آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 84
فصل :زمستان
سال : 1394
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
ارتباطات زیست‌محیطی و آسیب‌شناسی نقش زیست‌محیطی رسانه‌های ایرانی
نویسنده:محسن گودرزی دکترای علوم ارتباطات دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده:یاسر اشراقی دکترای علوم ارتباطات دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نقش تلویزیون در توسعه ورزش قهرمانی مطالعه‌ای در چارچوب نظریه زمینه‌ای
نویسنده:بتول عرب نرمی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش دانشگاه تهران
نویسنده:محمود گودرزی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش استاد دانشگاه تهران
نویسنده:سید‌نصرالله سجادی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش دانشیار دانشگاه تهران
نویسنده:محمد خبیری دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش دانشیار دانشگاه تهران
بررسي خوانش زنان تهرانی از سریال کلاه پهلوی
نویسنده:مريم حسيني‌انجداني دکتراي روان‌شناسي پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
نویسنده:علیرضا خوشگویان‌فرد دانشجوی دکتراي سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبایی
رسانه‌های اجتماعی: مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران)
نویسنده:محمد‌سعید ذکایی دکترای جامعه‌شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده:محمدحسین حسنی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعه رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با استرس شغلی خبرنگاران شاغل در باشگاه خبرنگاران شهر تهران
نویسنده:سيدعيسي عماد کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد، تبريز
نویسنده:محمد عباس‌زاده دکترای جامعه‌‌شناسی دانشيار دانشگاه تبريز
بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی به جوانان استان لرستان از دیدگاه کارآفرینان و کارکنان صدا‌و‌سیمای مرکز لرستان
نویسنده:سعید غیاثی ندوشن دکترای برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي استاديار دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده:سميه نصيرزاده دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی
بررسي نقش شبکه‌هاي فارسي‌زبان ماهواره‌ای بر فرهنگ سياسي جوانان (مطالعه موردي: جوانان مناطق 1 تا 5 شهر تهران)
نویسنده:حجت اسماعيلي ‌کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
نویسنده:اکبر نصراللهي دکتراي مديريت رسانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.