آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تحليل محتواي سريال‌هاي تلويزيوني ايراني از نظر روش‌هاي تربيتي

تحليل محتواي سريال‌هاي تلويزيوني ايراني از نظر روش‌هاي تربيتي

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است كه در مرکز تحقيقات صداوسيما انجام شده و حاوي نتايج تحليل محتواي سريال‌هاي تلويزيوني ايراني از نظر روش‌هاي تربيتي است. برخي از مهم‌ترين نتايج به دست آمده از اين پژوهش عبارتند از:


ـ روش تربيتي اقتداري بيش از ساير روش‌ها در سريال‌ها نمايش داده شده است.


ـ والدين براي تربيت پسران خود به طور معني‌داري بيشتر از دختران از روش استبدادي استفاده كرده‌اند.


ـ براي حل اختلاف‌ها و مشكلات مطرح شده بين پدر، مادر و فرزندان روش انطباق بيش از روش‌هاي ديگربه کار برده شده است.
کلید واژه:

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است كه در مرکز تحقيقات صداوسيما انجام شده و حاوي نتايج تحليل محتواي سريال‌هاي تلويزيوني ايراني از نظر روش‌هاي تربيتي است. برخي از مهم‌ترين نتايج به دست آمده از اين پژوهش عبارتند از: ـ روش تربيتي اقتداري بيش از ساير روش‌ها در سريال‌ها نمايش داده شده است. ـ والدين براي تربيت پسران خود به طور معني‌داري بيشتر از دختران از روش استبدادي استفاده كرده‌اند. ـ براي حل اختلاف‌ها و مشكلات مطرح شده بين پدر، مادر و فرزندان روش انطباق بيش از روش‌هاي ديگربه کار برده شده است.

725

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.