آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 33
فصل :بهار
سال : 1382
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
شبکه آموزش ، رویکردها و بایسته ها / گفتگو با مدير شبکه آموزش سيما
تلويزيون آموزشي
نويسنده:داريوش نوروزي
آموزش رسانه ای : نظریه ها
تأثير پذيرش نظريه همانندي رسانه‌اي در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي رسانه‌ها با تأكيد بر راديو
راهبردهاي آموزش ديني درتلويزيون: مطالعه‌اي تطبيقي در رسانه‌هاي ديني ايران
نويسنده:ناصر باهنر
آموزش رسانه‌اي از ديدگاه حقوق بين‌الملل و ايران
رسانة اينترنت؛ چشم‎انداز آموزش در جامعه معرفتي
تدوين خط‌مشي آموزش‌هاي الكترونيكي بر اساس اولويت‌ها و عوامل مؤثر
نويسنده:احمد كاردان
بررسي نقش رسانه‎هادر آموزش مهارت‎هاي شهروندي و رفتارهاي مدني
نويسنده:محمد رضا رضایی بایندر
تاريخ يادگيري از راه دور
نويسنده:علي حاج‎محمدي
سازه‌انگاري و آموزش Online
نقش نوين رسانه‎ها در ارتقاي سطح آموزشي مدارس
نويسنده:پرويز صدارت
ضرورت آموزش رسانه
نويسنده:محمدرضا حسن زاده
آموزش رسانه ای : کاربردها
آموزش رسانه‎اي و 18 اصل حاكم بر آن
برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ رشته‌ رسانه‌ در كالج‌هاي‌ دو ساله‌ و چهار ساله‌
نويسنده:عباس محمدي شكيبا
نويسنده:مهبد غفّاري
نگاهي به نظام پخش برنامه‌هاي آموزشي راديو و تلويزيون BBC
نويسنده:ثريا احمدي
آموزش از طريق رسانة راديو و تلويزيون در هند
نويسنده:عاليه شكربيگي
آموزش رسانه ای :فناوری ها
آموزش الكترونيكي و بستر ارتباطي ـ رسانه‌اي يكپارچه و متعامل
نويسنده:عين‌ا... خنجري كارشناس ارشد و مدير طرح و توسعه سيستم‌هاي انفورماتيك سازمان صداوسيما
نوين‌گرايي در سيستم‌هاي آموزشي عصر فناوري اطلاعات
نويسنده:يعقوب رشنوادي
فناوري‌هاي‌ نوين‌، آموزش‌ را مولدتر و مؤثرتر مي‌كنند

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.