آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
توليد و تاثير پيام در رسانه‌هاي جمعي

توليد و تاثير پيام در رسانه‌هاي جمعي

رسانه‌هاي جمعي يعني منابع اصلي اطلاعات، در همه جا حضور دارند و اثرات مهمي بر سلامت عمومي به جا مي‌گذارند. اثرات رسانه بر رفتارهاي مربوط به سلامت نه تنها از ديدگاه تعاملات روزانه ، بلکه به منظور کاربرد برنامه‌ريزي شده رسانه‌ها در تغيير رفتار مطالعه مي‌شود. اين مقاله، پس از ذکر دلايل استفاده از رسانه‌هاي جمعي در حوزه سلامت، به بحث درباره دو حوزه پژوهشي مرتبط با رسانه‌ها و سلامت (توليد پيام و تاثير پيام) مي‌پردازد و سپس عوامل موثر بر توليد برنامه‌هاي موفق مربوط به سلامت و عواملي را که مانع از توليد چنين برنامه‌هايي مي‌شوند فهرست وار معرفي مي‌کند.


در پايان نيز چند موضوع مهم که پژوهش‌هاي مربوط به رسانه وسلامت را به چالش مي‌کشند، ارائه شده است.


کليدواژه‌ها: توليد پيام، تاثير پيام، رسانه جمعي، سلامت، شکاف آگاهي،‌ بسيج رسانه‌اي.کلید واژه:

رسانه‌هاي جمعي يعني منابع اصلي اطلاعات، در همه جا حضور دارند و اثرات مهمي بر سلامت عمومي به جا مي‌گذارند. اثرات رسانه بر رفتارهاي مربوط به سلامت نه تنها از ديدگاه تعاملات روزانه ، بلکه به منظور کاربرد برنامه‌ريزي شده رسانه‌ها در تغيير رفتار مطالعه مي‌شود. اين مقاله، پس از ذکر دلايل استفاده از رسانه‌هاي جمعي در حوزه سلامت، به بحث درباره دو حوزه پژوهشي مرتبط با رسانه‌ها و سلامت (توليد پيام و تاثير پيام) مي‌پردازد و سپس عوامل موثر بر توليد برنامه‌هاي موفق مربوط به سلامت و عواملي را که مانع از توليد چنين برنامه‌هايي مي‌شوند فهرست وار معرفي مي‌کند. در پايان نيز چند موضوع مهم که پژوهش‌هاي مربوط به رسانه وسلامت را به چالش مي‌کشند، ارائه شده است. کليدواژه‌ها: توليد پيام، تاثير پيام، رسانه جمعي، سلامت، شکاف آگاهي،‌ بسيج رسانه‌اي.

888

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.