آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 30,31
فصل :تابستان و پاييز
سال : 1381
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
منع ماهواره، چرا؟ گفتگو با مهندس سيدعزت‎ا… ضرغامي
ماهواره: ابزار سيطره تفكر تكنيكي
نويسنده:محمد مددپور
تأثير برنامه‎هاي تلويزيوني ماهواره‎اي بر ابعاد شخصيتي مخاطبان
نويسنده:احمدعلي نوربالا
ماهواره : کارکردها و تاثیرها
ماهواره ها و گوناگونی جهانی
نويسنده:محمود حقيقت کاشاني
تأملي در رسانة فراگير ماهواره‎ هجوم اطلاعات بي‎اعتنا به مرزها
نويسنده:علی اکبر قاضی زاده
فضاي امنيتي رسانه
نويسنده:اصغر افتخاري معاون پژوهشي پژوهشكده مطالعات راهبردي
ماهواره‎ها، جهاني شدن فرهنگ و بحران هويت
نويسنده:صديقه ببران استاديار دانشگاه آزاد اسلامي
ماهواره و مخاطرات فرهنگي
نويسنده:عليرضا پويا دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات
هويت فردي و فرهنگي در عصر ماهواره و ارتباطات جهاني
نويسنده:محمد رضا رضایی بایندر
ماهواره، جنگ و اتاق‎هاي نشيمن
نويسنده:كيومرث كلهر
شبكه‎هاي تلويزيوني ماهواره‎اي خبر:مخاطبان وتغيير فرايندهاي اجتماعي
نقدي بر رسانه‌هاي ماهواره‌اي با تأكيد بر نقش زنان و جايگاه خانواده
نويسنده:نسترن خواجه نوری
ماهواره‎ها و بي‎خويشتن شدگيِ مخاطبان
نويسنده:غلامرضا آذري
درآمدي بر كاركردهاي ماهواره (با تأكيد بر جنبه‎هاي حقوقي)
ارتباطات دوربرد و توسعه ملي
نويسنده:رضا رشيديان
ماهواره چه باید کرد؟
بازخواني نخستين پژوهش ايراني درباره برنامه‎هاي ماهواره‎اي تلويزيون در آسيا
نويسنده:مهدي محسنيان‎راد
بررسي و نقد سياست ماهواره‎اي ايران با تكيه بر تجربة كشورهاي آسيايي
نويسنده:مهدي منتظرقائم
ماهواره و مسئوليت نهادهاي اجتماعي
نويسنده:شهلا کاظمی پور
موانع قانونمندي پخش تلويزيوني ماهواره‎اي در حقوق بين‎الملل
نويسنده:غلامرضا رفيعي
ماهواره : فناوری نوین ارتباطی
اجمالي بر ارتباطات ماهواره‎اي
نويسنده:محمدناصر كرامتخواه
نگاهي بر فناوري ماهواره‌هاي پخش مستقيم
نگاهي اجمالي بر پروژه ماهواره ملي زهره
نويسنده:محمد ايزدي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.