آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
 
 
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 104  
فصل :زمستان
سال : 1399             دريافت فايل
شناسنامه...  
فهرست فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
الگوی مفهومی نظام رسانه‌ای در اندیشه امام و رهبری
نویسنده:اکبر رضائی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران
نویسنده:حسن خجسته باقرزاده دکتری مدیریت راهبردی، دانشیار دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
راهبرد رسانه استانی در خصوص توسعه اقتصادی استان، با تأکید بر گردشگری زیارتی در اربعین حسینی (ع)
نویسنده:فریبا نوراله‌زاده کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور واحد تهران‌غرب، تهران، ایران
نویسنده:علی اسدی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
شعار انتخاباتی دولت‌های پسا انقلابی ایران (1396-1358): گذار از ارزش بقاء به عصر پسا بقاء
نویسنده:طاها عشایری دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
نویسنده:اعظم رجبی‌نسب کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی، تهران، ایران
نویسنده:ایوب منتی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسنده:فهیمه رضایی کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
برانگیختگی حافظه عناصر شناختی و هیجانی خبر در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های تهران
نویسنده:شهلا پاکدامن دکتری روان‌شناسی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
نویسنده:صدیقه‌‌السادات میرزایی دکتری روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
نویسنده:روح‌اله منصوری سپهر دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
نویسنده:مهسا سلیمانی دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
محرم در قاب تلویزیون: تحلیل محتوای ویژه برنامه‌های تلویزیونی محرم در سال 1398
نویسنده:غلامرضا محمدی‌مهر دکتری علوم سیاسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات سازمان صدا‌وسیما، تهران، ایران
نویسنده:سید‌احمد محمدی بحرانی دکترای حقوق جزا، پژوهشگر مرکز تحقیقات سازمان صدا‌وسیما، تهران، ایران
رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق نظام جانشین‌پروری در صدا‌و‌سیمای مرکز یزد
نویسنده:حمید بابایی میبدی دکتری مدیریت، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران
نویسنده:نگار جمشیدی دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
نویسنده:صادق جمشیدی کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
نویسنده:احسان کریمی میبدی دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
واکاوی علی لایه‌ای رشد جمعیت در ایران و رهیافت‌های رسانه‌ای آن
نویسنده:سعید علوی وفا دکتری مدیریت راهبردی، عضو گروه آموزشی دانشگاه دفاع ملی، تهران ، ایران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.