آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 57
فصل :بهار
سال : 1388
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
بنیان‌های نظری رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:علي دارابي دکتر قائم رياست سازمان صداوسيما صداوسيما
اقتصاد سیاسی رسانه و انتخابات: تئوريزه كردن نابرابري‌هاي انتخاباتي
نويسنده:حسين پوراحمدي دکتر دانشيار دانشگاه شهيدبهشتي
تلويزيون و انتخابات رياست‌جمهوري در ايران
نويسنده:کاووس سيدامامي دکتر استاديار دانشگاه امام صادق ع
مطالعه مقايسه‌اي رويکردهاي انتخاباتي: تحليل گفتمان سرمقاله‌هاي جمهوري اسلامي و کيهان درباره دومين مرحله انتخابات مجلس هشتم (از 25 اسفند 86 تا 6 ارديبهشت 87)
نويسنده:حميدرضا حاتمي دانشجوي کارشناسي ارشد روزنامه‌نگاري
سازه‌انگاري، رسانه و رفتار انتخاباتي در ايران
نويسنده:محمدحسن شيخ الاسلامي دکترا عضو هيئت علمي دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه
نويسنده:محسن عسگريان دانشجوي کارشناسي ارشد دانشجو
بررسي نگرش مردم نسبت به احزاب سياسي در ايران
نويسنده:اشرف‌السادات فاضلي کارشناس ارشد پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
نويسنده:علي عنايتي شبکلايي کارشناس ارشد پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
تأثیر رسانه بر رفتار انتخاباتي
نويسنده:محمدرحيم عيوضي دکتر دانشيار دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني
انتخابات در نظام جمهوري اسلامي و بررسي نقش رسانه ملي در آن
نويسنده:محمدمهدي اسماعيلي دکترا دکتراي علوم سياسي
نويسنده:احسان موحديان کارشناس ارشد کارشناسي ارشد معارف اسلامي و علوم سياسي
تأثير اينترنت بر درگير‌شدگي مدنی شهروندان
نويسنده:خليل‌اله سردارنیا دکتر استاديار دانشگاه شيراز

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.