آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
محرم در قاب تلویزیون: تحلیل محتوای ویژه برنامه‌های تلویزیونی محرم در سال 1398

محرم در قاب تلویزیون: تحلیل محتوای ویژه برنامه‌های تلویزیونی محرم در سال 1398

در پژوهش حاضر، به بررسی ویژه برنامه‌های محرم پرداخته شده است. هدف اصلی، شناخت شیوه بازنمایی ابعاد نهضت عاشورا، واحد تحلیل، آیتم و جامعه آماری، شامل تمام ویژه برنامه‌هایی بوده که در 13 روز اول ماه محرم 1398، از شبکه‌های اول، دوم، سوم، چهارم، آموزش، افق، شما و جام‌جم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده‌اند. حجم نمونه نیز برابر با جامعه آماری تحقیق و با توجه به هدف پژوهش، برنامه‌های گفتگو‌محور (کارشناسی) و ترکیبی بوده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از برنامه‌های مورد بررسی (52/4 درصد) با جنبه‌های شعور و معرفت قیام اباعبدالله (ع) و 38/4 درصد، با جنبه‌های عاطفی یا در اصطلاح، شور نهضت حسینی مرتبط بوده است. تقریباً 10 درصد از مدت‌زمان آنها به کلیات برنامه‌ای (سلام و احوالپرسی، معرفی برنامه و کارشناس، راه‌های ارتباط با برنامه و غیره) اختصاص ‌یافته و به لحاظ موضوعی، در 28/3 درصد از این مدت‌زمان، به بحث درباره ویژگی‌ها و قابلیت‌های اباعبدالله (ع) برای نجات انسان و جامعه و بیان خصوصیات اخلاقی، خاندان و اصحاب ایشان پرداخته شده است. موضوع دلایل قیام اباعبدالله (ع) به‌عنوان موضوعی مستقل، چندان در برنامه‌ها، مورد توجه نبوده و 4/5 درصد از آیتم‌های کارشناسی به آن اختصاص ‌یافته است. بیان پیشینه تاریخی قیام تقریباً در 15 درصد و ذکر وقایع و حوادث مرتبط با نهضت، تقریباً در یک‌پنجم (18/5 درصد) از مدت‌زمان برنامه‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب، جا دارد که در ویژه برنامه‌های آتی، به بحث و بررسی درباره دلایل و اهداف قیام اباعبدالله (ع) و نقد دیدگاه‌های متعارض در این خصوص نیز که محور و اساس ابعاد معرفتی مرتبط با نهضت عاشوراست، پرداخته شود.

کلید واژه:نهضت اباعبدالله (ع)، برنامه‌های گفتگو‌محور، نظریه بازنمایی، دلایل و پیامدهای نهضت عاشورا

در پژوهش حاضر، به بررسی ویژه برنامه‌های محرم پرداخته شده است. هدف اصلی، شناخت شیوه بازنمایی ابعاد نهضت عاشورا، واحد تحلیل، آیتم و جامعه آماری، شامل تمام ویژه برنامه‌هایی بوده که در 13 روز اول ماه محرم 1398، از شبکه‌های اول، دوم، سوم، چهارم، آموزش، افق، شما و جام‌جم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده‌اند. حجم نمونه نیز برابر با جامعه آماری تحقیق و با توجه به هدف پژوهش، برنامه‌های گفتگو‌محور (کارشناسی) و ترکیبی بوده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از برنامه‌های مورد بررسی (52/4 درصد) با جنبه‌های شعور و معرفت قیام اباعبدالله (ع) و 38/4 درصد، با جنبه‌های عاطفی یا در اصطلاح، شور نهضت حسینی مرتبط بوده است. تقریباً 10 درصد از مدت‌زمان آنها به کلیات برنامه‌ای (سلام و احوالپرسی، معرفی برنامه و کارشناس، راه‌های ارتباط با برنامه و غیره) اختصاص ‌یافته و به لحاظ موضوعی، در 28/3 درصد از این مدت‌زمان، به بحث درباره ویژگی‌ها و قابلیت‌های اباعبدالله (ع) برای نجات انسان و جامعه و بیان خصوصیات اخلاقی، خاندان و اصحاب ایشان پرداخته شده است. موضوع دلایل قیام اباعبدالله (ع) به‌عنوان موضوعی مستقل، چندان در برنامه‌ها، مورد توجه نبوده و 4/5 درصد از آیتم‌های کارشناسی به آن اختصاص ‌یافته است. بیان پیشینه تاریخی قیام تقریباً در 15 درصد و ذکر وقایع و حوادث مرتبط با نهضت، تقریباً در یک‌پنجم (18/5 درصد) از مدت‌زمان برنامه‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب، جا دارد که در ویژه برنامه‌های آتی، به بحث و بررسی درباره دلایل و اهداف قیام اباعبدالله (ع) و نقد دیدگاه‌های متعارض در این خصوص نیز که محور و اساس ابعاد معرفتی مرتبط با نهضت عاشوراست، پرداخته شود.نهضت اباعبدالله (ع)، برنامه‌های گفتگو‌محور، نظریه بازنمایی، دلایل و پیامدهای نهضت عاشورا

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.