
1. الامام علي (ع): تَعَرَّضُوا لِلتِّجاراتِ، فَاِنَّ لَکُمْ فيها غِنيً عَمّا في اَيْدِي النّاسِ وَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْتَرِفَ الْاَمينَ.
امام علي عليه‌السلام فرمود: به کارهاي تجاري بپردازيد که بازرگاني، شما را از مال ديگران بي‌نياز مي‌کند. خداوند پيشه‌ور درستکار را دوست دارد.
(وسايل الشيعه، ج 22)
و..
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.