آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شناسایی و طبقه‌بندی زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی

شناسایی و طبقه‌بندی زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی

پژوهش حاضر ضمن مرور متون پژوهشی در زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی، طرح طبقه‌بندی جامعی را برای پژوهش‌های آتی در این حوزه ارائه می‌دهد. این پژوهش با اتکا به پیشینه ادبیات موجود در این حوزه مقالات منتشر شده در نشریات پژوهشی انگلیسی‌زبان بین سال‌های 1979 تا 2015 را بررسی کرده است.


با استفاده از روش تک معیاره ساده و با توجه به نتایج به دست آمده، 427 مقاله از 267 نشریه علمی معتبر شناسایی شده است که تمامی آنها براساس سال نشر، تعداد مقالات موجود در نشریه برگزیده و موضوعات یک حوزه خاص مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. پژوهش صورت گرفته، به‌عنوان منبعی جامع و ارزشمند در پژوهش‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی می‌تواند در تصمیمات و اقدامات کلان سیاستگذاران عمومی در این حوزه مددرسان باشد.
کلید واژه:اینترنت، فضای مجازی، سیاستگذاری عمومی، تحلیل محتوا

پژوهش حاضر ضمن مرور متون پژوهشی در زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی، طرح طبقه‌بندی جامعی را برای پژوهش‌های آتی در این حوزه ارائه می‌دهد. این پژوهش با اتکا به پیشینه ادبیات موجود در این حوزه مقالات منتشر شده در نشریات پژوهشی انگلیسی‌زبان بین سال‌های 1979 تا 2015 را بررسی کرده است. با استفاده از روش تک معیاره ساده و با توجه به نتایج به دست آمده، 427 مقاله از 267 نشریه علمی معتبر شناسایی شده است که تمامی آنها براساس سال نشر، تعداد مقالات موجود در نشریه برگزیده و موضوعات یک حوزه خاص مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. پژوهش صورت گرفته، به‌عنوان منبعی جامع و ارزشمند در پژوهش‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی می‌تواند در تصمیمات و اقدامات کلان سیاستگذاران عمومی در این حوزه مددرسان باشد. اینترنت، فضای مجازی، سیاستگذاری عمومی، تحلیل محتوا

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.