آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مقايسة نقش و منزلت زنان و مردان در سريال‌هاي تلويزيوني

مقايسة نقش و منزلت زنان و مردان در سريال‌هاي تلويزيوني

با توجه به اهميت و نقش تلويزيون در رشد عقلاني، تغيير نگرش‌ها و جامعه‌پذيري مخاطبان، اساس مقالة حاضر، پژوهشي با هدف پاسخگويي به اين پرسش است: نقش و منزلت زنان و مردان، در سريال‌هاي تلويزيوني ايراني و خارجي (پخش شده از سيماي جمهوري اسلامي ايران) چگونه به نمايش در آمده است؟ در بخش نخست مقاله، خلاصة نتايج مطالعات داخلي و خارجي مشابه و در بخش دوم، نتايج به دست آمده از اين پژوهش ذکر شده است. از نتايج جالب اين بررسي مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:


ـ در سريال‌هاي خارجي هيچ نقش فرهنگي از سوي بازيگران نقش اول ايفا نشده است.


ـ در سريال‌هاي ايراني در تمام صحنه‌ها زنان منفعل و وابسته به نمايش درآمده‌اند.


ـ کلية زنان در سريال‌هاي ايراني از لحاظ اقتصادي به پدر يا برادر خود وابسته بوده‌اند.


ـ کلية زنان در سريال‌هاي خارجي داراي پايگاه اقتصادي مستقل و اکتسابي بوده‌اند.

واژه‌هاي کليدي: نقش، منزلت، زنان و مردان، حيطة عمومي، حيطة خصوصي، نمونة آرماني،‌ نقش‌هاي قالبي شده.
کلید واژه:

با توجه به اهميت و نقش تلويزيون در رشد عقلاني، تغيير نگرش‌ها و جامعه‌پذيري مخاطبان، اساس مقالة حاضر، پژوهشي با هدف پاسخگويي به اين پرسش است: نقش و منزلت زنان و مردان، در سريال‌هاي تلويزيوني ايراني و خارجي (پخش شده از سيماي جمهوري اسلامي ايران) چگونه به نمايش در آمده است؟ در بخش نخست مقاله، خلاصة نتايج مطالعات داخلي و خارجي مشابه و در بخش دوم، نتايج به دست آمده از اين پژوهش ذکر شده است. از نتايج جالب اين بررسي مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: ـ در سريال‌هاي خارجي هيچ نقش فرهنگي از سوي بازيگران نقش اول ايفا نشده است. ـ در سريال‌هاي ايراني در تمام صحنه‌ها زنان منفعل و وابسته به نمايش درآمده‌اند. ـ کلية زنان در سريال‌هاي ايراني از لحاظ اقتصادي به پدر يا برادر خود وابسته بوده‌اند. ـ کلية زنان در سريال‌هاي خارجي داراي پايگاه اقتصادي مستقل و اکتسابي بوده‌اند. واژه‌هاي کليدي: نقش، منزلت، زنان و مردان، حيطة عمومي، حيطة خصوصي، نمونة آرماني،‌ نقش‌هاي قالبي شده.

790

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.