آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 15,16
فصل :پائيز و زمستان
سال : 1377
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
نويسنده:عليرضا پويا دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات
گفتگو: كودك، تلويزيون و خشونت
نويسنده:افسانه موفقي
نقش تلويزيون درشكل گيري و تقويت مفاهيم مذهبي و اخلاقي كودكان دوره ابتدايي
نويسنده:پريرخ دادستان
كودكان چگونه تحت تاثير تلويزيون قرار مي‌گيرند؟
نويسنده:سيسيليافون. فايلتسن لني
نويسنده:فيليپسون اينجلاشولر
مترجم:اكبر مهرافشا
بررسي آثار تماشاي برنامه هاي خشونت‌آميز تلويزيون بر رفتار پرخاشگرانه كودكان
اثرات رفتاري تلويزيون بركودكان و نوجوانان
مترجم:سعيد آذري
تلويزيون براي خردسالان - ژاپن
نويسنده:تاكاشي ساكاموتو
مترجم:اعظم پنابادي پژوهشگر مركزتحقيقات،مطالعات و سنجش برنامه‌اي سازمان صداوسيما
تلويزيون و مطالعه در زندگي كودكان
نويسنده:سوزان ان،بي، نيومن
مترجم:طاهره عليشاهي نوراني
تحليل محتواي آگهيهاي تجاري تلويزيوني ويژه كودكان
نويسنده:منيژه پورنوروز پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
اثرات تلويزيون بر رشد كودكان
نويسنده:فيليپ نيومن
مترجم:اسماعيل بيابانگرد
نويسنده:باربارا نيومن
تعهد يونيسف نسبت به حقوق كودك و رسانه ها
مترجم:مسعود صادقي
نويسنده:زينب محمدزاده
استفاده بهينه از تلويزيون
نويسنده:بري گونتر
مترجم:طاهره جواهرساز
نويسنده:جيل مك‌الير
كودكان و تاثيرات زيانبار رسانه ها (اهميت قرارداد سازمان ملل متحد)
نويسنده:توماس هاماربرگ
مترجم:پروين امجدي سپهر
كودكان چراغ جادويي و غولهاي معجزه‌گر
نويسنده:رضا سالک
آيا تماشاي تلويزيون موجب افزايش پرخاشگري كودكان مي‌شود؟ بله
نويسنده:وحيده عرفاني
آيا تماشاي تلويزيون موجب افزايش پرخاشگري كودكان مي‌شود؟ خير
نويسنده:ناهيد کاتبي
كودكان و نوجوانان و مجموعه هاي برنامه كودك و نوجوان
نويسنده:جواد يارعلي
نويسنده:فلور غفوري
كودكان و رسانه ها
نويسنده:توماس هاماربرگ
مترجم:شيلا جليليان دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات اجتماعي
تلويزيون و ترس كودكان
نويسنده:اينگا سونسون
نويسنده:پتي ‌ام.والكنبورگ
مترجم:مهرداد فيروزبخت
دومين اجلاس جهاني تلويزيون براي كودكان
نويسنده:سيسيليا فونفايلتسن
مترجم:ابراهيم حقيقي كارشناس اداره كل همكاري با مراكز علمي و هماهنگي پژوهشهاي صداوسيما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.