آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
راهبرد رسانه استانی در خصوص توسعه اقتصادی استان، با تأکید بر گردشگری زیارتی در اربعین حسینی (ع)

راهبرد رسانه استانی در خصوص توسعه اقتصادی استان، با تأکید بر گردشگری زیارتی در اربعین حسینی (ع)

استان ایلام در مسیر عتبات عالیات قرار دارد و سالانه ـ به‌‌ویژه در ایام اربعین حسینی ـ میلیون‌ها زائر به‌منظور زیارت از این استان گذر می‌کنند. پژوهش حاضر، با هدف شناخت و آگاهی از راهبرد برنامه‌های صداوسیمای استان ایلام در حوزه گردشگری زیارتی اربعین حسینی (ع) و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی استان در سال 1397 انجام شده است. درواقع پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که صداوسیمای استان ایلام در حوزه گردشگری زیارتی اربعین حسینی با چه راهبردهایی می‌تواند بر توسعه اقتصادی استان تأثیر بگذارد؟ برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، از نظریه کارکرد رسانه، لاسول، رایت، مک‌کوئیل و مدل اقناع هاولند استفاده شده است. پارادایم پژوهش، کیفی و روش آن، تحلیل تماتیک (مضمون) با رویکرد استقرایی بوده و جامعه‌ آماری، کارشناسان حوزه رسانه و کارشناسان اقتصادی و گردشگری استان را دربر‌گرفته که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به اصل بسندگی (اشباع) نظری، تعداد 31 نفر از آنان انتخاب شده‌اند. طی فرایند سه مرحله‌ای کدگذاری (باز، محوری و گزینشی اشتراوس و کوربین) از نرم­‌افزار مکس کیو دی. ای. استفاده شده و از نتایج پژوهش، سه کد محوری شامل: «برنامه­‌های آموزشی اقتصاد اربعین»، «برنامه‌­های اطلاع‌رسانی اقتصاد اربعین» و «برنامه­‌های تبلیغاتی اقتصاد اربعین» به‌ دست آمده است.

کلید واژه:راهبرد رسانه، توسعه اقتصادی استان، گردشگری زیارتی اربعین حسینی (ع)، برنامه‌های صداوسیمای استان ایلام

استان ایلام در مسیر عتبات عالیات قرار دارد و سالانه ـ به‌‌ویژه در ایام اربعین حسینی ـ میلیون‌ها زائر به‌منظور زیارت از این استان گذر می‌کنند. پژوهش حاضر، با هدف شناخت و آگاهی از راهبرد برنامه‌های صداوسیمای استان ایلام در حوزه گردشگری زیارتی اربعین حسینی (ع) و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی استان در سال 1397 انجام شده است. درواقع پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که صداوسیمای استان ایلام در حوزه گردشگری زیارتی اربعین حسینی با چه راهبردهایی می‌تواند بر توسعه اقتصادی استان تأثیر بگذارد؟ برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، از نظریه کارکرد رسانه، لاسول، رایت، مک‌کوئیل و مدل اقناع هاولند استفاده شده است. پارادایم پژوهش، کیفی و روش آن، تحلیل تماتیک (مضمون) با رویکرد استقرایی بوده و جامعه‌ آماری، کارشناسان حوزه رسانه و کارشناسان اقتصادی و گردشگری استان را دربر‌گرفته که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به اصل بسندگی (اشباع) نظری، تعداد 31 نفر از آنان انتخاب شده‌اند. طی فرایند سه مرحله‌ای کدگذاری (باز، محوری و گزینشی اشتراوس و کوربین) از نرم­‌افزار مکس کیو دی. ای. استفاده شده و از نتایج پژوهش، سه کد محوری شامل: «برنامه­‌های آموزشی اقتصاد اربعین»، «برنامه‌­های اطلاع‌رسانی اقتصاد اربعین» و «برنامه­‌های تبلیغاتی اقتصاد اربعین» به‌ دست آمده است.راهبرد رسانه، توسعه اقتصادی استان، گردشگری زیارتی اربعین حسینی (ع)، برنامه‌های صداوسیمای استان ایلام

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.