آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
 
 
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 105  
فصل :بهار
سال : 1400             دريافت فايل
شناسنامه...  
فهرست فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
رسانه و علوم شناختی: مطالعه ساختار صفحه‌‏نمایش شبکه‏‌های خبری تلویزیون با نظر به ملاحظات نظری در نظریه بار شناختی
نویسنده:محمدعلی حکیم آرا دکتری روان‌شناسی، استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما تهران، تهران، ایران
نویسنده:داود نعمتی انارکی دکتری علوم ارتباطات، دانشیار گروه روزنامه‌نگاری و خبر دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
نویسنده:لیلا ابوالفتحی کارشناس ارشد روزنامه‌‏نگاری، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران
نقش فناوری‌های نوین ارتباطی در گسترش دیپلماسی در عرصه بین‌الملل (مورد مطالعه: استادان دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران رسانه)
نویسنده:محمد برجعلی‌زاده دکتری علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
نویسنده:علی جعفری دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
نویسنده:ناهید کردی دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سندرم رسانه‌‏های پرمخاطب کم اعتبار بررسی اعتبار منبع در کانال‌های خبری پربازدید تلگرام
نویسنده:قادر باستانی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
نویسنده:اکبر نصراللهی دکتری مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
نویسنده:اسماعیل سعدی‌پور دکتری روان‌شناسی عمومی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
طبقه‌بندی ساختارگرایانه شیوه‌های روایتگری در هنرهای نمایشی
نویسنده:علی کشوری دوغائی دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
نویسنده:مهدی پور‌رضائیان دکتری روان‌شناسی بالینی (تئاتر درمانگری)، استادیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران
نویسنده:خشایار قاضی زاده دکتری پژوهش هنر، استادیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران
ارزیابی عدالت رسانه‌ای در جدول پخش سیمای رسانه ملی بر اساس تنوع جمعیتی ـ فرهنگی ایران
نویسنده:ابوالفضل دانایی دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
نویسنده:سیامک یاسمین دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
نویسنده:ذبیح‌اله رستمی دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران‌، ایران
ارائه الگوی بازاریابی داده بنیاد رسانه ملی در فضای مجازی
نویسنده:محمد منتظرحجت دانشجو ی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
نویسنده:یونس وکیل الرعایا دکتری کارآفرینی، استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران
نویسنده:احتشام رشیدی دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
تحلیل و بررسی الزام‌های مقنن در تقنین جامع در خصوص رسانه‌ها
نویسنده:سیدعلی میرلوحی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
نویسنده: احسان راستی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، استادیار دانشگاه آزاد سلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.