آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 17,18
فصل :بهار و تابستان
سال : 1378
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست شوراي سردبيري
ميزگرد:چالشهاي خبروديدگاههاي حضرت‌امام‌(ره)
نويسنده:افسانه موفقي
ويژگيهاي مسئولان و محتواي رسانه‌ها از ديدگاه‌امام(ره)
نويسنده:منصور غفوري
ديدگاه انتقادي امام(ره) نسبت به نقشها و كاركردهاي رسانه‌ها در فرآيند تاريخي انقلاب
نويسنده:رضا سالک
صداوسيما در كلام امام(ره)
نويسنده:سيدمحمد هاشمي تروجني
جايگاه رسانه در سخنرانيهاي امام(ره)
نويسنده:فردين عليخواه
تهاجم فرهنگي از طريق رسانه در كلام امام(ره)
نويسنده:زهره خوش‌نشين لنگرودي
راهبردهاي صداوسيما در معرفي و ترويج انديشه‌هاي امام(ره)
نويسنده:سودابه نبئی
اهداف برنامه هاي صداوسيما از ديدگاه امام(ره)
نويسنده:مريم صمدي
نويسنده:لعيا باستاني
نظرپرسي از مردم درباره برنامه هاي سيما در سالگرد ارتحال امام(ره)
نويسنده:محمد علی هرمزی زاده
امام(ره)، عدالت اقتصادي و رسانه
نويسنده:علي امينيان
امام‌خميني(ره) و تاريخ
نويسنده:مجيد كماجيان
نويسنده:مهدي پورعيسي
نگاهي به ديدگاه‌امام(ره)درباره زبان و ادبيات
نويسنده:مهدي صفري
هنر در كلام امام(ره)
نويسنده:راضيه عبدالحسيني

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.