آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 74
فصل :تابستان
سال : 1392
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
بومی سازی مدل تعالی EFQM)) در رسانه ملی
نويسنده:ملوک عباسی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه پژوهشگر سازمان صداوسيما
نقش توسعه منابع انسانی در شهرت رسانه‌ای و خلق سرمایه شهرتی
نويسنده:طاهر روشندل اربطانی دکتراي مديريت دانشيار دانشگاه تهران
نويسنده:سیدرضا سید‌جوادین دکتراي مديريت استاد دانشگاه تهران
نويسنده:اسماعیل سعدی‌پور دکتراي روان‌شناسي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نويسنده:سیدمهدی شریفی دکتراي مديريت استاديار دانشگاه تهران
بازنمایی هویت فرهنگی قومی در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای
نويسنده:شیرزاد خوانچه سپهر کارشناس ارشد مديريت پژوهشگر و مدرس دانشگاه مدیر آموزش و پژوهش صدا‌و‌سیمای مرکز کردستان
نويسنده:رضا رسولي دکتراي مديريت دانشيار دانشگاه پيام نور تهران
نويسنده:فخرالدين معروفي دکتراي مديريت استاديار دانشگاه کردستان
بررسی رابطه مصرف رسانه و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان
نويسنده:سیدجواد امام جمعه زاده دکتراي علوم سیاسی دانشيار دانشگاه اصفهان
نويسنده:زهره مرندی دانشجوي دکتراي علوم سياسی دانشگاه اصفهان
نويسنده:محمود‌‌رضا رهبرقاضی دانشجوي دکتراي علوم سياسي دانشگاه اصفهان
نويسنده:لیلا سعیدی ابواسحقی دانشجوي کارشناسي ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه اصفهان
استفاده از نظريه چارچوببندی در تبيين اثرات اخبار
نويسنده:اردشیر زابلی زاده دکتراي ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
نويسنده:حسینعلی افخمی دکتراي ارتباطات دکتراي ارتباطات
افزایش بهره‌وری با بازمهندسی فرایندها در سازمان‌های رسانه‌ای (فرایند تأمین برنامه‌هاي خارجی شبکه دوم سیما) 
نويسنده:سیدمحمدرضا سیدی کارشناس‌ ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
نويسنده:غلامرضا گودرزی دکتراي مديريت تحقيق در عمليات دانشيار دانشگاه امام صادق(ع)
بررسی موانع اقتصاد مالی و هزینه‌ای تولید صنعتی انیمیشن ایران دهه 90ـ1380
نويسنده:احمد لنگرودی کارشناس ارشد کارگرداني انيميشن دانشگاه تربیت مدرس
نويسنده:محمد علی صفورا دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.