آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 42,43
فصل :تابستان و پاييز
سال : 1384
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
بحران بلاياي طبيعي و نقش ويژه راديو در كنترل آن
رسانه‌ها؛ بحران‌هاي نوين و جنگ‌هاي پست مدرن
نويسنده:محمد سلطاني‌فر دکتراي روزنامه‌نگاري عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
ارائه مدل استراتژي‌هاي ارتباط سازمان با رسانه‌ها در طول بحران
نويسنده:مهرداد احمدي دانشجوي دکتراي مديريت رسانه کارشناس مرکز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران
خشونت‌گرايي تماشاگران فوتبال و نقش رسانه‌ها در كنترل آن
راديو، رسانه بحران، از ادعا تا واقعيت
نويسنده:عليرضا دباغ كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات و مدير گروه اجتماعي راديو تهران
نحوه پوشش حوادث يازدهم سپتامبر در اخبار سيما
نويسنده:جمال‌الدين رباني  كارشناس ارشد علوم سياسي پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صداوسيما
راهبردهاي رسانه‌اي براي پيشگيري از بحران
نويسنده:ابراهيم احراري كارشناس ارشد علوم و ارتباطات
رسانه‌هاي بحران‌ساز راهبردهاي رسانه‌اي آمريكا در حمله به عراق
نويسنده:حسين خزائي كارشناس ارشد معارف اسلامي پژوهشگر معاونت سياسي سازمان صداوسيما
نقش رسانه‌ها در دوران بحران
نويسنده:جرج ترزيس
مترجم:عباس محمدي شكيبا كارشناس ارشد جامعه‌شناسي پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
نسبت رسانه‌هاي جهاني و بحران‌هاي جهاني با تأكيد بر وقايع پس از 11 سپتامبر
نويسنده:علي جعفري دانشجوي دوره دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.