آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رسانه و علوم شناختی: مطالعه ساختار صفحه‌‏نمایش شبکه‏‌های خبری تلویزیون با نظر به ملاحظات نظری در نظریه بار شناختی

رسانه و علوم شناختی: مطالعه ساختار صفحه‌‏نمایش شبکه‏‌های خبری تلویزیون با نظر به ملاحظات نظری در نظریه بار شناختی

پردازش اطلاعات، حوزه مشترک میان رسانه و علوم شناختی است؛ در رسانه، محصول نظام فناوری پردازش اطلاعات و ارتباطات (ICT) و در شناخت انسانی، محصول نظام طبیعی پردازش اطلاعات. صفحه‌نمایش تلویزیون با استفاده از فناوری، اطلاعات را در مُدهای صوت، تصویر و نوشتار و در قالب پیام‏‌های متنی و زیرمتنی ثابت و رونده پیش‌رو قرار می‏‌دهد و مغز، اطلاعات را در مدالیته‌‏های شنیداری و دیداری پردازش ‏می‌کند. افزایش ظرفیت پردازش در محیط رسانه به‏‌خودی‏‌خود امتیاز نیست، مگر آنکه شیوه ارائه با ظرفیت و سازوکار پردازشی مغز هماهنگ باشد. برخلاف صوت و تصویر که در نواحی مشخص پردازش می‌‏شوند، پردازش نوشتار، یعنی تصویر صوتی کلام، مستلزم درگیری نواحی مختلف مغزی است و طراحی نامناسب صفحه‏‌نمایش، پردازش اطلاعات را مختل می‏‌کند. نظریه بار شناختی بر پایه معماری شناختی انسان، دستورالعمل‌هایی را برای طراحی صفحه‏‌نمایش توصیه می‏‌کند تا اندوزش اطلاعات و یادگیری پیام تسهیل گردد. این پژوهش بر پایه اثر گسست ـ توجه، اثر مدالیته و اثر حشو، به مطالعه چگونگی به‏‌کارگیری دستورالعمل‌ها در صفحه‌‏نمایش‏‌های چهار شبکه خبر سیما، ایران ـ اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و سی‌ان‌ان پرداخته است. یافته‌ها، نشان داد سی‌ان‌ان از فناوری پردازش اطلاعات به گونه بهینه استفاده می‌‏کند. همچنین، یافته‏‌های مصاحبه نشان داد که کارشناسان شبکه خبر سیما با مفاد نظریه و کاربرد آن کمتر آشنایی دارند.

کلید واژه:علوم شناختی ،نظریه بار شناختی، شبکه‏‌های خبری ،شبکه خبر سیما

پردازش اطلاعات، حوزه مشترک میان رسانه و علوم شناختی است؛ در رسانه، محصول نظام فناوری پردازش اطلاعات و ارتباطات (ICT) و در شناخت انسانی، محصول نظام طبیعی پردازش اطلاعات. صفحه‌نمایش تلویزیون با استفاده از فناوری، اطلاعات را در مُدهای صوت، تصویر و نوشتار و در قالب پیام‏‌های متنی و زیرمتنی ثابت و رونده پیش‌رو قرار می‏‌دهد و مغز، اطلاعات را در مدالیته‌‏های شنیداری و دیداری پردازش ‏می‌کند. افزایش ظرفیت پردازش در محیط رسانه به‏‌خودی‏‌خود امتیاز نیست، مگر آنکه شیوه ارائه با ظرفیت و سازوکار پردازشی مغز هماهنگ باشد. برخلاف صوت و تصویر که در نواحی مشخص پردازش می‌‏شوند، پردازش نوشتار، یعنی تصویر صوتی کلام، مستلزم درگیری نواحی مختلف مغزی است و طراحی نامناسب صفحه‏‌نمایش، پردازش اطلاعات را مختل می‏‌کند. نظریه بار شناختی بر پایه معماری شناختی انسان، دستورالعمل‌هایی را برای طراحی صفحه‏‌نمایش توصیه می‏‌کند تا اندوزش اطلاعات و یادگیری پیام تسهیل گردد. این پژوهش بر پایه اثر گسست ـ توجه، اثر مدالیته و اثر حشو، به مطالعه چگونگی به‏‌کارگیری دستورالعمل‌ها در صفحه‌‏نمایش‏‌های چهار شبکه خبر سیما، ایران ـ اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و سی‌ان‌ان پرداخته است. یافته‌ها، نشان داد سی‌ان‌ان از فناوری پردازش اطلاعات به گونه بهینه استفاده می‌‏کند. همچنین، یافته‏‌های مصاحبه نشان داد که کارشناسان شبکه خبر سیما با مفاد نظریه و کاربرد آن کمتر آشنایی دارند.علوم شناختی ،نظریه بار شناختی، شبکه‏‌های خبری ،شبکه خبر سیما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.