حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال 1391 :شعار امسال، «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى» است. ما بايد بتوانيم از كارِ كارگر ايرانى حمايت كنيم؛ از سرمايه‌ى سرمايه‌دار ايرانى حمايت كنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملى امكان‌پذير خواهد شد.
 
نشست نظريه‌پردازی اقتصاد اسلامی در ايكنا برگزار می‌شود

چهاردهمين نشست از سلسله جلسات نظريه‌پردازی اقتصاد اسلامی با موضوع «اخلاق اقتصادی اسلام»، با حضور حجت‌الاسلام ميرمعزی، امروز در خبرگزاری ايكنا برگزار می‌شود.

چهاردهمين نشست از سلسله جلسات نظريه‌پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی در ادامه مباحث «اخلاق اقتصادی اسلام» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين سيد‌حسين ميرمعزی، عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت و عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، از ساعت 13:30 تا 15 امروز، دوشنبه 21 اسفندماه، در سالن كنفرانس سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشگاهيان كشور برگزار می‌شود.

براساس اين گزارش، تاكنون 13 جلسه از اين سلسله نشست برگزار شده است و حجت‌الاسلام ميرمعزی در نخستين نشست از اين سلسله جلسات، در تبيين مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام از ديدگاه قرآن كريم، پس از بيان مقدمات بحث خود در باب روش تفسيری در استنباط نظام اقتصادی از قرآن، به تعريف نظام اقتصادی اسلام و تبيين و تعريف اجزاء آن و سپس استنطاق قرآن كريم نسبت به نظام اقتصادی اسلام پرداخت.

عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در دومين نشست از اين سلسله جلسات با عنوان «خداشناسی و اقتصاد از ديدگاه قرآن» با استفاده از استشهادات قرآنی به بررسی و تشريح برخی از صفات الهی از جمله خالق، حیّ، مالك، ربّ، حفيظ، محيط، قيوم، فَعَّالٌ لِّمَا یُرِيدُ، هادی، عادل، ولی و هادی و رزاق و تطبيق آن با مبانی نظام اقتصادی ليبرال سرمايه‌داری پرداخت.

نويسنده كتاب «نظام اقتصادی اسلام» در سومين نشست اين سلسه جلسات به موضوع «جهان‌شناسی و اقتصاد از ديدگاه قرآن» پرداخت و بيان كرد: در جهان‌شناسی اسلامی، انسان و جهان در حال تكامل به سوی خداوند در حركت هستند و چون خداوند كمال مطلق است، پس جهان ايستا نيست و به سوی اين كمال مطلق، حركت می‌كند. خداوند اين جهان را برای انسان آفريده و اجزاء آن را طوری تدبيركرده تا نيازهای انسان برطرف و او تربيت شود و بتواند از موجودی كه شبيه حيوان است، به مقامی بالاتر از ملائك نائل آيد.

عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت در چهارمين نشست اين سلسله جلسات در ادامه موضوع «جهان‌شناسی و اقتصاد از ديدگاه قرآن» گفت: بر اساس آموزه‌های اسلامی دو نظام علت و معلولی مادی (عالم ملك) و مجرد (عالم ملكوت) بر عالم حاكم است. ملك و ملكوت بيدالله قائمند و تناقضی باهم ندارند و در كنار هم و هماهنگ باهم به وسيله خداوند قیّوم اداره می‌شوند و هر پديده‌ای دارای دو نوع علت مادی و مجرد است.

بنابر اين گزارش، موضوع پنجمين نشست اين سلسله جلسات، «مبانی انسان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام» بود كه ميرمعزی ضمن بحث از «تعريف نظام اقتصادی اسلامی»، «مبانی توحيدی نظام اقتصادی اسلام»، «مبانی جهان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام» و «مبانی انسان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام»، اظهار كرد: رفاه از نگاه انسان با جهان‌بينی اسلامی، با تجمل‌گرايی و اسراف سازگار نيست و او را از هدف غايی آفرينش انسان يعنی عبوديت دور می‌كند. برای انسان مسلمان، تنظيم مسائل مالی و اقتصادی نبايد با هدف رسيدن به مقام عبوديت و قله كمال انسانی منافات داشته باشد.

اين گزارش می‌افزايد: ششمين نشست اين سلسله جلسات با عنوان «مبانی جامعه‌شناختی نظام اقتصادی اسلام» برگزار شد و عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در اين جلسه با اشاره به تعريف جامعه از ديدگاه قرآن، اظهار كرد: از نگاه قرآنی، جامعه نه امری موهوم يا اعتباری است و نه حقيقتی مستقل از افراد است، بلكه جامعه به واقع امری انتزاعی است؛ يعنی خودش بالاستقلال در خارج وجود ندارد، اما منشأ انتزاع آن حقيقی است؛ اما در عين حال، بر هويت افراد نيز تأثير می‌گذارد و آنان را به موافقت با خود می‌خواند.

بر اساس اين گزارش، حجت‌الاسلام ميرمعزی در هفتمين نشست با عنوان «سنت‌های الهی حاكم بر جوامع انسانی» ضمن تأكيد بر اين‌كه سنت‌های الهی منشأ علوم انسانی اسلامی هستند، اظهار كرد: سنت به معنای روش است و وقتی از سنت الهی سخن می‌گوييم، روشی را مدنظر داريم كه خدا در تعامل با جوامع اتخاذ می‌كند و همچون قوانين تكوين، در همه جوامع وجود دارد.

اين گزارش می‌افزايد: هشتمين نشست اقتصادی به «اهداف نظام اقتصادی اسلام از ديدگاه قرآن كريم» اختصاص داشت و عضو شورای نويسنده كتاب «نظام اقتصادی اسلام» در اين جلسه اظهار كرد: در رابطه با نظام اقتصادی اسلام، به طور منطقی اهداف نظام اقتصادی اسلام كه يكی از نظام‌های اسلامی است، بايد در راستای ديدگاه اسلام نسبت به سعادت يعنی عبوديت باشد؛ از منابع اسلامی استفاده می‌شود كه زمينه‌های لازم برای حركت اختياری انسان‌ها به سوی كمال سه چيز است: عدالت اقتصادی، امنيت اقتصادی و بارور ساختن استعدادهای طبيعت.

بر اساس اين گزارش، ميرمعزی در نهمين نشست، ضمن بيان اين‌كه از مجموع ادله‌ای كه در آيات و روايات هست، سه اصل برای توزيع ثروت در جامعه از ديدگاه اسلام قابل طرح است، اظهار كرد: اصل نخست اين است كه همه نعمت‌های اين جهان برای همه مردم آفرينش است. اصل دوم اين است كه كار مفيد اقتصادی، اولين مبنای پيدايش حق شخصی در ثروت‌ها و درآمدهای جامعه است و طبق اصل سوم، نيازی كه با كار و تلاش و كسب درآمد قابل تأمين نيست، موجب پيدايش حق سهم‌بری از ثروت‌های جامعه است.

اين گزارش می‌افزايد: عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت در دهمين نشست با عنوان «توازن اقتصادی از ديدگاه اسلام» با بيان اين‌كه اختلافات درآمدی سه منشأ می‌تواند داشته باشد، اظهار كرد: نخستين منشأ، منشأ تكوينی و خدادادی است، دومين منشأ اختلافات درآمدی بيرون از اختيار انسان و ناشی از بروز حوادث طبيعی است و سومين منشأ اختلاف درآمد و ثروت، ستم، تجاوز و تبعيض در امتيازهای قانونی و حكومتی است كه از نظر اسلام، دو عامل نخست اختلاف درآمدها مشروع است و سومين عامل و منشأ پيدايش اختلاف‌های درآمدی و ثروت، از نظر اسلام نامشروع و غير قابل قبول است.

عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در يازدهمين نشست با عنوان «امنيت اقتصادی در جامعه اسلامی» با بيان اين‌كه امنيت اقتصادی مقوله‌ای است كه با استقلال اقتصادی نسبت مستقيم دارد، خاطرنشان كرد: خودكفايی و قدرت اقتصادی نيز از ديگر مقولاتی است كه به تبع استقلال اقتصادی با امنيت اقتصادی مرتبط می‌شود. آشنايی با مجموعه اين مفاهيم و چگونگی پيوند ميان آنها مقدمه‌ای لازم برای فهم اقتصاد مقاومتی است.

ميرمعزی در دوازدهمين نشست، ضمن اشاره به گستردگی مفهوم بركت در تمام ابعاد زندگی انسان، گفت: بركت چيزی است كه سه ويژگی را دارا باشد؛ اولاً اين كه برای صدق عنوان بركت بر چيزی بايد آن چيز نعمت باشد، دوم اين كه اين نعمت بايد فراوانی و كثرت داشته باشد و سومين ويژگی نيز آن است كه بركت آن نعمتی است كه دارای دوام و پايداری باشد و بر اين اساس نعمت موقت و لحظه‌ای، بركت نيست.

وی در سيزدهمين نشست، به بحث از «اخلاق اقتصادی اسلام» پرداخت و اظهار كرد: در نظام‌های اقتصادی اين بحث كه ضامن اجرای اخلاق خود انسان‌ها هستند، اهميت بسيار فراوانی دارد. در نظام‌های اقتصادی آن رفتارهايی كه مردم به اختيار خودشان انجام می‌دهند، اين رفتارها مبتنی بر اخلاق است. متن نظام‌های اقتصادی رفتارهايی است كه مردم به اختيار و انگيزه شخصی خودشان انجام می‌دهند و حقوق حد و حدودها را تعيين می‌كند.

يادآور می‌شود، چهاردهمين نشست اين سلسله جلسات در ادامه مباحث «اخلاق اقتصادی اسلام»، از ساعت 13:30 تا 15 امروز، دوشنبه 21 اسفندماه، در سالن كنفرانس سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشگاهيان كشور، واقع در خيابان انقلاب، خيابان قدس، ابتدای خيابان بزرگمهر، پلاك 85 برگزار می‌شود.

 

  
 
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مروری برشعارها ونام های 22 سال گذشته  
مقالات  
پژوهشهای علمی  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
1. الامام علي (ع): تَعَرَّضُوا لِلتِّجاراتِ، فَاِنَّ لَکُمْ فيها غِنيً عَمّا في اَيْدِي النّاسِ وَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْتَرِفَ الْاَمينَ.
امام علي عليه‌السلام فرمود: به کارهاي تجاري بپردازيد که بازرگاني، شما را از مال ديگران بي‌نياز مي‌کند. خداوند پيشه‌ور درستکار را دوست دارد.
(وسايل الشيعه، ج 22)
و..
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات صداوسیما است.