آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 70
فصل :تابستان
سال : 1391
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
استلزامات و مفروضات شناختی ـ اجتماعی مناظره و استدلال در رادیو و تلویزیون
نويسنده:دکتر سیدحسین اطهری دکتراي علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد
بررسي رابطه مصرف رسانه اي با مشارکت سياسي دانشجويان دانشگاه اصفهان
نويسنده:دکتر حسين هرسيج دکتراي علوم سياسي دانشگاه اصفهان
نويسنده:رضا محموداوغلي دانشجوی دکترای علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد
نويسنده:محمودرضا رهبرقاضي دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
نويسنده:هادي عباس‌زاده باقي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
اصل همكاري گرايس در متون خبري؛بررسي معاني ضمني دو خبر مشابه در ارتباط با اصل همكاري گرايس
نويسنده:رامين گلشاهي دکتراي زبان‌شناسي دانشجو دانشگاه تربيت مدرس
نويسنده:سيد ندا موسوي دکتراي زبان‌شناسي دانشجو دانشگاه علامه طباطبايي
پوشش اخبار قانون هدفمندي يارانه‌ها در تلويزيون(بررسي موردي: اخبار ساعت 14 شبکه یک سيما و ساعت 13 شبکه خبر سازمان صداوسيما)
نويسنده:دکتر اکبر نصراللهی دکتراي مديريت رسانه مدرس گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نويسنده:حسین نیک‌پور کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
بررسی حق تصحیح رسانه‌ای در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
نويسنده:علی مراد حیدری دکتراي حقوق، جزا و جرم‌شناسي استاديار دانشگاه حضرت معصومه (س)
رسانه‌هاي جمعي و نظم اجتماعي: (مطالعه تطبيقي شهرهاي تهران، لندن و بمبئي)
نويسنده:دكتر محمدمهدي لبيبي دكتراي جامعه‌شناسي سياسي دانشگاه علامه طباطبايي و مديركل پژوهش‌هاي راديو

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.