آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تاکتیک‌های جنگ روانی داعش

تاکتیک‌های جنگ روانی داعش

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت‌های نظامی داعش در عراق و سوریه به منظور یافتن راهکارهای مقابله با آن است. با فرض اینکه نقش عوامل روانی در موفقیت‌های داعش بیش از توان نظامی است، 65 تصویر و ویدیوی بارگذاری شده در توییتر در ماه ژوئن 2014 (زمان تصرف شهر موصل عراق) انتخاب و تجزیه‌‌و‌تحلیل شد. برای تجزیه‌وتحلیل، از روش کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی استفاده گردید و یافته‌های پژوهش نشان داد، داعش در عملیات نظامی خود از تاکتیک‌های جنگ روانی همچون اخبار کنترل شده، محک زدن دشمن، ساختن دشمن فرضی، پاره حقیقت‌گویی، ادعا به جاي واقعيت، اغراق، تفرقه‌افکنی، شایعه‌پراکنی، استفاده از عاطفه گیرندگان پیام، تخریب روحیه رقیب و تلطیف چهره خود استفاده می‌کند. در نهایت برای مقابله با این تاکتیک‌ها پیشنهاد‌هایی به مسئولان رسانه ملی ارائه شده است.


کلید واژه:داعش، راهبرد نظامی، جنگ روانی، رسانه، خاورمیانه

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت‌های نظامی داعش در عراق و سوریه به منظور یافتن راهکارهای مقابله با آن است. با فرض اینکه نقش عوامل روانی در موفقیت‌های داعش بیش از توان نظامی است، 65 تصویر و ویدیوی بارگذاری شده در توییتر در ماه ژوئن 2014 (زمان تصرف شهر موصل عراق) انتخاب و تجزیه‌‌و‌تحلیل شد. برای تجزیه‌وتحلیل، از روش کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی استفاده گردید و یافته‌های پژوهش نشان داد، داعش در عملیات نظامی خود از تاکتیک‌های جنگ روانی همچون اخبار کنترل شده، محک زدن دشمن، ساختن دشمن فرضی، پاره حقیقت‌گویی، ادعا به جاي واقعيت، اغراق، تفرقه‌افکنی، شایعه‌پراکنی، استفاده از عاطفه گیرندگان پیام، تخریب روحیه رقیب و تلطیف چهره خود استفاده می‌کند. در نهایت برای مقابله با این تاکتیک‌ها پیشنهاد‌هایی به مسئولان رسانه ملی ارائه شده است. داعش، راهبرد نظامی، جنگ روانی، رسانه، خاورمیانه

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.