آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 96
فصل :زمستان
سال : 1397
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سناریوهای حضور و فعالیت صداوسیما در فضای مجازی در افق 1407 (مطالعه‌ موردی: صداوسیمای استان چهارمحال و بختیاری)
نویسنده:احد رضایان قیه باشی دکترای آینده‌پژوهی دانشگاه تهران
نویسنده:لیلا بیاتی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد دهاقان اصفهان
بررسی موانع رقابت‌ رسانه‌های اجتماعی بومی با رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی
نویسنده:سید محمدرضا اصنافی دکترای مديريت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نویسنده:علی اکبر فرهنگی دکترای ارتباطات و مدیریت استاد دانشگاه تهران
نویسنده:عبدالله گیویان دکترای مردم‌شناسی استادیار دانشگاه صداوسیما
نویسنده:افسانه مظفری دکترای ارتباطات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
تدوین مدل راهکارهای تجاری سازی پیام رسان های ایرانی
نویسنده:داود مؤمنی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران
نویسنده:فاطمه ثقفی دکترای مدیریت سیستم و بهره‌وری دانشیار دانشگاه تهران
نویسنده:طاهر روشندل اربطانی دکترای مدیریت رسانه استاد دانشگاه تهران
نویسنده:عباس اسدی دکترای علوم خبری و ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
مطالعه پدیدارشناختی تجارب مادران از نقش شبکه‌های اجتماعی در کاهش حساسیت اخلاقی فرزندان (مطالعه موردی: والدین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه مدارس ناحیه 4 شهر تبریز)
نویسنده:علی ایمان‌زاده دکترای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشیار دانشگاه تبریز
بررسی سلامت روان، سبک زندگی و هویت دینی بین کاربران فعال و عادی شبکه¬های اجتماعی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی)
نویسنده:زهرا قلمی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:اصغر شعاع کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه خوارزمی
تحلیل عملکرد داعش در به‌کارگیری سه نسل وب
نویسنده:سعیده مرادی‌فر دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان
نویسنده:علی امیدی دکترای روابط بین‌الملل دانشیار دانشگاه اصفهان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.