آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 76
فصل :زمستان
سال : 1392
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
بررسی میزان مخاطبان و ظرفیت های رسانه ملی در فضای مجازی (مطالعه موردی: مردم شهر بندرعباس)
نویسنده:منصور اخلاقی پور دکترای جامعه‌‌شناسی مدیر آموزش و پژوهش صداوسیمای مرکز خلیج فارس
نویسنده:حسن گل بخشی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی پژوهشگر صداوسیمای مرکز خلیج فارس
شبکه هاي اجتماعي مجازی و قوميت؛ فرصت ها و تهديدهاي پيش رو
نویسنده:حسين حيدري دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سياسي پژوهشگر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
نویسنده:تهمينه شاوردي دکترای جامعه‌شناسی استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
بررسی تأ‌ثیر شبکه‌های اجتماعی بر استفاده از رسانه‌های سنتی
نویسنده:احمد کوهي دکتراي آينده‌پژوهي دانشجو دانشگاه تهران
رابطه مصرف رسانه‌ای با اعتماد اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز
نویسنده:عزت‌اله احمدي دکتراي روان‌شناسي عمومي استاديار دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
نویسنده:صمد عدلی‌پور کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه اصفهان
نویسنده:آسیه سپهری کارشناسي ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
نویسنده:محمد حسنعليزاده کارشناسي ارشد روان‌شناسي کودک دانشگاه اصفهان
روش مطالعه علمی در باب صفحه‌های مرتبط با شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (با رويکرد ترکيبي کمّي و کيفي)
نویسنده:ابراهیم اسکندری‌پور دکترای مدیریت رسانه دانشجو دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:علی‌اکبر اکبری‌تبار اکبری‌تبار دکترای رفاه اجتماعی دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی
بررسی اثرات اینترنت بر خانواده‌های دارای فرزند نوجوان
نویسنده:اسماعیل سعدی‌پور عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
بررسي تأثیرات شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه‌ها
نویسنده:محمد سلطانی‌فر دکتراي علوم ارتباطات عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران
نویسنده:شیرزاد بخشی دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران
نویسنده:سعید فرامرزیانی دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.