آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 51
عنوان: رسانه و خانواده (1)
سال انتشار: 1386
فصل انتشار: پائيز
ISSN: 3963-1025
صاحب امتیاز: سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري
مدیر مسئول: عليرضا پويا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي‌پور (بيابانگرد)
شورای علمی: دکتر کاظم معتمدنژاد ]استاد دانشگاه علامه طباطبايي (حقوق ـ روزنامه‌نگاري)[ دکتر حميد مولانا ]استاد دانشگا‌ه‌هاي علوم ارتباطات ايالات متحده (ارتباطات)[ دکتر يحيي کمالي‌پور ]استاد ارتباطات و هنرهاي خلاق دانشگاه پوردوي امريکا (ارتباطات)[ دکتر علي‌اکبر فرهنگي ]استاد دانشگاه تهران (ارتباطات و مديريت)[ دکتر علي رضائيان ]استاد دانشگاه شهيد بهشتي (مديريت رفتاري)[ دکتر مهدي محسنيان‌راد ]استاديار دانشگاه امام صادق (جامعه‌‌شناسي)[ دکتر محسن اسماعيلي ]استاديار دانشگاه امام صادق (حقوق خصوصي)[ دکتر حسام‌الدين آشنا ]استاديار دانشگاه امام صادق (فرهنگ و ارتباطات)[ دکتر ناصر باهنر ]استاديار دانشگاه امام صادق (فرهنگ و ارتباطات)[ دکتر اصغر افتخاري ]استاديار دانشگاه امام صادق (علوم سياسي)[ مشاوران دکتر يونس شکرخواه ]مدرس و سردبير همشهري online (ارتباطات)[ دکتر محمد حسن شيخ‌الاسلامي ]دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه (روابط بين‌الملل)[ احسان قرني ]قائم مقام مرکز تحقيقات صداوسيما (فلسفه)[ محمدرضا رضايي‌بايندر ]مشاور رياست مرکز تحقيقات (روان‌شناسي)[
مدیر داخلی: ملوک عباسي
کارشناسان همکار:
ویراستار: سيما زريسفي
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی: مهدي روزدار
حروف نگار:
صفحه آرا:
چاپ: سروش
چکیده: امروزه وسايل ارتباط جمعي، بويژه تلويزيون، بر همه وجوه زندگي انسان سايه افکنده است. اين وسايل از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر شيوه و سبک زندگي فردي و گروهي هستند. دو نهاد مهم «خانواده» و «رسانه» داراي وظايف خاص و تعريف شده‌اي هستند، اما رابطة بين اين دو نهاد به نوبة خود از اهميت شايان توجهي برخوردار است. تلويزيون به عنوان يکي از مهم‌ترين وسايل ارتباط جمعي، همچون يکي از اعضاي خانواده بر آن تأثير گذارده و ساخت آن را متحول مي‌سازد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.