آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 12
فصل :تابستان و پاييز
سال : 1376
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن سر دبیر
نويسنده:سید محمد تقی یاسینی
ميزگرد: راهبردهای خبری
نويسنده:ابراهیم حقیقی
دوران نرم خبرها
خبر و توسعه مسئولیتها و وظایف صدا و سیما
حکایت تصویری خبر
نويسنده:سودابه نبئی
تحلیل اخبار خارجي نیمروزی
نويسنده:فاطمه دیباجی
عناصر خبر
نويسنده:محمد گذرآبادي
اصول اخلاقی رسانه های خبری
نويسنده:اعظم پنابادی
مسئولیت حقوقی ناشی از انتشار اخبار کذب
نويسنده:بهزاد پورسید
نویسندگی برای رادیو و تلویزیون
نويسنده:مهرداد فیروزبخت
تفسیر های خبری ومخاطبان
نويسنده:ناصر پیر حیاتی
ساختار اخبار تلویزیون
نويسنده:خانم مهری زاده
گردآوری و گزارشگری اخبار
نويسنده:رضا سالک
نمایش و نقل خبر
نويسنده:فلاح وفا

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.