آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 37
فصل :بهار
سال : 1383
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
جايگاه رسانه و فرهنگ در فرايند جهاني شدن
نويسنده:دکترعبدالرضا شاه‌محمدي
مقدمه‌اي‌ بر نظريه‌هاي‌ انتقادي‌ در حوزه‌ ارتباطات‌ و وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌
نويسنده:دکتر حسن خجسته دكتراي مديريت استراتژيك
آموزش‌هاي مدرسه‌اي و آموزش‌هاي رسانه‌اي
نويسنده:دکترمحمدرضا نيلي‌احمدآبادي
نقش رسانه‌ها در كنترل جامعه
نويسنده:ابراهيم احراري كارشناس ارشد علوم و ارتباطات
هنجارها در رسانة ملي
نويسنده:محمدرضا ماني‌فر
مروري بر سواد رسانه‎اي و نقش آن در آموزش رسانه‎اي
نويسنده:معصومه حيدري زهراپور
بررسي ساختار سازماني و شيوه مديريت روزنامه‌‌هاي ايران و ارتباط آن با مالكيت آنها پس از انقلاب اسلامي
نويسنده:علی اکبر فرهنگی
نويسنده:صديقه ببران استاديار دانشگاه آزاد اسلامي
بررسي تطبيقي تصور و تصوير در حكمت اسلامي
نويسنده:سيدحميد مشكوه
انگاره‌سازي از اعتياد و معتاد در مجموعه‌هاي تلويزيوني
نويسنده:منيژه پورنوروز پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
مروري برروابط بين تماشاي تلويزيون توسط كودكان و مهارت‌هاي خواندن و گوش دادن آنان
نويسنده:اسماعيل بيابانگرد عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
كودكان و محيط متحول رسانه‌اي در دهه 1990

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.