آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 9,10
فصل :
سال : 1375
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن سر دبیر
نويسنده:محمود گلزاری
رادیو ، تلویزیون و توسعه ملی
چگونه توده مخاطبان شکل می گیرد
نويسنده:محمد گذرآبادي
افکار عمومی اهمیت ونقش آن در جامعه
نويسنده:نصرت فتی
کیفیت خبر تلویزیون واحساس مسئولیت مخاطب
ویژگیهای ارتباط از نوع ژاپنی
نويسنده:ابراهیم حقیقی
تبلیغات
کاربرد تکنولوژی اطلاعات / گروه ترجمه
نويسنده:ب برهماردي
ارتباط راه دور و تکنولوژی های جدید اطلاعاتی در هند
نويسنده:محمود حقیقت کاشانی
تحقیقات ، کودک و تلویزیون
نويسنده:علی رستمی
کودکان و نوجوانان و گذران اوقات فراغت
نويسنده:منیر اعظم زمردیان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.