آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 59
فصل :پاييز
سال : 1388
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
شناخت مؤلفه‌هاي پنهان در پيش‌بيني وضعيت «نظارت الكترونيکي» در 20 سال آينده جامعه اطلاعاتي ايران
نويسنده:اميدعلي مسعودي دکتراي فرهنگ و ارتباطات استاديار و مدير گروه تبليغ و ارتباطات فرهنگي دانشگاه سوره
تلویزیون تعاملی و موانع راه‌اندازی آن در ایران
نويسنده:سيد جمال الدين اکبرزاده جهرمي دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات دانشجوي دکترا دانشگاه علامه طباطبايي
ظهور راديو ديجيتال در ايران؛ فرصت‌ها و تهديدها
نويسنده:سيدمحمد مهدي زاده دکتراي ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نويسنده:محمد حسيني کارشناسي ارشد ارتباطات مدرس دانشگاه خبر
نويسنده:سيدوحيد عقيلي دکتراي ارتباطات استاديار و رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پادکستینگ براي رادیو در ایران از ديدگاه کارشناسان و کارگزاران ارتباطات
نويسنده:مريم اکبري آزاد کارشناسي ارشدمديريت رسانه
نويسنده:عبدالله گيويان دکتراي مردم‌شناسي دين و ارتباطات استاديار دانشکده صداوسيما
نويسنده:محمد ميناوند دکتراي علوم سياسي استاديار دانشکده صداوسيما
آی پی تی وی، تلویزیون‌های اینترنتی و فنّاوری‌های انتشار فیلم در فضای سایبر ايراني
نويسنده:حميد ضيايي پرور دکتراي علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي در حوزه تبليغات گردشگري (مطالعه موردي منطقه آزاد كيش از سال 1382 تا 1387)
نويسنده:فرناز سعادت کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي
نويسنده:افسانه مظفري دکتراي علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه‌نگاري استاديار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
نگاهي به کتاب «فرهنگ‌هاي ديجيتالي: فهم رسانه‌هاي جديد »
نويسنده:گلن کريبر
نويسنده:روي استن مارتين
نويسنده:مهدي نجف زاده دکتراي علوم سياسي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.