آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 38
فصل :تابستان
سال : 1383
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
تصوير زن در آينه هنر مردسالار
نويسنده:علي‌اصغر فهيمي‌فر دكتراي تاريخ هنر و فلسفه عضو هيئت علمي دانشكده صداوسيما
سيماي رسانه‌اي زن با تكيه بر مطالعه موردي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران
نويسنده:عليار كريمي‌فرد كارشناس ارشد ارتباطات
گفتمان ايدئولوژيكي غالب در رسانه‌هاي جمعي و بيانات مسئولان امور در حوزه مسائل زنان
نويسنده:دکتر حسن خجسته دكتراي مديريت استراتژيك
نگره‎اي بر مقولة جنسيت در برنامه‎هاي طنز رسانة ملي(بررسي سيماي زن در برنامه‎هاي رسانة ملي)
نويسنده:عليرضا دباغ كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات و مدير گروه اجتماعي راديو تهران
بازنمايي تصوير زن در رسانه‌هاي عربي
نويسنده:علي عبدالرحمن عواض استاد ارتباطات دانشگاه شارقه
مترجم:احسان قرني كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي
مترجم:مرضيه محمودي پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش‌برنامه‌اي
جستاري در آسيب‌شناسي حضور زن مسلمان در رسانه
نويسنده:فريبا علاسوند عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
بررسي روابط ميان‌فردي مرد و زن در مجموعه‌هاي ايراني (82-80)
نويسنده:فاطمه قاسمي پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صداوسيما
ارزش‌هاي انتقال يافته به زنان از سينما (مطالعه موردي)
نويسنده:مژگان عظيمي‌ هاشمي عضو هيئت علمي گروه پژوهشي علوم اجتماعي جهاد دانشگاهي مشهد
زن و خشونت در رسانه‌هاي غربي
نويسنده:آمنه بختياري فوق‌ليسانس روانشناسي كارشناس رسمي گروه بررسي مسائل زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
زنان در حوزه اخبار راديويي
مترجم:شيلا جليليان دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات اجتماعي
نويسنده:ژانت هاوئرت
زن، حضوري گسترده اما نامرئي در رسانه
نويسنده:شيدا اعتضادي كارشناس رسمي امور فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
ويژگي‌هاي ساختاري زبان و جايگاه زنان در جامعه
نويسنده:جولياتي وود
مترجم:ابراهيم احراري كارشناس ارشد علوم ارتباطات
جايگاه زنان در عرصه رسانه‌ها
نويسنده:مريم فرهمند كارشناس گروه بررسي مسائل زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
بررسي جايگاه زنان در مديريت مطبوعات كشور
نويسنده:ربابه مهاجري كارشناسي ارشد علوم ارتباطات
تاريخ نشريات زنان در ايران
نويسنده:صديقه ببران استاديار دانشگاه آزاد اسلامي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.