آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 87
فصل :پاییز
سال : 1395
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی در فیس‌بوک و مشارکت مدنی آنها در دنیای واقعی
نویسنده:حسین کرمانی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تهران
نویسنده:یوسف پاکدامن کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی
عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام در فعاليت‌هاي آموزشي در بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
نویسنده:دکتر روح‌اله رضائی : دکترای ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشیار دانشگاه زنجان
نویسنده:دکتر لیلا صفا دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، استادیار دانشگاه زنجان
نویسنده:منصوره ادیبی کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
مطالعه جامعه‌شناختی رابطه بین فناوری‌های نوین ارتباطی و ارتباطات خانوادگی در شهر شیراز
نویسنده:اسد خالدی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
نویسنده:دکتر سید‌محمد ‌صادق مهدوی دکترای جامعه‌شناسی، استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
نویسنده:دکتر باقر ساروخانی دکترای جامعه‌شناسی، استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
مطالعه رابطه فرهنگ و زندگی روزمره در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی فیس‌بوک)
نویسنده:دکتر غزال بی‌بک‌آبادی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
نویسنده:دکتر محمد سلطانی‌فر دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
نویسنده:دکتر علی دلاور دکترای روان‌شناسی و علوم تربیتی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر ارزش‌های اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان و میانسالان ساکن در شهرهای پنج استان کشور)
نویسنده:سعید فرامرزیانی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
نویسنده:دکتر شهناز هاشمی دکترای علوم ارتباطات، دانشيار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
نویسنده:دکتر علی‌اکبر فرهنگی دکترای ارتباطات و مدیریت، استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت شخصی مدرن دختران و زنان شهر تهران
نویسنده:سیمین افشار دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز
نویسنده:سیداحمد میرمحمدتبار دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:نرگس پيرحياتي دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده:سمیه اقبالی کارشناس ‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور مشهد
آسیب‌های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل
نویسنده:دکتر علی جعفری دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.