آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نظارت والدين بر استفاده كودكان و نوجوانان از رسانه‌هاي تصويري

نظارت والدين بر استفاده كودكان و نوجوانان از رسانه‌هاي تصويري

اين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه در سال 1386، در مركز تحقيقات سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با هدف بررسي ميزان و نحوه نظارت والدين بر استفاده كودكان و نوجوانان از انواع رسانه‌هاي تصويري، با تأكيد بر تلويزيون انجام شده است.


نتايج اين تحقيق نشان داد:


ـ 70% والدين براي نظارت بر نحوه استفاده فرزندانشان از تلويزيون، از روش نظارت فعال استفاده مي‌كنند.


ـ 68% والدين بر محتواي برنامه‌هاي مورداستفادة فرزندانشان در رسانه‌هاي مختلف تصويري (غير از تلويزيون) در حد «زياد و خيلي زياد» نظارت دارند.


ـ 42درصد والدين پس از خريد يا كرايه لوح‌هاي فشرده بازي براي فرزندانشان به بازبيني اين نوارها و لوح‌هاي فشرده مي‌پردازند.
کلید واژه:

اين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه در سال 1386، در مركز تحقيقات سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با هدف بررسي ميزان و نحوه نظارت والدين بر استفاده كودكان و نوجوانان از انواع رسانه‌هاي تصويري، با تأكيد بر تلويزيون انجام شده است. نتايج اين تحقيق نشان داد: ـ 70% والدين براي نظارت بر نحوه استفاده فرزندانشان از تلويزيون، از روش نظارت فعال استفاده مي‌كنند. ـ 68% والدين بر محتواي برنامه‌هاي مورداستفادة فرزندانشان در رسانه‌هاي مختلف تصويري (غير از تلويزيون) در حد «زياد و خيلي زياد» نظارت دارند. ـ 42درصد والدين پس از خريد يا كرايه لوح‌هاي فشرده بازي براي فرزندانشان به بازبيني اين نوارها و لوح‌هاي فشرده مي‌پردازند.

835

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.