آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق نظام جانشین‌پروری در صدا‌و‌سیمای مرکز یزد

رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق نظام جانشین‌پروری در صدا‌و‌سیمای مرکز یزد

جانشین‌پروری ابزاری برای حصول اطمینان از وجود افرادی است که می‌توانند شایسته تصدی مشاغل و پست­‌های مختلف سازمانی و مدیریتی در آینده باشند؛ اما برنامه‌­ریزی و اجرای موفق نظام جانشین‌پروری ، نیازمند تلاش و تجهیز سازمان به راهبرد­های هوشمندانه مدیریت استعدادهاست. هدف از پژوهش حاضر، اولویت­‌بندی عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق نظام جانشین‌پروری در مجموعه صدا‌و‌سیما به‌عنوان مورد مطالعه بوده است. به این منظور، پس از شناسایی عوامل، با بررسی ادبیات پژوهش از تکنیک دلفی کمک گرفته شد و برای اولویت­‌بندی عوامل نهایی شده، روش تاپسیس فازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داده است که از بین عوامل نهایی شده، عامل ارزیابی قابلیت‌­ها، مهارت­‌ها و شایستگی­‌ها، در رتبه اول و پس از آن، عواملی چون تعهد به اجرای برنامه جانشین‌پروری و اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد به ترتیب، در رتبه­‌های دوم و سوم قرار دارند. به‌این‌ترتیب، با توجه به اولویت مشخص شده 25 عامل، لازم است که سیاستگذاران و متولیان امر، به تدوین راهبرد­های صحیح و موفقیت­‌آمیز اقدام کنند.

کلید واژه:جانشین‌پروری، مشاغل کلیدی، شایستگی، فرهنگ جانشین‌پروری، صدا‌و‌سیما

جانشین‌پروری ابزاری برای حصول اطمینان از وجود افرادی است که می‌توانند شایسته تصدی مشاغل و پست­‌های مختلف سازمانی و مدیریتی در آینده باشند؛ اما برنامه‌­ریزی و اجرای موفق نظام جانشین‌پروری ، نیازمند تلاش و تجهیز سازمان به راهبرد­های هوشمندانه مدیریت استعدادهاست. هدف از پژوهش حاضر، اولویت­‌بندی عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق نظام جانشین‌پروری در مجموعه صدا‌و‌سیما به‌عنوان مورد مطالعه بوده است. به این منظور، پس از شناسایی عوامل، با بررسی ادبیات پژوهش از تکنیک دلفی کمک گرفته شد و برای اولویت­‌بندی عوامل نهایی شده، روش تاپسیس فازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داده است که از بین عوامل نهایی شده، عامل ارزیابی قابلیت‌­ها، مهارت­‌ها و شایستگی­‌ها، در رتبه اول و پس از آن، عواملی چون تعهد به اجرای برنامه جانشین‌پروری و اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد به ترتیب، در رتبه­‌های دوم و سوم قرار دارند. به‌این‌ترتیب، با توجه به اولویت مشخص شده 25 عامل، لازم است که سیاستگذاران و متولیان امر، به تدوین راهبرد­های صحیح و موفقیت­‌آمیز اقدام کنند.جانشین‌پروری، مشاغل کلیدی، شایستگی، فرهنگ جانشین‌پروری، صدا‌و‌سیما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.