آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 8
فصل :تابستان
سال : 1375
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن سر دبیر
نويسنده:تقی آزاد ارمکی
ميز گرد فر آیند توسعه فرهنگی، دکتر خوارزمي، دکتر فرهنگي / تنظيم و اجراء:
نويسنده:ايما سعيديان
فرانوگرایی و رسانه
نويسنده:تقی آزاد ارمکی
فرهنگ، توسعه و ارتباطات جمعی در جهان سوم
نويسنده:دکتر علي اسدي
واقعیت مجازی و اثر آن بر جامعه بشری
ارتباط ، اخلاق و سنت اسلامی
نويسنده:پروفسور حميد مولانا
حد و مرز ارتباط
نويسنده:وازگن سرکیسیان
پاره ای از تنگناهای اجتماعی در توسعه فرهنگی
نويسنده:مهدی ارگانی
سنجش یا خلق افکار عمومی
نويسنده:دکتر علي‌رضا کيانور
نقش رسانه ها در آموزش مسائل جمعیتی
نويسنده:شهلا کاظمی پور
فرهنگ و ارتباطات : قدرت ارزشها- نقشها
نويسنده:مهر سیما فلسفی
نگرشها: ساخت و کارکردهای آن
نويسنده:مسعود کوثری
بررسی نحوه استفاده از رادیو و تلویزیون در بین عشایر فارس
نويسنده:ناهید محدث صدری

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.