آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 48
فصل :زمستان
سال : 1385
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
امپرياليسم فرهنگي ـ رسانه‌اي و بحران جهاني شدن
نويسنده:ابوالفضل جعفري‌نژاد پژوهشگر موسسه مطالعات اجتماعي ايران
طراحي الگوي مطلوب نظام مديريت رسانه ملي
نويسنده:مهدي رشکياني کارشناس ارشد مديريت رسانه
زبان، رسانه و بازنمايي هويت
نويسنده:تژا ميرفخرايي دکترا دكتراي روزنامه‌نگاري
تحليل محتواي خشونت در فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيون
نويسنده:اسماعيل بيابانگرد عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
نويسنده:زيبا صالحي سده کارشناس ارشد سنجش و اندازه‌گيري
رابطه ميزان استفاده از برنامه‌هاي ديني رسانه‌ها با ميزان تعلق ديني جوانان
نويسنده:حسن کلاکي کارشناس ارشد مطالعات فرهنگي
رابطه ميزان استفاده از رسانه‌ها (با تأکيد بر تلويزيون) و طرز فكر مخاطبان
بازي با آتش
نويسنده:سيمون نيلسن
نويسنده:جونا اسميت
مترجم:معصومه عصام پژوهشگر سابق مركز تحقيقات

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.