آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 97
فصل :بهار
سال : 1398
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
طراحی الگوی کارکردهای متنوع شبکه‌های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان‌فرهنگی قومی
نویسنده:زهره زندیه دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:دکتر هادی خانیکی دکترای علوم ارتباطات، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
تحلیل نشانه‌شناسی برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های 60 و 70 (مطالعه موردی: کارتون‌های قصه های مجید، مدرسه موش ها، دنیای شیرین و قصه های تا به تا)
نویسنده:سارا نظیف دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:مهدی نجف‌زاده دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
از گفتمان‌سازی تا جریان‌سازی بی‌بی‌سی فارسی بر محور پرونده‌های حقوق بشری
نویسنده:محمدمهدی فرقانی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:محمدرضا تقوی‌پور کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما
بررسی گفتمان خبری بخش بیست‌وسی سیمای جمهوی اسلامی ایران و بخش خبری اتاق‌ خبر شبکه من و تو
نویسنده:فریبا میرزایی‌نژاد اوجانی کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کنکاشی در رعایت قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی
نویسنده:مهدی یوسف دانشجوی دکترای فقه و حقوق، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران
نویسنده:علیرضا سلیمی دکترای فقه و حقوق، استادیار و مدیرگروه الهیات، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران
نویسنده:سیدعلیرضا حسینی دکترای فقه و حقوق، استادیار و مدرس گروه الهیات، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران
ارائه مدل تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در اجرای موفق نوآوری باز صنعت رسانه (مورد مطالعه: حوزه IPTV سازمان صداوسیما)
نویسنده:سید‌مهدی شریفی دکترای منابع انسانی، استادیار دانشگاه تهران
نویسنده:امیر حاتمی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
تدوین روش برآورد تابع تقاضای شبکه های اجتماعی با رویکرد غیرخطی
نویسنده:احمد قیومی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
نویسنده:علی‌اکبر فرهنگی دکترای مدیریت رسانه، استاد دانشگاه تهران
نویسنده:حمیدرضا حسینی دانا دکترای مدیریت رسانه، استادیار واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.