آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی


نویسندگان و مترجمان
 
احسان راستی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، استادیار دانشگاه آزاد سلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
خدیجه علی ابادی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ستاره شاهین دانشجوی کارشناسی ارشد انیمیشن، دانشگاه سوره تهران
یارمحمد قاسمی دکتری جامعه‌شناسی، استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
ابراهیم فتحی دکترای فرهنگ و ارتباطات، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
ابراهیم میثاقی دانشجوی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالفضل حسام دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران _ گروه معارف اسلامی و حقوق جامعه‌المصطفی‌(ص) العالمیه، نمایندگی گلستان، ایران
ابوالفضل دانایی دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
ابوالفضل علیپور کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ابوتراب طالبی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگ، دانشیار دانشکده پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
احتشام رشیدی دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
احد رضایان قیه‌باشی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، پژوهشگر همکار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
احسان قرنی دانشجوی دکترای دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
احسان مرزبان دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احسان کریمی میبدی دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
احمدرضا گل‌پرور دکتری تولید و ژنتیک گیاهی، دانشیارگروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
ارسلان خانزاده دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران
اسحاق ریاحی دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
اسماعیل سعدی‌پور دکترای روان‌شناسی، استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل سعدی‌پور دکتری روان‌شناسی عمومی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اعظم راود راد دکتری جامعه‌شناسی، استاد گروه ارتباطات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
اعظم رجبی‌نسب کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی، تهران، ایران
افسانه مظفری دکتری ارتباطات، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
امید جهانشاهی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
امیر قربان‌پور لفمجانی دکتری مشاوره، استادیار دانشگاه گیلان، رشت، ایران
اکبر رضائی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران
اکبر نصراللهی دکتری مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
ایوب منتی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
باقر انصاری دکتری حقوق خصوصی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
بهرام علیشیری دکتری مدیریت دولتی، استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌‌جنوب، تهران، ایران
پروانه دانش دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
پروانه فرامرزیانی دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران،ایران
پیام زین‌العابدینی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه سوره تهران
تقی اکبری دکتری مدیریت آموزشی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
تکتم فرمانفرمایی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
جواد هاشمی کارشناس ارشد روان‌شناسی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، اردبیل، ایران
حامد نظرویسی دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
حسن جوانبخت کارشناس ارشد پژوهشگری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
حسن خجسته باقرزاده دکتری مدیریت راهبردی، دانشیار دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
حسن فهیم دوین دکتری مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
حسین پیمانی زاد دکتری مدیریت ورزشی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
حسین حیدری دکترای جامعه‌شناسی، استادیار و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
حسین صفدری دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی گلبهار، مشهد، ایران
حسین میری دکتری حقوق بین‌الملل، استادیارگروه حقوق، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران
حمید بابایی میبدی دکتری مدیریت، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران
حمید تقی‌آبادی دکترای ادبیات فارسی، معاون شعبه بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه افغانستان
حمید عبداللهیان دکتری علوم ارتباطات، استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمید قاسمی دکترای مدیریت ورزشی، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
حمید قاسمی دکتری مدیریت ورزشی، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، واحدتهران، تهران، ایران
خشایار قاضی زاده دکتری پژوهش هنر، استادیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران
خلیل میرزایی دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌اجتماعی، واحد رودهن، تهران، ایران
داود نعمتی انارکی دکتری علوم ارتباطات، دانشیار گروه روزنامه‌نگاری و خبر دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
داود نعمتی انارکی دکتری علوم ارتباطات، دانشیار گروه روزنامه‌نگاری و خبر دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران
داوود محمدی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ذبیح‌اله رستمی دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران‌، ایران
رسول نوروزی سید‌حسینی دکترای مدیریت ورزشی، استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رها عابدی دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
روح‌اله منصوری سپهر دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
سجاد رضائی دکتری روان‌شناسی، استادیار دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سروناز تربتی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سعید پورروستایی اردکانی دکترای علوم کامپیوتر، استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید علوی وفا دکتری مدیریت راهبردی، عضو گروه آموزشی دانشگاه دفاع ملی، تهران ، ایران
سلیم کاظمی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سمیه تاجیک اسماعیلی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سمیه لبافی دکتری مدیریت رسانه، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
سهیلا کریمی دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سیامک یاسمین دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
سید‌احمد محمدی بحرانی دکترای حقوق جزا، پژوهشگر مرکز تحقیقات سازمان صدا‌وسیما، تهران، ایران
سید‌علی رحمانزاده دکتری علوم ارتباطات، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
سید‌محسن بنی‌هاشمی دکتری مدیریت رسانه، دانشیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران
سید‌محمد‌حسین میرهاشمی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید‌مهدی شریفی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید‌وحید عقیلی دکتری علوم ارتباطات، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
سیدعلی میرلوحی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
سیدمحمد موسوی دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
سیدمحمود حسینی دکتری مدیریت، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیده افسانه گراکوئی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
شهلا پاکدامن دکتری روان‌شناسی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
صادق جمشیدی کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
صالح یمرلی دکتری حقوق خصوصی، استادیار گروه الهیات، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران
صدیقه‌‌السادات میرزایی دکتری روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
طاها عشایری دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
عاصفه توکلی خمینی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور تهران، ایران
عاطفه خداداد کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی رادیو، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران
عباسعلی قیومی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
عبدالحسین کلانتری دکتری جامعه شناسی، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عبدالله بیچرانلو دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه ارتباطات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبدالله معتمدی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
علی احمدی دکتری علوم اطلاعات و ارتباطات، استادیار دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی اسدی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
علی اسدی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی اجتماعی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی جعفری دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
علی دارابی دکتری علوم سیاسی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
علی دیواندری دکتری مدیریت، استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی کشوری دوغائی دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
علیرضا ابراهیم‌پور دکتری مدیریت فرهنگی، استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران
علیرضا محسنی تبریزی دکتری جامعه‌شناسی، استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
غلامرضا حسنی درمیان دکتری جمعیت‌شناسی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
غلامرضا محمدی‌مهر دکتری علوم سیاسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات سازمان صدا‌وسیما، تهران، ایران
فائزه تقی پور کتری علوم ارتباطات اجتماعی‌، دانشیار گروه علوم ارتباطات و کسب‌و‌کار، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
فاطمه تاجیک دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
فاطمه مهری‌خواه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فتانه تقی‌یاره دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشیار گروه کامپیوتر نرم‌افزار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فریبا نوراله‌زاده کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور واحد تهران‌غرب، تهران، ایران
فریبرز درتاج دکترای روان‌شناسی تربیتی، استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فهیمه رضایی کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
فیروز دیندارفرکوش دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران
قادر باستانی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
لیلا ابوالفتحی کارشناس ارشد روزنامه‌‏نگاری، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران
مجتبی سلیمان‌زاده کارشناسی ارشد رشته تحقیق در ارتباطات، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
محمد بحرانی دکترای هوش مصنوعی، استادیار گروه رایانه، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی
محمد برجعلی‌زاده دکتری علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
محمد سلطانی فر دکتری ارتباطات، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
محمد مجاور شیخان دکتری علوم ارتباطات، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی سروش
محمد مدیبو جونی دکتری حقوق خصوصی، استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق جامعه‌المصطفی‌(ص) العالمیه، نمایندگی گلستان
محمد منتظرحجت دانشجو ی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
محمد نیک روان دکتری مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
محمدجواد زاهدی مازندرانی دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری دکتری مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
محمدرضا نیلی احمد‌آبادی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدعلی حکیم آرا دکتری روان‌شناسی، استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما تهران، تهران، ایران
محمدعلی فاطمی‌نیا دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران و عضو هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
محمود تیموری دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مرتضی جاویدپور دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مرجان صفاری دکترای مدیریت ورزشی، استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مریم متولی کسمایی کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، اردبیل، ایران
مسعود تقی‌آبادی دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مظفر یکتایار دکترای مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
مهدی پور‌رضائیان دکتری روان‌شناسی بالینی (تئاتر درمانگری)، استادیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران
مهدی حیدری دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
مهدی لطیفی‌‌فرد دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مهرداد احمدی دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، ایران
مهسا سلیمانی دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
مهناز رونقی نوتاش دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
موسی آخش جان دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
نازنین راسخ دکتری مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحدتهران، تهران، ایران
ناهید کردی دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نسیم مجیدی قهرودی دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نگار جمشیدی دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
ویدا همراز دکترای تاریخ، استادیار دانشکده رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران
یاسمین مولانا کارشناسی ارشد ، مدیریت رسانه، دانشگاه پیام‌نور، ایران
یاشار اسدپور دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
یونس وکیل الرعایا دکتری کارآفرینی، استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران
سیدحسن آذری دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران
ایوب اسلامی کارشناس ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
حجت اسماعيلي ‌کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
هادي البرزي دعوتي دانشجوي دکتراي مديريت رسانه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ایران
احمد الستی دکترای زیبایی‎شناسی فیلم استادیار دانشگاه تهران
حسین اکبری دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
احمد بخارایی دکترای جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه پیام نور تهران
جابر پوریانی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه پیام‌نور
مجتبی خواجه رحیمی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
حسن دانائي فرد دکترای مدیریت، استاد دانشگاه تربيت مدرس تهران
میکائیل دیانی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
مصطفی رستگارآگاه دانشجوی دکترای سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احتشام رشیدی دکترای مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
محمودرضا رهبر‌قاضی دکترای علوم سیاسی استادیار دانشگاه اصفهان
محمدجواد زاهدی مازندرانی دکترای جامعه‌شناسی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
عنایت‌اله زمانپور دکترای سنجش و اندازه‌گیری، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ایمان زکریایی کرمانی دکترای پژوهش هنر استادیار دانشگاه هنر اصفهان
فرزان سجودی دکترای زبان‌شناسی، دانشیار دانشگاه هنر تهران
علیرضا سلیمی دکترای فقه و حقوق، استادیار و مدیرگروه الهیات، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران
علی شایان دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمهدی شریفی دکترای مدیریت منابع انسانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مرتضی شمس کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
علي‌اصغر فاني دکترای مدیریت، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس تهران
مقصود فراستخواه دکترای جامعه‌شناسی، دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی
محمد مهدی فرجیان کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
علی‌اکبر فرهنگی دکترای ارتباطات و مدیریت استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
علی‌اکبر فرهنگی دکترای ارتباطات و مدیریت استاد دانشگاه تهران
عباس محمدی شکیبا دانشجوی دکترای بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه پیام ‌نور
محمد نریمانی دکترای روان‌شناسی استاد دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر نصراللهي دکترای مدیریت رسانه، استاديار واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامي، ایران
محسن نیازی دکترای جامعه‌شناسی استاد دانشگاه کاشان
علی کروالیان کارشناس ارشد سینما دانشگاه‌ هنر
اکبر کشتکار کارشناس ارشد تهیه‌کنندگی دانشگاه صداوسیما
مهدی یوسف دانشجوی دکترای فقه و حقوق، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران
پتي ‌ام.والكنبورگ
دکتر عادل آذر دکتراي مديريت صنعتي استاد دانشگاه تربيت مدرس
عبدالحسين آذرنگ نويسنده، پژوهشگر در علم اطلاع‌رساني
سعيد آذري
سعيد  آذري کارشناس ارشد کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل و جامعه‌شناسي سياسي، پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
علي آذري کارشناس ارشد حقوق عمومي دستيار آموزشي دانشگاه پيام نور کرمان دانشگاه پيام نور کرمان
غلامرضا آذري
سعید آذری
تقی آزاد
دکتر تقي آزاد ارمکي
تقی آزاد ارمکی
محمدحسین آزادی کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
حسام‎الدين آشنا
احسان آقابابایی دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه اصفهان
سيدمهدي آقاپور دکتراي علوم اجتماعي استاديار دانشگاه تهران و پژوهشگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي
سيدداود آقايي دکتر دکتراي روابط بين‌الملل دانشيار دانشگاه تهران
داود ابراهیم‌‌پور دکترای جامعه‌شناسی، واحد تبریز، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
زهرا ابراهیمی کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا
سارا ابوالصدق دکترای مهندسی صنایع دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد مسعود ابوطالبی
زهرا اجاق دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات دانشگاه تهران
كريم اچ‌ كريم
ابراهيم احراري كارشناس ارشد علوم ارتباطات
ابراهيم احراري كارشناس ارشد علوم و ارتباطات
دکتر محمد احساني دکتراي مديريت و برنامه‌ريزي ورزشي دانشيار دانشگاه مدرس
ثريا احمدي
دکتر عبدالحميد احمدي دکتراي فيزيولوژي ورزشي دانشيار جهاد دانشگاهي
ظهير احمدي دانشجوي دکترا دانشجوي دکتراي فرهنگ و ارتباطات
عزت‌اله احمدي دکتراي روان‌شناسي عمومي استاديار دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
علي احمدي کارشناس ارشد علوم ارتباطات
محمود احمدي كارشناس ارشد مترجمي انگليسي كارشناس ارشداداره كل همكاري با مركز علمي و هماهنگي پژوهشهاي صداوسيما
مهرداد احمدي دانشجوي دکتراي مديريت رسانه کارشناس مرکز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران
پرویز احمدی دکترای مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
ثریا احمدی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
ثریا احمدی کارشناس ارشد ارتباطات پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی‌
عباس احمدی دکترای مديريت بازاريابي بين‌‌الملل، دانشگاه تهران و دکتراي اقتصاد، دانشگاه کی‌یف، اوکراین
محمود احمدی نژاد
دکتر زهرا احمدی‌پور دکتراي جغرافياي سياسي دانشيار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه احمدی‌نسب دکترای زبان‌شناسی همگانی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد تقی احمدیان
محمد اخگری دکترای عرفان، استادیار دانشکده رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
منصور اخلاقی پور دکترای جامعه‌‌شناسی مدیر آموزش و پژوهش صداوسیمای مرکز خلیج فارس
منصور اخلاقی‌پور دکترای جامعه‌‌شناسی مدیر آموزش و پژوهش صداوسیمای مرکز خلیج فارس
اداره كل پژوهش معاونت سياسي صداوسيما
منصوره ادیبی کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
 
فاطمه ارتي كارشناس ارشد دانشكده سازمان صداوسيما
سيدمهدي ارجمند
اسماعیل ارجمندی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
مهدی ارگانی
ريس ارليچ
محمد اسحاقی
زهرا اسحق‌پور دکترای علوم ارتباطات دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسن اسدزاده دکتراي روانشناسي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر علي اسدي
ناصر اسدي کارشناس کارشناس ارشد ارتباطات
عباس اسدی دکترای علوم خبری استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس اسدی دکترای علوم خبری و ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
ناصر اسدی دکترای علوم ارتباطات، مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه
علیرضا اسفندیاری‌مقدم دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکترسيدحسن اسلامي
ایوب اسلامی کارشناس ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
دکتر محسن اسماعيلي
محسن اسماعيلي دکتراي حقوق خصوصي استاديار و رئيس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
محمدمهدي اسماعيلي دکترا دکتراي علوم سياسي
ملیحه اسمعیلیان دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
ملیحه اسمعیلیان دانشجوي دکتراي آينده‌پژوهي مرکز تحقيقات سياست علمي کشور
رضا اسمي کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
جونا اسميت
ابراهیم اسکندری‌پور دکترای مدیریت رسانه دانشجو دانشگاه امام رضا (ع)
یاسر اشراقی دکترای علوم ارتباطات دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سید محمدرضا اصنافی دکترای مديريت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سيد حسين اطهري استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد
دکتر سیدحسین اطهری دکتراي علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد
شيدا اعتضادي كارشناس رسمي امور فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
شهلا اعزازي دکتري جامعه‌شناسي استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
اصغر افتخاري معاون پژوهشي پژوهشكده مطالعات راهبردي
دکتر اصغر افتخاري
حسینعلی افخمی دکتراي ارتباطات دکتراي ارتباطات
دکتر حسینعلی افخمی دکتراي علوم ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
محمد صادق افروزه دانشجوي دکتراي مديريت ورزشي دانشگاه تربيت معلم تهران
سیمین افشار دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز
كامران افشارمهاجر
ندا افشاریان دانشجوي دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
ندا افشاریان دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
فریده افشانی کارشناسی ارشد تبلیغات و بازاریابی، دانشگاه صداوسیما
زینب افضلی دکترای زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد افکانه دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی
بنفشه اقبالي كارشناس جامعه‌شناسي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما.
سمیه اقبالی کارشناس ‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور مشهد
حسين اكبري استاديار جامعه‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد
حميدرضا اكرمي
سوزان ال کارترز
هادی البرزی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
هادی البرزی دعوتی دکترای مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علي‌احمد الطراح
رضا الهویردی‌زاده دکترای جغرافیای سیاسی، استادیار دانشگاه مراغه
دکتر علیرضا الهی استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران
دكتر محمدحسين الياسي دکتراي روان‌شناسي استاديار دانشگاه امام حسين (ع)
دکترمحمدحسين الياسي عضو هئيت علمي دانشگاه امام حسين (ع).
ديويد ام بارلو
سیدجواد امام جمعه زاده دکتراي علوم سیاسی دانشيار دانشگاه اصفهان
دکتر سيد جواد امام جمعه‌زاده دکتراي علوم سياسي استاديار دانشگاه اصفهان
بهمن امامي
پروين امجدي سپهر
سامان اميرمنوچهري
عبدالرضا اميري دکترای مدیریت رسانه استاديار دانشگاه تهران
محمداسماعيل اميني كارشناس ارشد علوم سياسي
علي امينيان
علی امیدی دکترای روابط بین‌الملل دانشیار دانشگاه اصفهان
مهر انگیز امیر گل
دکتر مجتبی امیری دکتراي مديريت استاديار دانشکده مديريت دانشگاه تهران
خدیجه امیری پریان کارشناس ارشد زبان‌شناسي همگاني دانشگاه پیام نور
مجید امینی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
سوزان ان،بي، نيومن
داگلاس ان،تسوكرمن
سعيد انبارلويي
فرخ انصاري
باقر انصاری
سلمان انصاری‌زاده دانشجو دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
مسعود اوحدی
جين اوميكرسيبوك
محمد ايزدي
فيليپسون اينجلاشولر
هيگن اينگون
سيد جمال الدين اکبرزاده جهرمي دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات دانشجوي دکترا دانشگاه علامه طباطبايي
مريم اکبري آزاد کارشناسي ارشدمديريت رسانه
علی‌اکبر اکبری‌تبار اکبری‌تبار دکترای رفاه اجتماعی دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی
علی ایمان‌زاده دکترای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشیار دانشگاه تبریز
علی ایمان‌زاده دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
حسین ایمانی جاجرمی
نعمت الله بابايي دکترا عضو گروه پژوهشي رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
حمید بابایی میبدی دکترای مدیریت، استادیار دانشگاه میبد، میبد، ایران
لعيا باستاني
حمدالله باستی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي
اکبر باقري کارشناس ارشد جامعه‌شناسي
سعید باقری کارشناسي ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا‌و‌سیما
علی باقری دولت‌آبادی دکترای روابط بین‌الملل دانشیار دانشگاه یاسوج
هرمز باقي
ليلا بانشي کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه شيراز
ناصر باهنر
ويان باکر
صديقه ببران استاديار دانشگاه آزاد اسلامي
فروغ بحر العلومی
احمد بخارایی دکترای جامعه‌‌شناسی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام ‌نور
آمنه بختياري فوق‌ليسانس روانشناسي كارشناس رسمي گروه بررسي مسائل زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
رسول بختیار کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسيما
حسین بختیاری دکترای مدیریت، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر احمد بخشايش اردستاني
دکتراحمد بخشایش اردستانی
شیرزاد بخشی دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران
علیرضا بخشی‌زاده دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد بدخشان کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
احمد برجعلي دکتر استاديار دانشگاه علامه طباطبایی
محمد برجعلی‌‌زاده دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
کاظم برزگر بفرویی دکترای روان‌شناسی تربیتی استادیار دانشگاه یزد
فيل برنان
ب برهماردي
مهدخت بروجردي علوي
حسن بشير دکتراي فرهنگ و ارتباطات استاديار دانشگاه امام صادق (ع)
حسن بشیر دکترای جامعه‌شناسی ارتباطات بین‌الملل استاد دانشگاه امام صادق (ع)
حسین بصیریان جهرمی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی
حسین بصیریان جهرمی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی
مجيد بلالي دکتراي آينده‌پژوهي دانشجو مرکز طرح و برنامه‌ريزي سازمان صداوسيما
سیدسروش بنکدار کارشناس ارشد آمار کاربردی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما
مینو بهتاش
هادی بهجتی‌فرد کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما
هادی بهجتی‌فرد کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما
بهنوش بهرامي‌راد
محمد بهرامی دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
مهرزاد بهمني * کارشناس ارشد پژوهش در ارتباطات پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
مهرزاد بهمني كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات
مهرزاد بهمنی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
مهرزاد بهمنی کارشناس ارشد ارتباطات پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
مهرزاد بهمنی کارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات دانشکده صداوسيما
رضا بهنام‌راد دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
مریم بورقانی فراهانی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
آلف بورنبرگ
اسماعيل بيابانگرد
اسماعيل بيابانگرد عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
حسين بيات دکتراي زبان و ادبيات فارسي
دکتر غزال بی‌بک‌آبادی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
لیلا بیاتی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد دهاقان اصفهان
عبدالله بیچرانلو دکتراي مديريت رسانه استادیار دانشگاه تهران
عبدالله بیچرانلو دکترای مدیریت رسانه استاديار دانشگاه تهران
عبدالله بیچرانلو دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران
‌ناهيد پاپيان دکتراي مديريت دولتي دانشگاه پيام نور
‌ناهيد پاپيان دکتراي مديريت دولتي دانشگاه پيام نور
نسترن پاشنک دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
هاجر پاك كردكندي کارشناسی ارشد ارتباطات دانشجو دانشگاه تهران
مولود پاكروان
احمد پاكزاد کارشناس ارشد ارتباطات
يوسف پاکدامن کارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي دانشگاه علامه طباطبايي
یوسف پاکدامن کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعيل پرور كارشناس مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما
آرش پژمان
اعظم پنابادي پژوهشگر مركزتحقيقات،مطالعات و سنجش برنامه‌اي سازمان صداوسيما
اعظم پنابادی
حسن‌ پناهيان
حسين پوراحمدي دکتر دانشيار دانشگاه شهيدبهشتي
بهزاد پورسید
مه سيما پورشهرياري دکتراي روانشناسي استاديار دانشگاه الزهرا(ص)
علي اصغر پورعزت دکتر دکتراي مديريت دولتي دانشياردانشگاه تهران
علي‌اصغر پورعزت دکتر استاديار دانشگاه تهران
مهدي پورعيسي
جواد پوركريمي
منيژه پورنوروز پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي
منيژه پورنوروز پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
منیژه پورنوروز کارشناس ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه ‌الزهرا
امیرحسین پوره کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
محمد پورکاوه دهکردی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
احسان پوری دکترای مدیریت رسانه استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
الله كرم پولادي ري‌شهري
سالواتوره پولدا
عليرضا پويا دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات
علیرضا پویا دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم قم
فاطمه پيربداقي
نرگس پيرحياتي دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
ناصر پیر حیاتی
گرسیوز تات پور
علیرضا تاجریان کارشناس ‌ارشد مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب
محمدرضا تاجيک دکتر دکتراي علوم سياسي دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
ايرج تبريزي
جلیل تجلیل
سروناز تربتي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
جرج ترزيس
محمدحسين تركمن
علي اصغر ترکاشوند کارشناسي کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامي
سمانه ترکيان ولاشاني کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
محمدرضا تقوی‌پور کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما
مسعود تقی‌آبادی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
عباس تقی‌زاده دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
لادن توانا کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
حسينعلي توتي كارشناس ارشد مطالعات منطقه‌اي، دانشگاه تهران
قاسم تورجی دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان
عاصفه توکلی خمینی دانشجوی دکترای بررسي مسائل اجتماعي، دانشگاه پیام نور تهران
ديويد تي.مك فارلند
محمود تیموری دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی ثریا
فاطمه ثقفی دکترای مدیریت سیستم و بهره‌وری دانشیار دانشگاه تهران
سارا جانه دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت رسانه دانشگاه تهران
بهرام جاودان اصل
علي جعفري دانشجوي دوره دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام
فرشته جعفري
ابوالفضل جعفري‌نژاد پژوهشگر موسسه مطالعات اجتماعي ايران
دکتر علی جعفری دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
زهرا جعفری کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
علی جعفری
علی جعفری دکترای علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
علی جعفری دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی جعفری دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فرشته جعفری
حسن جعفریانی دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
علي‌اكبر جلالي
شيلا جليليان
شيلا جليليان دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات اجتماعي
علی جنادله دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
المیرا جنوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
فاطمه جوادي پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
محمدرضا جوادي‌يگانه‌
فاطمه جوادی دکتر پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما
خدیجه جوان بخت کارشناس تربيت بدني
طاهره جواهرساز
كاميار جولايي دانشجوي دكتراي زبان‌شناسي همگاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
جاناتان جي‌راش
مظفر چشمه سهرابی دکتراي علوم اطلاعات و ارتباطات استاديار دانشگاه اصفهان
مرتضی چشمه‌نور کارشناس مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
سهيلا چگيني
سهيلا چگيني مديرگروه مطالعات ارتباطي اداره كل پژوهش‌هاي ارتباطي مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صداوسيما
سهیلا چگینی دکتراي ارتباطات دانشجو
زينت چناني‌افشار
حميدرضا حاتمي دانشجوي کارشناسي ارشد روزنامه‌نگاري
محمد حاتمي دکتر دکتراي روان‌شناسي، استاديار دانشگاه تربيت معلم
امیر حاتمی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
علی حاتمی عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
دکتر عباسعلي حاج کريمي دکتراي مديريت منابع انساني دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
علي حاج‎محمدي
علي حاجي محمدي کارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه دانشگاه تهران
معظمه حاجی‌زاده دکترای مدیریت رسانه مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مریم حایک کارشناس ارشد علوم سیاسی پژوهشگر صداوسیمای مرکز اصفهان
اصحاب حبيب زاده ملکي دانشجوي دکترا مربي دانشگاه علوم انتظامي
اکبر حبيب‌الهي دکتري فلسفه مدير گروه حقوق و رسانه مرکز تحقيقات صداوسيما
اميد حبيبي نيا
محمدرضا حسن زاده
رمضان حسن‌زاده دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري
محمد حسن‌زاده دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا حسن‌زاده مديرگروه ترجمه اداره كل پژوهش معاونت سياسي صداوسيما
محمدرضا حسن‌زاده
بهزاد حسن‌نژاد کاشانی دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رضا حسن‎زاده
محمد حسنعليزاده کارشناسي ارشد روان‌شناسي کودک دانشگاه اصفهان
حسين حسني دانشجوي دکتراي ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
محمدرضا حسني دانشجوي دکتراي جامعه‌شناسي دانشگاه مازندران
حسین حسنی دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه تهران
محمدحسین حسنی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حسيني کارشناسي ارشد ارتباطات مدرس دانشگاه خبر
مريم حسيني
مريم حسيني ‌انجداني دکتراي روان‌شناسي عمومی پژوهشگر صداوسيما
دکتر مريم حسيني انجداني دكتراي روان‌شناسي عمومي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
مريم حسيني انجداني دانشجوي دکترا پژوهشگر مرکز تحقيقات
مريم حسيني انجداني دکتر دکتراي روان‌شناسي عمومي، پژوهشگر مرکز تحقيقات صداو‌سيما
سيد محسن حسيني موخر استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان
مريم حسيني‌انجداني دکتراي روان‌شناسي پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
الهه حسینی دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
سیدعلیرضا حسینی دکترای فقه و حقوق، استادیار و مدرس گروه الهیات، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران
محمد سلطان حسینی دکترای مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه اصفهان
حمیدرضا حسینی دانا دکترای مدیریت رسانه، استادیار واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران
محمد حسینی مقدم دکترای فرهنگ و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
سید احمد حسینی کازرونی
محمود حقيقت كاشاني
محمود حقيقت کاشاني
ابراهيم حقيقي كارشناس اداره كل همكاري با مراكز علمي و هماهنگي پژوهشهاي صداوسيما
ابراهيم حقيقي
محمود حقیقت کاشانی
ابراهیم حقیقی
علي‌اصغر حلبي
عبدالله حمیدزاده دکترای پژوهش هنر دانشجو دانشگاه اصفهان
دکتر مهرزاد حمیدی دانشيار دانشگاه تهران
پروين حيدري
پروين حيدري كارشناس ارشد مترجمي انگليسي كارشناس ارشداداره كل همكاري با مركز علمي و هماهنگي پژوهشهاي صداوسيما
حسين حيدري دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سياسي پژوهشگر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
داوود حيدري كارشناس علوم سياسي مركزي خبر
معصومه حيدري زهراپور
نسرین حکمی
محمدعلي حکیم آرا دکتراي روان شناسي رسانه استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
محمدعلی حکیم‏‌آرا دکترای روان‌شناسی استادیار دانشگاه صداوسیما
محمدعلی حکیم‌آرا دکترای روانشناسی رسانه دانشگاه علامه طباطبایی
حسین حیدری دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
حسین حیدری دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
علی حیدری دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
علی مراد حیدری دکتراي حقوق، جزا و جرم‌شناسي استاديار دانشگاه حضرت معصومه (س)
علی مراد حیدری دکترای حقوق جزا و جامعه شناسی استادیار و پژوهشگر دانشگاه حضرت معصومه و پژوهشکده باقرالعلوم
محمد باقر حیدری
معصومه حیدری زهراپور کارشناس ارشد مردم‌شناسی، دانشگاه تهران
طهمورث حیدری موصلو کارشناسي ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
طلیعه خادمیان دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
رضا خاشعی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی
رضا خاشعی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی
وحید خاشعی دکترای مدیریت استراتژیک استاديار دانشگاه علامه طباطبایي
اسد خالدی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدي خان‌كلابي كارشناس ارشد آموزش بهداشت
علی اکبر خانمحمدی
محمد خاني ملکوه پژوهشگر مرکز تحقيقات صدا و سيما
هادي خانيكي دکتراي فرهنگ ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
هادی خانیکی دکترای علوم ارتباطات دانشيار دانشگاه علامه طباطبایی
فائزه خاکسار دانشجوي کارشناسي پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان
محمد خبیری دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش دانشیار دانشگاه تهران
حسن خجسته دکتراي مديريت استراتژيک مدرس دانشکده صداوسيما
دکتر حسن خجسته دكتراي مديريت استراتژيك
حسن خجسته باقرزاده دکتراي مديريت استاد دانشگاه صداوسيما
حسن خجسته باقرزاده دکترای مدیریت استراتژیک، دانشیار دانشگاه صداوسیما
حسن خجسته دکتراي مديريت استراتژيک معاون رئيس سازمان صداوسيما در امور صدا
مریم خداپرست
سيد حميد خداداد حسيني
سید‌حمید خداداد حسینی دکترای مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران
گلثوم خداياري کارشناس‌ارشد ارتباطات دانشجو دانشگاه آزاد قوچان
رها خرازي
عذرا خزائلی
حسين خزائي كارشناس ارشد معارف اسلامي پژوهشگر معاونت سياسي سازمان صداوسيما
حسين خزايي پزشك پژوهشگر معاونت سياسي صدا و سيما
زهره خسروي دکتر دانشيار دانشگاه الزهرا(ص)
محمد خلجي كارشناس ارشد ارتباطات، گرايش مديريت رسانه
هایده خلیلی آذر دکتراي روان‌شناسي تربيتي دانشجو دانشگاه امام رضا (ع)
عين‌ا... خنجري كارشناس ارشد و مدير طرح و توسعه سيستم‌هاي انفورماتيك سازمان صداوسيما
داتيس خواجه ئيان دانشجوي دكتراي مديريت رسانه، دانشگاه تهران
حسین خواجه جعفری دکترای مدیریت رسانه دانشجو پردیس البرز دانشگاه تهران
نسترن خواجه نوری
داتیس خواجه‌ئيان دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
داتیس خواجه‌ئیان دکترای مدیریت رسانه استادیار دانشگاه تهران
داتیس خواجه‌ئیان دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران
داتیس خواجه‌ئیان دکترای مدیریت رسانه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
شهیندخت خوارزمی
شيرزاد خوانچه سپهر کارشناس ارشد مديريت مديرآموزش و پژوهش صداوسيماي مرکز کردستان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
شیرزاد خوانچه سپهر کارشناس ارشد مديريت پژوهشگر و مدرس دانشگاه مدیر آموزش و پژوهش صدا‌و‌سیمای مرکز کردستان
رضا خورشيدي کارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه علامه طباطبايي
غلامرضا خوش‌فر
زهره خوش‌نشين لنگرودي
علیرضا خوشگویان‌فرد دانشجوی دکتراي سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا خوشگویان‌فرد دانشجوی دکترای سنجش و اندازه‌گیری پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا خوشگویان‌فرد دانشجوی دکترای سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
نسرين خويي مديرامور پژوهش معاونت پژوهشي دانشكده صداوسيما
عبدالکريم خيامي دانشجوي دکتراي فرهنگ و ارتباطات ارتباطات دانشگاه باقر العلوم
پريرخ دادستان
سید محمد دادگران
سیدمحمد دادگران دکترای روان‌شناسی اجتماعی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
علي دارابي دکتر قائم رياست سازمان صداوسيما صداوسيما
علی دارابی دکترای علوم سیاسی، استادیار دانشگاه صداوسیما
علی دارابی دکترای علوم‌سیاسی استادیار دانشگاه صداوسیما
سید محمد دامادی
ابوالفضل دانایی دکترای مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت رسانه،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
فاطمه دانشور حسيني کارشناس ارشد ارتباطات عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد تربت جام
فاطمه دانشور حسيني کارشناس‌ارشد ارتباطات عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد تربت جام
کريم داودي دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشجو ‌دانشگاه علامه طباطبايي
نگار داوري اردکاني استاديار فرهنگستان زبان و ادب فارسي
عليرضا دباغ كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات و مدير گروه اجتماعي راديو تهران
م. دبيري
شهين دخت‌عالي
حسين درخشان
زهرا درويزه دکترا دانشيار دانشگاه الزهرا(ص)
حبیب‌الله دعایی دکتراي مديريت، گرايش ارتباطات سازماني ‌دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
آمنه دقیقی خداشهری کارشناسي ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر علی دلاور دکترای روان‌شناسی و علوم تربیتی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه دلبری راغب کارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران
جليل دلخواه دکترای مدیریت، استاديار دانشگاه تربيت مدرس تهران
جلیل دلخواه دکترای مدیریت استاديار دانشگاه تربيت مدرس
دکتر علیرضا دهقان دکتراي جامعه‌شناسي استادیار دانشگاه تهران
محمود دهقان طرزجاني
حامد دهقانان دانشجوي دكتراي مديريت دانشگاه شهيد بهشتي
حمید دهقانیان دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
بهناز دوران دکترای روان‌شناسی استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله
ماريلن ديامند
میکائیل دیانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
موسی دیباج
فاطمه دیباجی
حسين ذوالقدر دانشجوی دکترای جامعه شناسی پژوهشگر سازمان صدا‌و‌سیما
محمدسعيد ذکايي دکتراي جامعه‌شناسي دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي
محمد سعید ذکایی دکترای جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
محمد‌سعید ذکایی دکترای جامعه‌شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمدسعید ذکایی دکترای جامعه‌شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمد رئوف مرادي
ديويد رابي
فرهاد رادپور
هادی رازقی مله دکترای جامعه‌شناسی دانشجو دانشگاه کاشان
جمال‌الدين رباني  كارشناس ارشد علوم سياسي پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صداوسيما
رسول رباني دکتراي جامعه‌شناسي دانشيار دانشگاه اصفهان
علي رباني دکترا استاديار دانشگاه اصفهان
علي رباني خوراسگاني دکتراي جامعه شناسي دانشيار دانشگاه اصفهان
علی ربیعی دانشیار گروه مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام‌نور
محمد مهدی رحمتی
فاطمه رحيمي كارشناس ارشد آموزش بهداشت
سكينه رخشنده‌رو كارشناس ارشد رشته آموزش بهداشت
علی‌ا‌کبر رزمجو دکترای روابط بین‌الملل استادیار دانشگاه صداوسیما
امير رستگار خالد
خسرو رستمي
علي رستمي
علی رستمی
رضا رسولي دکتراي مديريت دولتي دانشيار دانشگاه پيام نور
رضا رسولي دکتراي مديريت دانشيار دانشگاه پيام نور تهران
يعقوب رشنوادي
رضا رشيديان
مهدي رشکياني کارشناس ارشد مديريت رسانه
مهدی رشکیانی کارشناسي ارشد کارشناس ارشد ارتباطات، پژوهشگر سازمان صداوسيما، مشهد
مهدی رشکیانی کارشناس ارشد ارتباطات
دكتر علي رضائيان دکتراي مديريت رفتاري استاد دانشگاه شهيد بهشتي
مرضيه رضائيان
دکتر روح‌اله رضائی : دکترای ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشیار دانشگاه زنجان
بهنام رضاقلی‌زاده کارشناس ارشد مدیریت رسانه پژوهشگر صداوسیما
محمدرضا رضايي بايندر كارشناس ارشد روان‌شناسي مشاوره
مهدي رضاييان دانشجوي دکترا رئيس مرکز حراست سازمان صداوسيما
احد رضایان قیه باشی دکترای آینده‌پژوهی دانشگاه تهران
مسعود رضایی استاد بنياد دانشنامه‌نگاري ايران
محمد رضا رضایی بایندر
سيدكمال رضوي
سید مظفر رضوی
سید‌علی‌اصغر رضوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
سید‌علی‌محمد رضوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان
غلامرضا رفيعي
علي رمضانخاني دکترا
احمد رنجبر
محمدجواد رنجبر دانشجوی دکترای روان‌شناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
بهرام رنجبريان دکترای مدیریت بازرگانی و بازاریابی دانشگاه اصفهان
سيامک ره پيک دکتر دکتراي حقوق دانشياردانشگاه علوم قضايي
محمودرضا رهبر‌قاضی دکترای علوم سیاسی استاديار دانشگاه اصفهان
محمودرضا رهبرقاضي دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
محمود‌‌رضا رهبرقاضی دانشجوي دکتراي علوم سياسي دانشگاه اصفهان
مهدي رهبري
منصور رهبری
مهدی روحانی دکترای علوم ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پرويز روحبخش
محمود روزبهاني كارشناس ارشد اداره كل همكاري با مراكز علمي و هماهنگي پژوهش‌هاي صداوسيما
بهناز روستائيان
طاهر روشندل ‌اربطانی دکترای مدیریت رسانه استاد دانشگاه تهران
دکتر طاهر روشندل اربطاني دکتراي مديريت رسانه استاديار دانشکده مديريت دانشگاه تهران
طاهر روشندل اربطاني دکتر استاديار دانشگاه تهران
طاهر روشندل اربطانی دکترای مدیریت رسانه استاد دانشگاه تهران
طاهر روشندل اربطانی دکترای مدیریت رسانه استاد دانشگاه تهران
طاهر روشندل اربطانی دکتراي مديريت دانشيار دانشگاه تهران
اردشیر زابلی زاده دکتراي ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
اردشیر زابلی‌زاده دکترای علوم ارتباطات استادیار دانشگاه صداوسیما
سمیه زارع مهرجردی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه یزد
آسيه زارعي کارشناس ارشد مديريت رسانه
عیسی زارعی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی مدرس دانشگاه قم
محمدجواد زاهدی مازندرانی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور
سیدمحمد زرگر دکترای مدیریت سیستم‌ها، استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
احد زكي
جعفر زلفعلی‌فام دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور
اميد زماني پزشك و كارشناس ارشد بهداشت عمومي
منیر اعظم زمردیان
نيلوفر زندي كارشناس ارشد مديريت رسانه، دانشگاه صداوسيما
زهره زندیه دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی
نعيمه سادات ارفعي
سيدنصرالله ساداتي دانشجوی دکترای مدیریت رسانه پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما
سید نصراله ساداتي دانشجوي دکتراي مديريت رسانه، دانشگاه تهران پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
سارا سارا یوسفی‌خواه کارشناس ارشد جامعه‌شناسي جوانان دانشگاه تهران
ناصرقلي سارلي استاديار دانشگاه تربيت معلم
دکتر ناصرقلی سارلی دکتراي ربان و ادبيات فارسي استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران
باقر ساروخاني دکتراي جامعه‌شناسي استاد دانشگاه تهران
باقر ساروخانی دکترای جامعه‌شناسی استاد دانشگاه تهران
باقر ساروخانی دکتراي جامعه‌شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر باقر ساروخانی دکترای جامعه‌شناسی، استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
محمود ساعتچي
احمد ساعی کارشناسي ‌ارشد برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد ساعی کارشناسي ‌ارشد برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدحسین ساعی دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
منصور ساعی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي
منصور ساعی دکترای علوم ارتباطات، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدي ساغري‌زاده (كوثري)
تاكاشي ساكاموتو
آزاده سالمي دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
نورمن سالومون
رضا سالک
عزت‌اله سام آرام
سامان سامنی کارشناس ‌ارشد زبان‌شناسی همگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
سيده معصومه سبزپيشخاني
حسن سبيلان‎ اردستاني
مليحه سپاسگر پژوهشگر مركز تحقيقات صداو‌سيما
مليحه سپاسگر شهري كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
ملیحه سپاسگر شهری : کارشناس ارشد ارتباطات پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما
مليحه سپاسگرشهري كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
محمد سپهري‌راد
آسیه سپهری کارشناسي ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
محمدباقر سپهری دکترای رادیو، تلویزیون و سینما دانشگاه استانبول ترکیه
سید‌نصرالله سجادی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش دانشیار دانشگاه تهران
فرزان سجودي دکتراي زبان‌شناسي همگانی دانشيار دانشگاه هنر دانشگاه هنر
سعيد سرابي استاد دانشكده صداوسيما
سعید سرابی دکترای علوم سياسي استادیار دانشگاه صداوسیما
خليل‌الله سردارنيا دکتراي علوم سياسي استاديار دانشگاه شيراز
خليل‌اله سردارنیا دکتر استاديار دانشگاه شيراز
وازگن سركيسيان
محمد سروي زرگر کارشناس ارشد مديريت رسانه پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
وازگن سرکیسیان
محمود سریع القلم
فرناز سعادت کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي
حشمت‌الله سعدي عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا
اسماعيل سعدي پور دکتراي روانشناسي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
اسماعيل سعدي‌پور دکتراي روان‌شناسي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي
دكتر اسماعيل سعدي‌پور (بيابانگرد) دكتراي روان‌شناسي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکدة روان‌شناسي
اسماعیل سعدی‌پور دکترای روان‌شناسی آموزشی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل سعدی‌پور دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل سعدی‌پور دکترای روان‌شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل سعدی‌پور عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
اسماعیل سعدی‌پور دکتراي روان‌شناسي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
حميده سعيدي کارشناس ارشد مردم‌شناسي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد تربت جام
ايما سعيديان
دکتر رحمان سعیدی دکتراي علوم ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
کورش سعیدی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
لیلا سعیدی ابواسحقی دانشجوي کارشناسي ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه اصفهان
خلیل سلطان القرائی دکتراي توسعه آموزش و پرورش استاد دانشگاه تبریز
دکتر محمد سلطان حسيني دکتراي مديريت ورزشي استادیار دانشگاه اصفهان
سيد محمد سلطاني فر استاد دانشگاه و مدير مسئول روزنامه‌ايران نيوز
محمد سلطاني‌فر دکتراي روزنامه‌نگاري عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
 
دکتر محمد سلطانی‌فر دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد سلطانی‌فر دکتراي علوم ارتباطات عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران
محمد سلطانی‌فر دکترای علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شمسی سلمانی‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
مهدي سليمي دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
عباس سليمي نمين
مهدی سلیلی
محمد سلیمان‌نژاد دکترای جامعه‌شناسی دانشجو دانشگاه کاشان
حمید سلیماني کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد همدان
مهدی سلیمی دکترای مدیریت ورزشی استادیار دانشگاه اصفهان
هاشم سلیمی
فرامرز سهرابی دکتر استاديار دانشگاه علامه طباطبایی
اينگا سونسون
کمیل سوهاني کارشناسي ارشد مديريت رسانه دانشگاه صداوسيما
رويا سياوشيان
مريم سيد غفوري کارشناس ارشد تهیه‌کنندگی نمایش دانشگاه صد‌او‌سیما
کاووس سيدامامي دکتر استاديار دانشگاه امام صادق ع
ريچارد سيمسون
نائومي سکر
سیدرضا سید‌جوادین دکتراي مديريت استاد دانشگاه تهران
سیدمحمدرضا سیدی کارشناس‌ ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
فاطمه شاطریان دکترای روان‌شناسی استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه
ايرج شاكري‌نيا
علی شالچیان
همنت شاه
دکترعبدالرضا شاه‌محمدي
دکترعبدالرضا شاه‌محمدي‌
تهمينه شاوردي دکترای جامعه‌شناسی استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
نادر شایگان‌فر دکترای فلسفه هنر، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
اشکان شباک دکترای آمار استادیار و هیئت‌علمی پژوهشکده آمار
سیدحسین شرف ‏الدین دکترای فرهنگ و ارتباطات، دانشیار و عضو هیئت ‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی ‌(ره)، قم، ایران
علي شريعتمداري استاد دانشگاه و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي
سید‌مهدی شریفی دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه تهران
سید‌مهدی شریفی دکترای منابع انسانی، استادیار دانشگاه تهران
سیدمهدی شریفی دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه تهران
سیدمهدی شریفی دکتراي مديريت استاديار دانشگاه تهران
محمدحسین شریفی ساعی دکتراي جامعه‌شناسي دانشجو دانشگاه تهران
اصغر شعاع کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه خوارزمی
رضا شعباني رئيس گروه تاريخ مركز گفتگوي تمدن‌ها
اسماعیل شفق
عاليه شكربيگي
فربود شكوهي مديرانفورماتيك برون مرزي صداوسيما
فوزيه شهاب
محمود شهابی دکترای جامعه‌شناسي استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
حسين شهسواري کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
حسين شيخ الاسلامي کارشناسي ارشد مترجم و منتقد
محمدحسن شيخ الاسلامي دکترا عضو هيئت علمي دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه
محمدحسن شيخ‌الاسلامي دکتراي روابط بين‌الملل عضو هيئت علمي دانشكده روابط بين‌الملل
محمدحسين شيخ‌الاسلامي دانشجويي دكتراي روابط بين‌الملل دانشگاه تهران
دکتر یونس شکر خواه مدرس دانشگاه و روزنامه‌نگار
زهرا شکرچي‌زاده کارشناس ارشد مديريت بازرگاني و بازاریابی دانشگاه اصفهان
الهام شکيبازاده دانشجوي دکتراي آموزش سلامت
سعادت شیخ
سید اسعد شیخ احمدی
حسین شیخ‌الاسلامی کارشناس ارشد فلسفه غرب
قهرمان شیری
مسعود صادقي
مهدي صادقي كارشناس ارشد گرافيك
زهرا صادقي نقدعلي دکتراي علوم سياسي دانشجوي دانشگاه اصفهان
اکبر صادقی
محسن صادقی
سهیلا صادقی فسایی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
نادر صادقی لواسانی‌نیا دکترای علوم ارتباطات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
زهرا صادقی نقدعلی دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
زيبا صالحي سده کارشناس ارشد سنجش و اندازه‌گيري
فاطمه صحرانورد
پرويز صدارت
پرويز صدارت كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي
مستوره صداقت دانشجوي دکتراي روان‌شناسي شخصيت دانشگاه دولتي باکو
مرادعلي صدوقي
دکتر لیلا صفا دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، استادیار دانشگاه زنجان
مرجان صفاری دکترای مدیریت ورزشی استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
مرجان صفاری دانشجوي دکتراي مديريت ورزش دانشجو دانشگاه تربيت مدرس
مهدي صفري
محمد علی صفورا دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس
سیاوش صلواتیان دکترای مدیریت رسانه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
سیاوش صلواتیان دکترای مدیریت رسانه استادیار دانشگاه صداوسیما
سیاوش صلواتیان دکترای مدیریت رسانه استادیار دانشگاه صداوسیما
سیاوش صلواتیان دکترای مدیریت رسانه استادیار دانشگاه صداوسیما
سیاوش صلواتیان دکترای مدیریت رسانه استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
سیاوش صلواتیان دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات
سیاوش صلواتیان دکترای مدیریت رسانه عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما
مريم صمدي
فهیمه صمدی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
کبری صمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
ماندانا صنيعي كارشناسي ارشد روزنامه نگاري
محسن صياغي كارشناس اداره كل جهاد خودكفايي سازمان صداوسيما
شادی ضابط دانشجوی دکترای علوم اطلاعات و ارتباطات دانشگاه استاندال (فرانسه)
احمد ضابطي جهرمي عضو هيئت علمي دانشکده صداو‌سيما
محمدحسین ضمیریان دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی (جهاد‌ ‌دانشگاهی)
دکتر محمد صادق ضيائي دکتراي مديريت دولتي دانشيار دانشکده مديريت دانشگاه تهران
حميد ضيايي پرور دکتراي علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
حميد ضيايي‌پرور دانشجوي دكتراي تخصصي ارتباطات
معصومه طالبي دلير كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعی
مهشید طالبی صومعه‌سرایی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آرين طاهری کارشناسي ارشد تحقي در ارتباطات دانشگاه صداوسيما
سیدجمال‌ا‌لدین طبیبی دکترای برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌عالی استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
صفیه طهماسبی لیمونی دکترای علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
امین طیب طاهر دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تهران
مجتبی ظریفی دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشجو ‌دانشگاه علامه طباطبايي
محمدحسین  ظریفیان‌یگانه دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران
ظهوری
عظیم عبادپور
محمد عباس‌زاده دکترای جامعه‌‌شناسی دانشيار دانشگاه تبريز
محمد عباس‌زاده دکتراي جامعه‌شناسي استاديار دانشگاه تبريز
هادي عباس‌زاده باقي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
حجت‌ا... عباسي مديركل صداوسيماي مركز گلستان
شهاب‌الدين عباسي
ملوك عباسي
عاطفه عباسی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
ملوک عباسی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه پژوهشگر سازمان صداوسيما
راضيه عبدالحسيني
حميد عبداللهيان دکتراي علوم ارتباطات دانشيار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
احمد عبدالملكي كارشناس ارشد جمعيت‌شناسي پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
احمد عبدالملکي دانشجوي دکترای جامعه‌شناسي دانشگاه پیام نور تهران
جعفر عبدالملکي دکتراي جامعه‌شناسي فرهنگي رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
جعفر عبدالملکي کارشناس ارشد جامعه‌شناسي مديرکل پژوهش شهرستان‌ها و خارج از کشور مرکز تحقيقات صداوسيما
دکتر فاطمه عبدوی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش استادیار دانشگاه تبریز
صمد عدلي پور دکتراي جامعه‌شناسي دانشجو دانشگاه تبريز
صمد عدلی‌پور کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه اصفهان
صمد عدلی‌پور کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان
بتول عرب نرمی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش دانشگاه تهران
وحيده عرفاني
وحيده عرفاني
احمد عزتی پرور
شهریار عزیزی استادیار بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی
غزاله عزیزیان کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی
محمود عسگري
محسن عسگريان دانشجوي کارشناسي ارشد دانشجو
احد عسگری کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
بهمن عسکري کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه تربيت معلم تهران
پروفسورحسن عشايري پروفسور مغز و اعصاب معاون پژوهشي دانشکده توان بخشي
معصومه عصام پژوهشگر سابق مركز تحقيقات
فاطمه عظيمي فرد دکترای زبان‌شناسی همگانی پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما
مژگان عظيمي‌ هاشمي عضو هيئت علمي گروه پژوهشي علوم اجتماعي جهاد دانشگاهي مشهد
فاطمه عظیمی‌فرد دکتراي زبان‌شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي
سيد وحيد عقيلي دکتراي ارتباطات استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات
سيدوحيد عقيلي دکتراي ارتباطات استاديار و رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
سيد وحيد عقيلی دکتراي فرهنگ و ارتباطات استاديار دانشگاه آزاد اسلامي
محمد عقیقی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
سید وحید عقیلی دکتراي علوم ارتباطات دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
سید وحید عقیلی دکتراي فرهنگ و ارتباطات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فريبا علاسوند عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
پرویز علوی
سعید علوی وفا دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک مدير ارزيابي عملکرد و تحليل محتوا و دبیر کمیته ارتقای بهره‌وری و تعالی رسانه ملی دانشگاه عالي دفاع ملي
سعید علوی‌‌وفا دکتراي مديريت استراتژيک دانشجو دانشگاه عالي ملي
سعید علوی‌وفا دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
عبدالعلي علي عسگري دکتراي مهندسي صنايع ، استاديار دانشکده صداوسيما، معاون توسعه و فناوري رسانه سازمان صداوسيما
دكتر احمد علي‌پور دكتراي روان‌شناسي دانشيار دانشگاه پيام نور
دکتر عبدالعلي علي‌عسگري دکتراي مهندسي صنايع استاديار دانشکده صداوسيما، معاون توسعه و فناوري سازمان صداوسيما سازمان صداوسيما
فردين عليخواه
اصغر عليزاده پژوهشگرمركز صداوسيماي گيلان
عبدالرحمان عليزاده كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات پژوهشگر مركز تحقيقات صداو سيما.
طاهره عليشاهي نوراني
طاهره عليشاهي‎نوراني
احسان علی اکبری بابوکانی دانشجو دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالعلی علی عسکری دکترای مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه صداوسیما
خدیجه علی‌آبادی دکترای روان‌شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
امید علی‌احمدی دکترای جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان
اسماعیل علی‌اکبری دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
عبدالعلی علی‌عسگری دکترای مدیریت استراتژیک استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
عبدالعلی علی‌عسکری دکترای مهندسي صنایع دانشیار دانشگاه صداوسيما
عبدالعلی علی‌عسکری دکترای صنایع گرایش سیستم و بهره‌وری عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما
عبدالعلی علی‌عسکری دکترای مدیریت استراتژیک استادیار دانشگاه صداوسیما
محبوبه علی‌محمدی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
اسداله علیرضایی دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی
سيدعيسي عماد کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد، تبريز
زهرا عموزاده دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
علي عنايتي شبکلائي کارشناس ارشد علوم سياسي پژوهشگر مرکز تحقيقات صدا و سيما
علي عنايتي شبکلايي کارشناس ارشد پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
علی عنایتی شبکلائی دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی عنایتی شبکلائی دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علي عبدالرحمن عواض استاد ارتباطات دانشگاه شارقه
محمدرحيم عيوضي دکتر دانشيار دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني
فاطمه عیدی دکترای مدیریت بازرگانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
محتشم غفاري دانشجوي دكتراي آموزش بهداشت دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس
مهبد غفّاري
فلور غفوري
منصور غفوري
محبوبه غفوری کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مسعود غلامپور راد دانشجوي دکتراي مديريت رسانه دانشگاه تهران
علی‌اصغر غلامرضا دکترای پژوهش هنر (سینما) عضو هیئت علمی دانشکده صداوسیما، معاون آموزش و پژوهش سازمان صداوسيما
علي اصغر غلامرضايي دکتراي پژوهش هنر معاون آموزش و پژوهش سازمان صداوسيما
علي‌اصغر غلامرضايي دکتراي پژوهش هنر عضو هيئت علمي دانشگاه صداوسيما و ، معاون آموزش و پژوهش سازمان صداوسيما
رؤيا غندالي
سعید غیاثی ندوشن دکترای برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي استاديار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتررضا فاضل
اشرف‌السادات فاضلي کارشناس ارشد پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
رضا فاضل دکتر دكتراي جامعه‌شناسي، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
ساسان فاطمي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
سيسيليافون. فايلتسن لني
سعيد فتحي دکترای مدیریت بازرگانی و مالی دانشگاه اصفهان
محمد فتحي نيا كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات پژوهشگر مركز تحقيقات صداو سيما
محمد فتحي‌نيا دکتراي ارتباطات دانشجو دانشگاه علامه طباطبايي
محمد فتحي‌نيا دکتری ارتباطات دانشجو دانشگاه علامه طباطبايي
محمد فتحي‌نيا دانشجوي دکتراي ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
نصرت فتی
سيروس فخرايي
مهدي فدايي مهرباني كارشناس ارشد علوم سياسي
مرضیه فدایی ده‌چشمه کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
سعید فرامرزیانی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
سعید فرامرزیانی دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران
فاطمه فرجپور بناب کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
بهاره فرجي
رضا فرخ‌نژاد کارشناس ارشد علوم ارتباطات
رضا فرخ‌نژاد کارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات
دکتر فرزام فرزان دکترای مدیریت ورزشی دانشيار دانشگاه مازندران
دکتر محمد مهدي فرقاني دکتراي علوم ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
محمدمهدی فرقانی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمدمهدی فرقانی دکترای علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
مريم فرهمند كارشناس گروه بررسي مسائل زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
علي‌اكبر فرهنگي دکتراي ارتباطات و مديريت استاد دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
علي‌اكبر فرهنگي دکتراي ارتباطات ومديريت استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
دکتر علی‌اکبر فرهنگی دکترای ارتباطات و مدیریت، استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
علی اکبر فرهنگی
علی اکبر فرهنگی دکترای ارتباطات و مدیریت استاد دانشگاه تهران
علی‌اکبر فرهنگی دکترای ارتباطات و مدیریت استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی‌اکبر فرهنگی دکترای مدیریت رسانه، استاد دانشگاه تهران
علی‌اکبر فرهنگی فوق دکترای ارتباطات استاد دانشگاه تهران و مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد
مهدي فرودگاهي
رضا فريدزاده كارشناس زبان وادبيات انگليسي
علامه محمدحسين فضل‌الله
محمدمهدي فقيهي
بتول فقیه‌آرام دکترای‌ جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
محمدرضا فلسفي‌نژاد دکتر استاديار دانشگاه علامه طباطبایی
مهر سیما فلسفی
علي‌اصغر فهيمي‌فر دكتراي تاريخ هنر و فلسفه عضو هيئت علمي دانشكده صداوسيما
علي‌اصغر فهيمي‌فر دکتراي تاریخ هنر و فلسفه استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سيسيليا فونفايلتسن
مهرداد فيروزبخت
مهرداد فیروزبخت
مرتضی قاسم‌زاده عراقی کارشناس ارشد علوم ارتباطات پژوهشگر سازمان صداوسیما
دکتر حميد قاسمي دکتراي مديريت ورزشي استادیار و کارشناس دانشگاه پیام نور و رسانه‌های ورزشی
فاطمه قاسمي پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صداوسيما
محمد قاسمي کارشناس ارشد مربي دانشگاه علوم انتظامي
وحيد قاسمي دکتراي جامعه‌شناسي استاديار دانشگاه اصفهان، گروه علوم اجتماعي
ابوالحسن قاسمی
حمید قاسمی دکتراي مديريت ورزشي استادیار دانشگاه پيام نور تهران
حمید قاسمی دکتراي مديريت ورزشي استاديار دانشگاه پيام نور تهرا دانشگاه پيام نور تهران
دکتر حمید قاسمی دکترا استادیار مرکز تحقيقات علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
علي‌اکبر قاضي زاده
احمد قاضی زاده دکترای آمار
علی اکبر قاضی زاده
دکتراحمدعلي قانع
علیرضا قراگوزلو دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات
محمد قراگوزلو
سینا قربانلو
محمد قرباني دكتراي روان‌شناسي
فاطمه قربانی کارشناس‌ ارشد برنامه‌ريزي فرهنگی دبير آموزش و پرورش اصفهان
محمدرضا قربانی کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه
احسان قرني
احسان قرني كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي
علي‌اكبر قزويني
زهرا قلمی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آرين قلي‌پور دکتر دکتراي مديريت دولتي دانشيار دانشگاه تهران
شهلا قنبري معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشيار آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت
سعید قنبری کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عسگر قهرمان‌پور کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل مسئول دفتر تحقيقات و ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي
عسکر قهرمان‌پور کارشناس مترجم پژوهشکده مطالعات راهبردي
احمد قیومی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ناهيد كاتبي پژوهشگر سابق مركزتحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صداوسيما
احمد كاردان
محمدناصر كرامتخواه
عليار كريمي‌فرد كارشناس ارشد ارتباطات
كيومرث كلهر
مجيد كماجيان
محمد كمالي دکترا عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران
عباس كمندي
دکتر علي‌اصغر كيا استاديار و مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي
دیوید گانتلت
محمد گذرآبادي
حسن گل بخشی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی پژوهشگر صداوسیمای مرکز خلیج فارس
حسن گل‌بخشی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی پژوهشگر صداوسیمای مرکز خلیج فارس
محمود گلزاری
رامين گلشاهي دکتراي زبان‌شناسي دانشجو دانشگاه تربيت مدرس
غلامرضا گودرزی دکتراي مديريت تحقيق در عمليات دانشيار دانشگاه امام صادق(ع)
محسن گودرزی دکترای علوم ارتباطات دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی
محمود گودرزی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش استاد دانشگاه تهران
بري گونتر
آلتوني گيدنز
شهرام گيل آبادي دکترای پژوهش هنر، استاديار دانشگاه صدا‌و‌سيما
عبدالله گيويان دکتراي مردم‌شناسي دين و ارتباطات استاديار دانشکده صداوسيما
عبدالله گیویان دکترای مردم‌شناسی استادیار دانشگاه صداوسیما
خانم لاجوردی
علی لاریجانی
شيده لالمي کارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات
سمیه لبافی دکترای مدیریت رسانه مدرس دانشگاه تهران
سمیه لبافی دکترای مدیریت رسانه، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دكتر محمدمهدي لبيبي دكتراي جامعه‌شناسي سياسي دانشگاه علامه طباطبايي و مديركل پژوهش‌هاي راديو
محمد مهدي لبيبي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي و مدير راديو سلامت
سيد حبيب‌ا... لزگي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
 
 
احمد لنگرودی کارشناس ارشد کارگرداني انيميشن دانشگاه تربیت مدرس
جيمز لول
سونيا لوينگستون
کاظم مؤذن دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
داود مؤمنی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران
روي استن مارتين
تيم مارخام
محمدرضا ماني‌فر
مهرداد متاني دوره دكتراي مديريت رسانه دانشجو دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
مهرداد متاني دکتراي مديريت رسانه استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم‌شهر
زينب مجدي کارشناسي ارشد راديو گرايش نويسندگي کارشناسي ارشد راديو گرايش نويسندگي
سيده فاطمه محبی كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي
شایسته محتشمی
ناهید محدث صدری
مهدي محسنيان راد
مهدي محسنيان‎راد
حسن محسنی
مهدی محسنی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
سید علی محسنیان
علي‌اصغر محكي دكتراي علوم ارتباطات علامه‌طباطبايي و مدرس دانشگاه
سارا محمدپور دکترای علوم ارتباطات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
محمد محمدخاني ملکوه کارشناس ارشد تحقيق درارتباطات
زينب محمدزاده
زينب محمدزاده
حميد محمدي کارشناس ارشد ارتباطات پژوهشگر اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سياسي
عباس محمدي شكيبا
عباس محمدي شكيبا كارشناس ارشد جامعه‌شناسي پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
عباس محمدي شکيبا کارشناس ارشد علوم اجتماعي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
غلامرضا محمدي‌مهر کارشناس ارشد علوم‌سياسي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
جمال محمدی دکتراي جامعه شناسي دانشيار دانشگاه کردستان
قاسم محمدی
عباس محمدی شکیبا دانشجوي دکتراي جامعه‌شناسي دانشگاه پيام نور تهران
رضا محمود اوغلي دکتراي علوم سياسي دانشجو دانشجوي دکتراي علوم سياسي، دانشگاه اصفهان
بتول محمود مولايي كرماني كارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه اصفهان
رضا محموداوغلي دانشجوی دکترای علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد
عبدالله محمودي
مرضيه محمودي پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش‌برنامه‌اي
محمدصادق محمودي‎فضلي
مژگان مخاطبي اردكاني كارشناس ارشد زبان‌شناسي همگاني
سيدمصطفي مختاباد دانشيار دانشکده هنر دانشگاه تربيت مدرس
سیدمصطفی مختاباد دکترای فیلم، تئاتر و ارتباطات، استاد دانشگاه تربیت مدرس
مجید مختاریان‌پور دکترای مدیریت دولتی استادیار دانشگاه تهران
محمد مددپور
دکتر شهرام مدرس خياباني دکتراي زبان‌شناسي همگاني استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
شهرام مدرس خیابانی دکترای زبان‌شناسی همگانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
دکتر شهرام مدرس خیابانی دکتراي زبان‌شناسي همگاني استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
مهدي مرادي کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه علامه طباطبايي
فريبا مرادي عباس‌آبادي كارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي مربي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم انساني واحد ورامين
سعیده مرادی‌فر دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان
زهره مرندی دانشجوي دکتراي علوم سياسی دانشگاه اصفهان
سهراب مروتی
مريم مزحجي
دکتر حسين مستقيمي دکتراي مديريت رسانه
حسین مسعودنیا دکترای علوم سیاسی دانشیار دانشگاه
اميدعلي مسعودي دکتراي فرهنگ و ارتباطات استاديار و مدير گروه تبليغ و ارتباطات فرهنگي دانشگاه سوره
دکتر اميد مسعودي روزنامه‌نگار و مدرس دانشكده خبر
امیدعلی مسعودی دکترای علوم ارتباطات، دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره،تهران،ایران
سارا مسعودی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا مسلمی زاده
اصغر مشبکی دکتراي مديريت دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
اصغر مشبکی دکترای مدیریت استاد دانشگاه تربیت مدرس
سيدحميد مشكوه
عزالدين مصطفي رسول
مطهری نژاد
افسانه مظفري دکتراي علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه‌نگاري استاديار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
شاهيد مظفري
افسانه مظفری دکتراي علوم ارتباطات استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
افسانه مظفری دکترای ارتباطات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
كاظم معتمدنژاد دكتراي علوم ارتباطات استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار
کاظم معتمدنژاد دکتراي حقوق و روزنامه‌نگاري
ليلا معدن دار کارشناس ارشدعلوم اجتماعي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
فخرالدين معروفي دکتراي مديريت استاديار دانشگاه کردستان
فخرالدین معروفی دکترای مدیریت استاديار دانشگاه کردستان
داود معصومي
حبيب‌الله معظمي گودرزي دکتراي علوم ارتباطات مدرس ،روزنامه‌نگار و پژوهشگر
علي معلم
ثریا معمار دکتراي جامعه‌شناسي استاديار دانشگاه صفهان
رحمت‌الله معمار دانشجوي دكتري جامعه‌شناسي
رضا معین آبادی
اقبال مفاخری کارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه تبريز
مصطفی مقدس دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
مجتبی مقصودی
سیدمحمد مقیمی دکترای مدیریت دولتی استاد دانشگاه تهران
سیدمحمد مقیمی دکتراي مديريت دولتي استاد دانشگاه تهران
جيل مك‌الير
احمد مكرم
حكيمه ملك احمدي كارشناسي ارشد مطالعات زنان
رسول ملکوتی دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
امیر ملکی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور
امیر ملکی دکترای جامعه‌شناسی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
مهدي منتظرقائم
مهدی منتظرقائم دکترای پژوهش در رسانه‌های جمعی استادیار دانشگاه تهران
نادر منصور کیایی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
نادر منصوركيايي
محمد منصورنژاد دکترا مدرس و محقق
رضا منصوري
همايون منصوري مدرس زبان انگليسي دانشگاه
مهرزاد منصوری
علي‌اكبر منوچهري
مریم منوچهری کارشناس ارشد ارتباطات پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما
ربابه مهاجري كارشناسي ارشد علوم ارتباطات
مريم مهدويان مشهدي کارشناس ارشد مديريت و برنامه‌ريزي ورزشي دانشگاه گيلان
دکتر سید‌محمد ‌صادق مهدوی دکترای جامعه‌شناسی، استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
مرتضی مهدویان
سيدمحمد مهدي زاده دکتراي ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
سيدمحمد مهدي‌زاده دانشجوي‌ دكتراي علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر سید محمد مهدی‌زاده دکتراي علوم ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
سید محمد مهدی‌زاده * دکتراي فرهنگ و ارتباطات ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحمد مهدی‌زاده دکترای علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحمد مهدی‌زاده دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
سید محمد مهدیزاده دکتراي علوم ارتباطات دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي
سید‌محمد مهدیزاده دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
مهسا مهرابی کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران، ایران
اكبر مهرافشا
کامران مهرافشا
زهرا مهربان کارشناس ارشد پژوهشگری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
هرمز مهرداد
خانم مهری زاده
احسان موحديان کارشناس ارشد کارشناسي ارشد معارف اسلامي و علوم سياسي
سيد ندا موسوي دکتراي زبان‌شناسي دانشجو دانشگاه علامه طباطبايي
سيد‌محمد موسوي دکتراي علوم سياسي، دانشيار دانشگاه پيام نور
سيدعلي موسوي
ميرنعمت‌الله موسوي
اشرف موسوي‌لر
دکتر سید مرتضی موسویان دکتراي مديريت استراتژيک ، قائم‌مقام معاونت آموزش و پژوهش سازمان صداوسيما، عضو هیئت علمی دانشکده صداوسیما
افسانه موفقي
افسانه موفقي پژوهشگر مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صداوسيما
سمیه مولا قلقاچی دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تبریز
پروفسور حميد مولانا
مجتبی مولایی
شبنم ميرزين‌العابدين
طاهره ميرساردو دکتراي جامعه‌شناسي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
احمد ميرعابديني
تژا ميرفخرايي دکترا دكتراي روزنامه‌نگاري
همايون ميرمجيني پژوهشگر مركز صداوسيماي گيلان
سيدمرتضي ميرهاشمي
ژانگ مين گيان
محمد ميناوند دکتراي علوم سياسي استاديار دانشکده صداوسيما
پيتر مک انيتاير
سيد اميرحسين مکبري دانشجوي دکتراي مديريت رسانه دانشگاه تهران
فاطمه مکی‌زاده دکترای علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی استادیار دانشگاه یزد
سیما میربخش دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران
سید‌مهدی میرحاجی : کارشناس ارشد مديريت رسانه دانشگاه علامه طباطبایي
فریبا میرزایی‌نژاد اوجانی کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سیداحمد میرمحمدتبار دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدقلی میناوند دکتراي علوم سياسي استادیار دانشگاه صدا‌و‌سیما
مهیار نائیجی کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی، مربی دانشگاه پیام‌نور
عزت اله نادری
سيما ناصر خالديان
عرفان ناصري کارشناس ارشد جامعه‌شناسي پژوهشگر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي و جامع علمي- کاربردي واحد سنندج
عباس‌ ناصري طاهري مدرس دانشكده صداوسيما
عرفان ناصری کارشناس ارشد جامعه شناسی پژوهشگر و مدرس دانشگاه
نادیه ناظرفرد کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
عليرضا ناظرفصيحي
امیر ناظمی دکترای سياستگذاري علم و فناوري استاديار عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
زهرا نامور دکترای زبان‌شناسي همگاني استادیار دانشگاه پیام نور
سودابه نبئی
قاسم نتاج
علي نجات بخش اصفهاني دکتر دکتراي مديريت منابع انساني مدرس دانشگاه پيام نور
مهدي نجف زاده دکتراي علوم سياسي
مهدي نجف‌زاده استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد
مهدی نجف‌زاده دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 
اميرحسن ندايي دکتراي پژوهش هنر
دکترامير حسن ندايي دکتراي پژوهش هنر از دانشگاه‌ تربيت مدرس
مجتبی نریمانی کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری، دانشگاه صداوسیما
عباس نژاد عبدالله دکترای مدیریت رفتاری دانشجوی دانشگاه تربيت مدرس
اصغر نژادبخش پژوهشگرمركز صداوسيماي گيلان
عباس نژادعبداله دانشجوی دکترای مدیریت رفتاری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
اکبر نصراللهي دکتراي مديريت رسانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
اکبر نصراللهی دکترای مدیریت رسانه مدرس گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
اکبر نصراللهی کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر اکبر نصراللهی دکتراي مديريت رسانه مدرس گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 
سميه نصيرزاده دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی
مرضيه نصيري دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی
مريم نظرمحمد
سارا نظیف دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
داود نعمتي اراكي كارشناس ارشد ارتباطات اجتماعي
داود نعمتي اناركي استاديار گروه ارتباطات دانشگاه صداوسيما
داود نعمتی انارکی دکتراي علوم ارتباطات، گرايش ژورناليسم، محقق مدرس دانشکده صداوسيما
دکتر داود نعمتی انارکی دکترا استادیار گروه ارتباطات دانشکده صدا وسیما
مسعود نقاش‌زاده دکترای پژوهش هنر عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
مسعود نقاش‌زاده دکترای پژوهش هنر ، عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
سيدرضا نقيب السادات دکترا استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
سيدرضا نقيب‌السادات استاددانشگاه و پژوهشگر ارتباطات
ابراهیم نقیب زاده مشایخ
پيمان نماميان * پژوهشگر حقوق کیفری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
حسن نمك دوست تهراني دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات دانشكده علامه طباطبايي
احمدعلي نوربالا
محمدرضا نوروزپور
داريوش نوروزي
سید مرتضي نوعي باغبان دکتراي علوم سياسي دانشجو دانشگاه اصفهان
زهرا نوين
مهدي نيرومنش
عباس نيك‌نژاد دکتراي مديريت رسانه استاديار دانشگاه تهران
شمس‌الدين نيكنامي استاديار گروه آموزش بهداشت دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس
مينو نيكو
سيمون نيلسن
دکترمحمدرضا نيلي‌احمدآبادي
رسول نيمروزي دکترا
باربارا نيومن
فيليپ نيومن
شهرزاد نیری دکترای مدیریت رسانه استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
شهرزاد نیری دانشجوي دکتراي مديريت رسانه دانشجو دانشگاه تهران
محمدرضا نیلی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
محمود نیلی
رسول نیمروزی
بهشته نیوشا دکترای روان‌شناسی استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه
حسین نیک‌پور کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مینو نیکو
عباس هادوي‌نيا دانشجوي دكتراي مديريت رسانه، دانشگاه تهران
عباس هادوی‌نیا دانشجوي دکتراي مديريت رسانه دانشگاه تهران
دکتر هادی خانیکی دکترای علوم ارتباطات، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
شهناز هاشمي استاديار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
مسعود هاشمي
سيدمحمد هاشمي تروجني
دکتر شهناز هاشمی دکترای علوم ارتباطات، دانشيار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
مهدی هاشمی دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران
شهلا هاشمی نژاد
توماس هاماربرگ
ژانت هاوئرت
دکتر حسين هرسيج دکتراي علوم سياسي دانشگاه اصفهان
حسین هرسیج دکتراي علوم سياسي دانشيار دانشگاه اصفهان
محمد علی هرمزی زاده
طاهره همتي كارشناس ارشد زبان‌شناسي همگاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
دکتر مهرعلي همتي‌نژاد دکتراي مديريت و برنامه‌ريزي ورزشي دانشيار دانشگاه گيلان
دکتر حبيب هنري دکتراي تربيت بدني و علوم ورزشي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
جمشيد هومن
استوارت ام هوور
رضا واعظی دکترای علوم سیاسی استادیار دانشگاه صداوسیما
جي.ام. وبر
الهه ودودي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان
فلاح وفا
منوچهر ولينعمتي
کمال ولیزاده کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
جواد وندنوروز
سيدمحسن وهابي
جولياتي وود
جيم ويليس
جواد يارعلي
وحيد يامين‌پور دانشجوي دکتراي حقوق و جزا و جرم‌شناسي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق
احمدعلي يزدان‌پناه
بهجت يزدخواستي دکتراي جامعه شناسي دانشيار دانشگاه اصفهان
ابراهيم يوسفي‎محله
ناهيد کاتبي
دکتر غلامعلي کارگر دکتراي مديريت ورزشي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
شهلا کاظمی پور
نيک کالدري
کامران کامران تیموری کارشناس ارشد زبان‌شناسي همگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران
مايکل کانکزيک
زهرا کبیری کارشناسي ارشد تبليغات و بازاريابي دانشگاه صداوسيما
مرتضي کتبي
اسداله کردنائیج دکترای مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی کردکتولی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما
حسین کرمانی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تهران
عبدا... کرمی کارشناس ارشد تربیت بدنی
سجاد کرمی نامیوندی کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
گلن کريبر
مريم کريمي کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه کردستان
يوسف کريمي
جواد کریمی دکترای مشاوره، استادیار دانشگاه ملایر، همدان، ایران
محمود کریمی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
محمدرضا کریمی علویجه دکترای مدیریت بازرگانی ـ گرایش بازاریابی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
زهرا سادات کشاورز کارشناسي ارشد شيع شناسي دانشگاه اصفهان
زهرا سادات کشاورز کارشناسي ارشد شيعه شناسي دانشگاه اصفهان
دکتر سارا کشکر دکتراي مديريت ورزش استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
هانیه کلانتری ‌دهقی دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن کلاکي کارشناس ارشد مطالعات فرهنگي
محمد‌جواد کلهری دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
لیدا کلهری ندرآبادی دکترای آمار استادیار پژوهشکده آمار
شقایق کلی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی
پرفسور يحيي کمالي پور
مسعود کوثری
 
محسن کوثری‌پور دانشجوی دکترای تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
بهناز کوشا دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
احمد کوهي دکتراي آينده‌پژوهي دانشجو دانشگاه تهران
کمال کوهي استاديار مؤسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تبريز
دکتر علي‌رضا کيانور
علی‌ا‌صغر کیا دکترای علوم ارتباطات استاد دانشگاه علامه طباطبائی
علی‌اصغر کیا دکترای علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
علی‌اصغر کیا دکتراي علوم ارتباطات دانشيار دانشگاه علامه طباطبائي
مسعود کیانپور دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه اصفهان
کیواندخت کیوانی
سید محمد تقی یاسینی
سیده‌راضیه یاسینی دکترای پژوهش هنر استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
امیرحسین یزدانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
محمد یزدانی‌نسب دکترای جامعه‌شناسی، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
بهجت یزدخواستی دکتراي جامعه‌شناسي دانشيار دانشگاه اصفهان
محمد‌جعفر یوسفیان کناری دکترای نمایش استادیار دانشگاه تربیت مدرس
جلیل یونسی دکترای سنجش و اندازه‌گیری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.