آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 89
فصل :بهار
سال : 1396
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
راهبردهای تأسیس و توسعه تلویزیون تعاملی
نویسنده: عبدالعلی علی‌عسکری دکترای مهندسي صنایع دانشیار دانشگاه صداوسيما
نویسنده:رسول بختیار کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسيما
چالش‌ها و موضوعات راهبردی رسانه ملی در افق 1404
نویسنده:سعید علوی‌وفا دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 94: نقش رسانه ها در رفتار انتخاباتی
نویسنده:محمودرضا رهبر‌قاضی دکترای علوم سیاسی استاديار دانشگاه اصفهان
نویسنده:مرضیه فدایی ده‌چشمه کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
نقش تلويزيون در ترويج مطالعه و كتابخواني در ایران
نویسنده:عبدالله بیچرانلو دکترای مدیریت رسانه استاديار دانشگاه تهران
نویسنده:زهرا مهربان کارشناس ارشد پژوهشگری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
نویسنده:محبوبه غفوری کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
پیش بینی شکل گیری هویت مدرن در دانشجویان دختر بر اساس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
نویسنده:ندا افشاریان دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
کاربرد استعاره‌های مفهومی در تیترهای خبر 30: 20 شبکه دو سیما، مطالعه‌ای در چهارچوب معناشناسی شناختی
نویسنده:زهرا نامور دکترای زبان‌شناسي همگاني استادیار دانشگاه پیام نور
نویسنده:خدیجه امیری پریان کارشناس ارشد زبان‌شناسي همگاني دانشگاه پیام نور
اثربخشی برنامه‌های تلویزیونی ورزشی و نقش آن بر تعهد ورزشی مخاطبان (مطالعه موردی: برنامه تلویزیونی ورزش صبحگاهی)
نویسنده:مصطفی مقدس دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
نویسنده:الهه حسینی دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
نویسنده:دکتر فرزام فرزان دکترای مدیریت ورزشی دانشيار دانشگاه مازندران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.