آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 78
فصل :تابستان
سال : 1393
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
طراحي مدل سازمان دانش‌بنيان در رسانه ملي
نویسنده: رضا رسولي دکتراي مديريت دولتي دانشيار دانشگاه پيام نور
نویسنده:‌ناهيد پاپيان دکتراي مديريت دولتي دانشگاه پيام نور
بازنمايي اقتصاد خانواده در تله‌فيلم‌هاي شبکه دو سيما
نویسنده:باقر ساروخانی دکتراي جامعه‌شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نویسنده:حسين شهسواري کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی
نویسنده:حسن خجسته باقرزاده دکتراي مديريت استاد دانشگاه صداوسيما
نویسنده:سعید علوی‌‌وفا دکتراي مديريت استراتژيک دانشجو دانشگاه عالي ملي
ارزیابی عملکرد گويندگان راديو در برنامه‌هاي زنده تلويزيون ایران
نویسنده:علي‌اصغر فهيمي‌فر دکتراي تاریخ هنر و فلسفه استادیار دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:مريم سيد غفوري کارشناس ارشد تهیه‌کنندگی نمایش دانشگاه صد‌او‌سیما
نویسنده:محمد‌جعفر یوسفیان کناری دکترای نمایش استادیار دانشگاه تربیت مدرس
شناسایی ذهنیت بینندگان سریال «کلاه پهلوی» با «روش کیو»
نویسنده:ملیحه سپاسگر شهری : کارشناس ارشد ارتباطات پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما
نویسنده:مریم منوچهری کارشناس ارشد ارتباطات پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما
نشانه‌شناسي خبر در تلويزيون
نویسنده:فرزان سجودي دکتراي زبان‌شناسي همگانی دانشيار دانشگاه هنر دانشگاه هنر
نویسنده:فاطمه عظيمي فرد دکترای زبان‌شناسی همگانی پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما
فرهنگ تلویزیونی؛ بازنمایی روابط دختران و پسران جوان در سریال‌های ايراني پربیننده
نویسنده:محمدسعيد ذکايي دکتراي جامعه‌شناسي دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي
نویسنده:محمد فتحي‌نيا دکتری ارتباطات دانشجو دانشگاه علامه طباطبايي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.