آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 44
فصل :زمستان
سال : 1384
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
اصول تعيين محتواي رسانه‌هاي محلي
بررسي هويت در برنامه‌هاي نوجوان شبكه‌هاي يك و دو سيما
نويسنده:اسماعيل بيابانگرد عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
نويسنده:منيژه پورنوروز پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
رابطه فرهنگ سازماني و استراتژي در سازمان‌هاي رسانه‌اي
نويسنده:مهرداد احمدي دانشجوي دکتراي مديريت رسانه کارشناس مرکز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران
ميزان رضامندي روستاييان از برنامه‌هاي تلويزيوني
نويسنده:حشمت‌الله سعدي عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا
رويكردي نظري به سواد رسانه‌اي
نويسنده:مليحه سپاسگر پژوهشگر مركز تحقيقات صداو‌سيما
عملكرد «خود» در واقعيت مجازي
نويسنده:سروناز تربتي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
نگاهي روش‌شناختي به پيمايش‌هاي اينترنتي
نويسنده:رحمت‌الله معمار دانشجوي دكتري جامعه‌شناسي
عوامل مؤثر بر پذيرش و نشر شايعه در بين شهروندان تهراني
نويسنده:فاطمه جوادي پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.