آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 100
فصل :زمستان
سال : 1398
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سیاستگذاری رسانه‏ ای در سیاستگذاری عمومی با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری
نویسنده:علی حیدری دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
نویسنده:سیدحسین شرف ‏الدین دکترای فرهنگ و ارتباطات، دانشیار و عضو هیئت ‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی ‌(ره)، قم، ایران
نویسنده:مهدی هاشمی دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران
شناسایی حوزه‌های موضوعی پژوهش‌های سیاستگذاری رادیوـ تلویزیون؛ رویکرد فراترکیب
نویسنده:سمیه لبافی دکترای مدیریت رسانه، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
مدل‌سازی ساختاری تأثیر پنهان‌سازی منطقی دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: صدا‌و‌سیمای مرکز یزد)
نویسنده:حمید بابایی میبدی دکترای مدیریت، استادیار دانشگاه میبد، میبد، ایران
نویسنده:اسداله علیرضایی دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی تأثیر سواد اخلاقي بر رفتار اطلاع‌يابي و باز‌نشر اطلاعات در شبکه‌های اجتماعي (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان)
نویسنده:محمد بهرامی دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
نویسنده:سید‌علی‌اصغر رضوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
نویسنده:صفیه طهماسبی لیمونی دکترای علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
شناسایی عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون ایران
نویسنده:حسن خجسته باقرزاده دکترای مدیریت استراتژیک، دانشیار دانشگاه صداوسیما
تحلیل انتقادی گفتمان برنامه تلویزیونی نود (90) در باب خشونت فوتبال
نویسنده:سید‌محمد مهدیزاده دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
نویسنده:مسعود تقی‌آبادی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز
نویسنده:علی ایمان‌زاده دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
نویسنده:جواد کریمی دکترای مشاوره، استادیار دانشگاه ملایر، همدان، ایران
نویسنده:فاطمه فرجپور بناب کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
نقش کتاب درسی «تفکر و سواد رسانه‌ای» در ارتقای ابعاد سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل
نویسنده:کمال ولیزاده کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
نویسنده:علی جعفری دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مبانی طراحی نظام سواد رسانه ای برای مقابله با خبر جعلی
نویسنده:محمدحسین ساعی دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
نویسنده:محمدحسین آزادی کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
نویسنده:هادی البرزی دعوتی دکترای مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.