آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 98
فصل :تابستان
سال : 1398
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
پرسش‌های حساس در پیمایش و تکنیک‌های مواجهه با آن
نویسنده:معصومه حیدری زهراپور کارشناس ارشد مردم‌شناسی، دانشگاه تهران
انگاره ناکارآمدی نظرسنجی‌ها (واقعیت یا برساخت)
نویسنده:علی جنادله دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
آشنایی با نمونه‌گیری چرخشی و استفاده از آن در نظرسنجی‌ها
نویسنده:اشکان شباک دکترای آمار استادیار و هیئت‌علمی پژوهشکده آمار
نویسنده:لیدا کلهری ندرآبادی دکترای آمار استادیار پژوهشکده آمار
سواد آماری و فرهنگ عمومی نسبت به پیمایش
نویسنده:علی حاتمی عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
روش‌های مکمل و جایگزین در مطالعات پیمایشی و افکارسنجی
نویسنده:امید علی‌احمدی دکترای جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان
تحلیل داده‌های نگرش‌سنجی: تفاوت نظریه کلاسیک و سؤال ‌ـ پاسخ
نویسنده:عنایت‌اله زمانپور دکترای سنجش و اندازه‌گیری، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:جلیل یونسی دکترای سنجش و اندازه‌گیری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:مصطفی رستگارآگاه دانشجوی دکترای سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:مهسا مهرابی کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران، ایران
برآوردی پساطبقه‌ای برای میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم
نویسنده:سیدسروش بنکدار کارشناس ارشد آمار کاربردی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.