آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 83
فصل :پاییز
سال : 1394
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
بازتاب مسائل اجتماعی در سریال‌ فرانسوی «معلم» با تأکید بر مسئله بزهکاری
نویسنده:احمد بخارایی دکترای جامعه‌‌شناسی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام ‌نور
نویسنده:عباس محمدی شکیبا دانشجوی دکترای بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه پیام ‌نور
بررسی نقش عوامل درون‌‌سازمانی بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر (از دیدگاه کارشناسان واحد مرکزی خبر سازمان صداوسیما)
نویسنده:نادر صادقی لواسانی‌نیا دکترای علوم ارتباطات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
نویسنده:سارا محمدپور دکترای علوم ارتباطات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
نویسنده:محمد برجعلی‌‌زاده دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
تأثیر مناظره‌های تلویزیونی به عنوان یک روش تبلیغاتی بر شکل‌دهی به نظر رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های ایران)
نویسنده:سیدمهدی شریفی دکترای مدیریت منابع انسانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نویسنده:محمد مهدی فرجیان کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
نویسنده:میکائیل دیانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
نویسنده:شمسی سلمانی‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
بررسی عملکرد رسانه‌های سنتی و نوین در پیشبرد دیپلماسی رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای
نویسنده:علیرضا تاجریان کارشناس ‌ارشد مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب
نویسنده:عباس اسدی دکترای علوم خبری استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده:فاطمه عیدی دکترای مدیریت بازرگانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
اقتصاد مقاومتی در تبلیغات بازرگانی سیمای شبکه اصفهان (بهار 93) (مطالعه موردی: بررسی مؤلفه‌های مدیریت مصرف)
نویسنده:مریم حایک کارشناس ارشد علوم سیاسی پژوهشگر صداوسیمای مرکز اصفهان
بررسی چالش‎های کلیدی در مقررات‎گذاری رسانه‎های صوتی ـ تصویری آینده
نویسنده:امیر ناظمی دکترای سياستگذاري علم و فناوري استاديار عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نویسنده:ملیحه اسمعیلیان دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مطالعه مؤلفه‌های خلق قهرمان نوجوان در فیلمنامه بر اساس الگوی سفر قهرمان با در نظر گرفتن فرهنگ و هویت ایرانی (بررسی موردی: فیلم‌‌های کودکی ایوان و کودک و فرشته)
نویسنده:اکبر کشتکار کارشناس ارشد تهیه‌کنندگی دانشگاه صداوسیما
نویسنده:مسعود نقاش‌زاده دکترای پژوهش هنر عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
نویسنده:منیژه پورنوروز کارشناس ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه ‌الزهرا
نویسنده:علی کروالیان کارشناس ارشد سینما دانشگاه‌ هنر

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.