آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 58
فصل :تابستان
سال : 1388
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
نظریه‌ هنجاری رسانه‌ها از ديدگاه رهبران انقلاب اسلامی: از 1357 تا سی‌امین سال انقلاب
نويسنده:ناصر باهنر
نويسنده:علي اصغر ترکاشوند کارشناسي کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامي
نقش رسانه‌ها در رشد هويت ملي نوجوانان شهر تهران
نويسنده:مريم حسيني انجداني دانشجوي دکترا پژوهشگر مرکز تحقيقات
نويسنده:زهرا درويزه دکترا دانشيار دانشگاه الزهرا(ص)
نويسنده:زهره خسروي دکتر دانشيار دانشگاه الزهرا(ص)
نويسنده:مه سيما پورشهرياري دکتراي روانشناسي استاديار دانشگاه الزهرا(ص)
رسانه‌هاي جمعي و هويت ملي مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان
نويسنده:علي رباني دکترا استاديار دانشگاه اصفهان
نويسنده:رسول رباني دکتراي جامعه‌شناسي دانشيار دانشگاه اصفهان
رابطه بين استفاده از رسانه‌های صوتی ـ تصویری و بزهکاری نوجوانان
نويسنده:اصحاب حبيب زاده ملکي دانشجوي دکترا مربي دانشگاه علوم انتظامي
نويسنده:محمد قاسمي کارشناس ارشد مربي دانشگاه علوم انتظامي
بررسي و مقايسه مدل‌هاي اثرات رسانه‌ها
هويت فرهنگي در مجموعه‌هاي تلويزيوني ايراني مطالعه موردي: بررسي مجموعه تلويزيوني خط‌شکن
نويسنده:ناصر اسدي کارشناس کارشناس ارشد ارتباطات
نويسنده:سيدمحمد مهدي زاده دکتراي ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نويسنده:سيد وحيد عقيلي دکتراي ارتباطات استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات
نگاهي به کتاب «رسانه‌هاي عرب و نوسازي سياسي: اجتماع، مشروعيت و زندگي عمومي*»
نويسنده:نائومي سکر
مترجم:عسکر قهرمان‌پور کارشناس مترجم پژوهشکده مطالعات راهبردي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.