آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 53
فصل :بهار
سال : 1387
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
جلوه‌های حقوقی اتحاد ملی و انسجام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقش رسانه ملي در تحقق آن
نويسنده:علي آذري کارشناس ارشد حقوق عمومي دستيار آموزشي دانشگاه پيام نور کرمان دانشگاه پيام نور کرمان
نويسنده:اکبر حبيب‌الهي دکتري فلسفه مدير گروه حقوق و رسانه مرکز تحقيقات صداوسيما
سرگرداني ميان معنا و بي‌معنايي (جايگاه شعر در موسيقي عامه‌پسند امروز)
نويسنده:حسين بيات دکتراي زبان و ادبيات فارسي
ده اشتباه درباره مدل تاثیر رسانه ها
نويسنده:دیوید گانتلت
مترجم:محمدحسن شيخ‌الاسلامي دکتراي روابط بين‌الملل عضو هيئت علمي دانشكده روابط بين‌الملل
سياستگذاري رسانه‌اي
نويسنده:حميد محمدي کارشناس ارشد ارتباطات پژوهشگر اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سياسي
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن و چگونگي نقش رسانه در افزايش آن
نويسنده:احمد عبدالملكي كارشناس ارشد جمعيت‌شناسي پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
امنيت اخلاقي و تصوير‌سازي رسانه ملي بايسته‌هاي پرداخت رسانة ملي به موضوع پيشگيري از جرم
نويسنده:وحيد يامين‌پور دانشجوي دکتراي حقوق و جزا و جرم‌شناسي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق
بررسي ميزان و نحوه استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه‌ها
نويسنده:مليحه سپاسگر شهري كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
جريان‌سازي خبري به مثابه شكل جديد جريان يكسويه اطلاعات
نويسنده:احمد پاكزاد کارشناس ارشد ارتباطات
نقدي بر كتاب «ارتباطات در عصر بدگماني»
مترجم:حسین شیخ‌الاسلامی کارشناس ارشد فلسفه غرب
نويسنده:ويان باکر
نويسنده:ديويد ام بارلو

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.