آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
سندرم رسانه‌‏های پرمخاطب کم اعتبار بررسی اعتبار منبع در کانال‌های خبری پربازدید تلگرام

سندرم رسانه‌‏های پرمخاطب کم اعتبار بررسی اعتبار منبع در کانال‌های خبری پربازدید تلگرام

پژوهش حاضر، به بررسی اعتبار منبع در کانال‌های خبری پربازدید تلگرام پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده که با روش تحلیل محتوا اجرا‌ شده است. جامعه آماری، تمام پست‌های خبری را در پیام‌رسان تلگرام از اول مهر تا پایان اسفند سال 1396 در برمی‌گیرد. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و هفته آماری، 5 کانال خبری و 3160 خبر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و یافته‌ها نشان داده است که برخی از کانال‏‌های خبری نامعتبر، با وجود آمار بالای انتشار اخبار جعلی، بازدید‏کننده بسیار و نرخ بازنشر بالایی داشته‌اند. همچنین مخاطبان کانال‌های خبری فارسی، اخبار جعلی را بیشتر بازدید و بازنشر کرده‌اند. اخبار جعلی، به‌طور متوسط، بیش از 97 هزار بازدید و بازنشر، بیشتر از اخبار صحیح داشته است. شناسایی سندرم رسانه‌های پُرمخاطب کم اعتبار، نشان‌دهنده نوعی ناهنجاری مزمن در فضای رسانه‌ای ایران است که اثرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بر جامعه خواهد داشت.

کلید واژه:اعتبار منبع، رسانه‌های نوین، تحلیل محتوا، اخبار جعلی، کانال‏‌های خبری تلگرام

پژوهش حاضر، به بررسی اعتبار منبع در کانال‌های خبری پربازدید تلگرام پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده که با روش تحلیل محتوا اجرا‌ شده است. جامعه آماری، تمام پست‌های خبری را در پیام‌رسان تلگرام از اول مهر تا پایان اسفند سال 1396 در برمی‌گیرد. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و هفته آماری، 5 کانال خبری و 3160 خبر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و یافته‌ها نشان داده است که برخی از کانال‏‌های خبری نامعتبر، با وجود آمار بالای انتشار اخبار جعلی، بازدید‏کننده بسیار و نرخ بازنشر بالایی داشته‌اند. همچنین مخاطبان کانال‌های خبری فارسی، اخبار جعلی را بیشتر بازدید و بازنشر کرده‌اند. اخبار جعلی، به‌طور متوسط، بیش از 97 هزار بازدید و بازنشر، بیشتر از اخبار صحیح داشته است. شناسایی سندرم رسانه‌های پُرمخاطب کم اعتبار، نشان‌دهنده نوعی ناهنجاری مزمن در فضای رسانه‌ای ایران است که اثرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بر جامعه خواهد داشت.اعتبار منبع، رسانه‌های نوین، تحلیل محتوا، اخبار جعلی، کانال‏‌های خبری تلگرام

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.