آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تحلیل نقش تلویزیون در مدیریت بحران سیل بهار 98

تحلیل نقش تلویزیون در مدیریت بحران سیل بهار 98

پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نقش تلویزیون در مدیریت بحران سیل بهار 1398، با روش «تحلیل محتوای کیفی» و «تکنیک تحلیل مضمون» انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، تمامی اخبار پخش شده شبکه خبر و اخبار شبانگاهی ساعت 21 شبکه یک سیما، در خصوص سیل بهار 98 را شامل می‌شود و روش نمونه گیری، هدفمند است. یافته‌­ های پژوهش نشان می‌­دهد که در مجموع 20 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان‌دهنده، ذیل سه مضمون قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران استخراج شده‌اند. در مرحله قبل از بحران سه نقش آگاه­‌سازی و هشداردهی، دیده‌بانی، آموزش مصون‌یافته، در مرحله حین بحران، سه نقش خبررسانی، همراه‌سازی، دروازه بانی اطلاعات و در مرحله پس از بحران سه نقش تحلیلگری، پاسخ ­طلبی و آرامش ­بخشی شناسایی شده‌اند. تلویزیون با رویکرد قانون طبیعی همزمان با بهره گرفتن از رویکردهای کمی و کیفی به تحلیل خبرهای منتشر شده پرداخته است. راهبرد رسانه ای مورد استفاده در مواجهه با بحران، راهبرد فعال بوده و طرح و پیگیری مسائل و مشکلات با رویکرد انتقادی صورت گرفته است. در زمینه صحت و دقت خبری، با دروازه ­بانی اطلاعات سعی بر افزایش صحت و دقت خبری بوده و در کنار مدل حرفه ای در زمینه حجم و جامعیت خبری، این رسانه به مدل سازمانی گرایش داشته است.

کلید واژه:نقش، تلویزیون، مدیریت بحران، سیل، بهار 98

پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نقش تلویزیون در مدیریت بحران سیل بهار 1398، با روش «تحلیل محتوای کیفی» و «تکنیک تحلیل مضمون» انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، تمامی اخبار پخش شده شبکه خبر و اخبار شبانگاهی ساعت 21 شبکه یک سیما، در خصوص سیل بهار 98 را شامل می‌شود و روش نمونه گیری، هدفمند است. یافته‌­ های پژوهش نشان می‌­دهد که در مجموع 20 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان‌دهنده، ذیل سه مضمون قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران استخراج شده‌اند. در مرحله قبل از بحران سه نقش آگاه­‌سازی و هشداردهی، دیده‌بانی، آموزش مصون‌یافته، در مرحله حین بحران، سه نقش خبررسانی، همراه‌سازی، دروازه بانی اطلاعات و در مرحله پس از بحران سه نقش تحلیلگری، پاسخ ­طلبی و آرامش ­بخشی شناسایی شده‌اند. تلویزیون با رویکرد قانون طبیعی همزمان با بهره گرفتن از رویکردهای کمی و کیفی به تحلیل خبرهای منتشر شده پرداخته است. راهبرد رسانه ای مورد استفاده در مواجهه با بحران، راهبرد فعال بوده و طرح و پیگیری مسائل و مشکلات با رویکرد انتقادی صورت گرفته است. در زمینه صحت و دقت خبری، با دروازه ­بانی اطلاعات سعی بر افزایش صحت و دقت خبری بوده و در کنار مدل حرفه ای در زمینه حجم و جامعیت خبری، این رسانه به مدل سازمانی گرایش داشته است. نقش، تلویزیون، مدیریت بحران، سیل، بهار 98

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.