آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نظریه‌ هنجاری رسانه‌ها از ديدگاه رهبران انقلاب اسلامی: از 1357 تا سی‌امین سال انقلاب

نظریه‌ هنجاری رسانه‌ها از ديدگاه رهبران انقلاب اسلامی: از 1357 تا سی‌امین سال انقلاب

نظریه‌هاي هنجاري، مشخص‌کننده بايدها و نبايدها در عملکرد رسانه‌ها هستند. در اين رابطه سيبرت (1963) چهار نظريه اقتدارگرا، ليبرالي، مسئوليت اجتماعي و کمونيسم روسي را معرفي کرد. پس از او مريل با ارائه دسته‌بندي دوگانه (اقتدارگرا، ليبرالي)، هاچتن با تقسيم‌بندي پنج‌گانه (اقتدارگرا، کمونيسم روسي، توسعه‌بخش، انقلابي و غربي)، آلتشول با سه نظريه (بازار، مارکسيسم و پيشرو) و سرانجام مک‌کوئيل با افزودن دو نظريه ‌توسعه‌بخش و مشارکت دموکراتيک به تقسيمات چهارگانه اين نظريه، آن را به عنوان نظريه هنجاري رسانه‌ها معرفي کردند.


در اين مقاله تلاش شده است بر اساس مؤلفه‌هاي اصلي نظريه‌هاي هنجاري رسانه‌ها، ديدگاه‌هاي رهبران انقلاب اسلامي؛ امام خميني و آيت‌الله خامنه‌اي، از ميان سخنان ايشان استخراج شود. گزاره‌هاي به‌دست آمده نشان مي‌دهد، نظام هنجاري مطلوب آنان، با وجود برخي شباهت‌ها به شش نظريه ديگر، داراي ويژگي‌هايي است که شايد بتوان به عنوان الگوي هفتم از آن سخن گفت.

واژگان کليدي: امام خميني، انقلاب اسلامي، آيت‌الله خامنه‌اي، رسانه، نظريه هنجاري
کلید واژه:

نظریه‌هاي هنجاري، مشخص‌کننده بايدها و نبايدها در عملکرد رسانه‌ها هستند. در اين رابطه سيبرت (1963) چهار نظريه اقتدارگرا، ليبرالي، مسئوليت اجتماعي و کمونيسم روسي را معرفي کرد. پس از او مريل با ارائه دسته‌بندي دوگانه (اقتدارگرا، ليبرالي)، هاچتن با تقسيم‌بندي پنج‌گانه (اقتدارگرا، کمونيسم روسي، توسعه‌بخش، انقلابي و غربي)، آلتشول با سه نظريه (بازار، مارکسيسم و پيشرو) و سرانجام مک‌کوئيل با افزودن دو نظريه ‌توسعه‌بخش و مشارکت دموکراتيک به تقسيمات چهارگانه اين نظريه، آن را به عنوان نظريه هنجاري رسانه‌ها معرفي کردند. در اين مقاله تلاش شده است بر اساس مؤلفه‌هاي اصلي نظريه‌هاي هنجاري رسانه‌ها، ديدگاه‌هاي رهبران انقلاب اسلامي؛ امام خميني و آيت‌الله خامنه‌اي، از ميان سخنان ايشان استخراج شود. گزاره‌هاي به‌دست آمده نشان مي‌دهد، نظام هنجاري مطلوب آنان، با وجود برخي شباهت‌ها به شش نظريه ديگر، داراي ويژگي‌هايي است که شايد بتوان به عنوان الگوي هفتم از آن سخن گفت. واژگان کليدي: امام خميني، انقلاب اسلامي، آيت‌الله خامنه‌اي، رسانه، نظريه هنجاري

1112

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.