آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 75
فصل :پاییز
سال : 1392
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
جايگاه رسانه‌های جدید در تحولات اخير خاورميانه (مطالعه موردي کشور مصر)
نويسنده:سيد‌محمد موسوي دکتراي علوم سياسي، دانشيار دانشگاه پيام نور
نويسنده:حسينعلي توتي كارشناس ارشد مطالعات منطقه‌اي، دانشگاه تهران
بررسی انگیزه‌های کاربران در استفاده از رسانه‌های اجتماعی (مطالعه موردی کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک) 
نويسنده:حسين ذوالقدر دانشجوی دکترای جامعه شناسی پژوهشگر سازمان صدا‌و‌سیما
نويسنده:مرتضی قاسم‌زاده عراقی کارشناس ارشد علوم ارتباطات پژوهشگر سازمان صداوسیما
شناسایی چارچوب کسب‌وکار رسانه‌های دیجیتال مبتنی بر اینترنت در ایران
نويسنده:طاهر روشندل اربطانی دکتراي مديريت دانشيار دانشگاه تهران
نويسنده:عباس نيك‌نژاد دکتراي مديريت رسانه استاديار دانشگاه تهران
نويسنده:سیدمحمد مقیمی دکتراي مديريت دولتي استاد دانشگاه تهران
شبکه اجتماعی فیس‌بوک و شکل‌گیری هویت بازاندیشانه در بین دانشجویان دانشگاه تبریز
نويسنده:صمد عدلی‌پور کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان
نويسنده:بهجت یزدخواستی دکتراي جامعه‌شناسي دانشيار دانشگاه اصفهان
نويسنده:فائزه خاکسار دانشجوي کارشناسي پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان
تجارب زیسته والدين دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه در خصوص آسيب‌هاي فرهنگي اينترنت (مورد مطالعه: شهر سمیرم)
نويسنده:ثریا معمار دکتراي جامعه‌شناسي استاديار دانشگاه صفهان
نويسنده:فاطمه قربانی کارشناس‌ ارشد برنامه‌ريزي فرهنگی دبير آموزش و پرورش اصفهان
شناخت ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی و اثرات آنها بر روابط بین‌فردی نوجوانان
نويسنده:هایده خلیلی آذر دکتراي روان‌شناسي تربيتي دانشجو دانشگاه امام رضا (ع)
شناخت ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی و اثرات آنها بر روابط بین‌فردی نوجوانان
نويسنده:هایده خلیلی آذر دکتراي روان‌شناسي تربيتي دانشجو دانشگاه امام رضا (ع)
رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای: بررسی سیاستگذاری و مصرف فیس‌بوک در مواجهه با رسانه ملی
نويسنده:هادی خانیکی دکترای علوم ارتباطات دانشيار دانشگاه علامه طباطبایی
نويسنده:حسین بصیریان جهرمی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی
نويسنده:محمد سعید ذکایی دکترای جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.